Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1946-1947 (HU ELTEL 8.a.49.)

1947. április 30.

- ab ­Laziczius Gyula ny.r.tanár elő­terjeszti Bella György iiiiu-h'/. tanév I. félévének utólagos müexláttamozáe iránti kérelmét. Előadó javasolja, amennyiben a s^k tanár ok ez ellen nem emelnek Kifogást, kérése teljesít tessek. Szakosztály a javaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r.tanar előter­jeszti Réz Ádám IHdb-nb. tanév II. félévének utólagos ind exláttamozasat. Előadó javasolja a kérelem teljesíté­sét. Szakosztály a javaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r.tanar előtör- leszi Gergelvi Mihály félévbeszámitás iránti kérelmét. Folyamodé kén, Hogy az iyhb-<±o. tanév I.II. félévében pécsi rk. féléve beszámíttassák. Előadó javasolja a kérelem teljesítését. Szakosztály a javaslatot eLogadja. Hajnal István ny.r.tanar előter­jeszti Hölvényi György félév beszámítás iránti kérelmét. Folyamodó kéri. no *y a zirci nittudománvi főiskolán eltol­t/ tott b féléve fele arányban beszámít­t/ tassék. Előadó javasolja a kérelem teljesítését. Szakosztály a javaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r.tanar előter­jeszti Kerekes László félévbeszámitás iránti kérelmét. Folyamodó ken, nogv az iy4h-4ö. tanév I.II. félévében a pécsi egyetemen hallgatott 2 rk.féleve

Next

/
Oldalképek
Tartalom