Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései, 1957-1958 (HU ELTEL 1.a.13.)

1958. július 11.

-15-t Turóczi-Trostler József szerint az a lényeges, hogy Hhlm a doktorátust az orvoskaron szerezte. Emberileg természetesen magunkénak is vallhatjuk, minthogy történeti kutafásokkal xog— lalkozott és ebből kandidátus is lett. Az.Egyetemi tanács dön­tését kéri ebben az ügyben. Az Egyetemi Tanács a rektor jav slatára úgy dönt, hogy az Egyetem sürgető levelet ir az Orvostudományi Egyetem­nek, hogy Thim József kérést vegyék át és adjanak neki gyémánt-illetőleg vasdiplomát, minthogy orvosdoktor. Erről az Egyetem Thin Józsefet is értesiteni fogja, rá­mutatva, hogy az előirások szerint csak az Orvostudo­mányi Egyetemen kaphat gyémánt-, illetőleg vasdiplomát. Ortutay Gyula szerint nincs értelme, hogy a kérése beadása után elhunyt Radai Gyula özvegye kapja meg néhai férje aranydiplo- máját. Turóczi-Trostler József szintén ezen a véleményen van. Oroszlán Zoltán rámutat, hogy Rádai G-yula már tavaly megkapta v^-olna az aranyéiiplomát, ha ügyét egy adminisztrációs hiba nem késleltette volna. Ezért vették fel őt a felterjesztésbe a ka­ron, de Oroszlán Zoltán nem ragaszkodik ehhez az állásponthoz. Az Egyetemi Tanács néhai Rádai G-yula ügyében úgy dönt, hogy bár adminisztrativ hiba történt, nem áll módjá­ban olyan előterjesztést tenni, hogy az elhunyt özvegye kapja meg az aranydiplomát. Az Egyetemi Tanács a Bölcsészettudományi Kar többi jelöltjének: Botár Imrének, dr. Horváth ^ezsőnek és dr. Vág Sándornak ah aranydiplomát a szeptemberi tanév­nyitó ünnepségne ki kivánja adni és ilyen értelmű elő­terjesztést tesz a minisztériumnak. A Természettudományi Kar jelöltjeinek: dr. Moskovit Miklósnak és Bánky Sándornak ügyében is úgy dönt az^Egyetemi^Tanács, hogy dr. Moskovits Miklósnak a gyémánt-, Bánky Sándornak pedig az aranydiplomát ki óhajtja^adni, és ilyen értelmű előterjesztést tesz minisztériumnak. s a Az Egyetemi Tanács az Állam- és Jogtudományi Kar elő­terjesztésének megfelelően elutasítja dr."Krämer Emil, drb Mihe11er István, dr. Hajnóczy Károly és dr. Iványi x>ela aranydiploma iránti kérését, ugyanakkor úgy hatá- roz, hogy a Kar javaslata alapján a Minisztériumnak eloterjesztest^tesz, hogy kiadhassa az aranydiolomát :;r* y^auser nipótnak, dr, Sarlós Mártonnak, dr. Gyulai Ernő nem es dr.$ Weinstein Dávidnak. Dr. Schmidt Sándor Egyetemi Tanács úgy határoz, hogy nevezett- dön+^+ F varni.f ^?rai tagságával iapcsblatos Tantest j f annyikén ebben a tekintetben pozitiv válasz érkezik, megkapja az aranydiplomát az Egyetemi viíasz nélkül ha Pedig kedvein a vaiagz, kerese elutasitottnak veendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom