Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1932-1933 (HU-ELTEL 8.a.38.)

1933. március 9.

13 Heinlein István ny.r.tanár lőterjeszti Diósy Éva VIII-ad fél­ves bölcsészhallgató utólagos index- áttamozás iránti kérvényét. Megái- apitja,hogy a láttaraozás annak ide­án megtörtént, csak nem megfelelő elyen. A bizottság elhatározza az aláírás megfelelő helyre iktatását. Heinlein István ny.r.tanár emutatja Fischer Margit Ill-ad fél- ves bh.utólagos indexláttamozás ránt beadott kér vényét, melyb en elemiiti, hogy annak idején mint •féléves hallgató, tájékozatlansága latt nem szerezte meg az aláirást. ivei nevezett igen szorgalmas tanuló, ossz anyagi viszonyok között él és óhi sz emusége feltehető, javasolja, Dgy a kérése teljesittessék. A bizottság a kérést teljesiti. VII. INDÍTVÁNYOK: H ekler Antal ny.r. tan ár .nditványt tesz a doktori vizsgálat izinvonalának emelése tárgyában. A Kar javaslattételre a Dékán ei­A Dékán bejelenti, hogy •etala Emil egyetemi tanár, volt tiniszter és követ, a turkui finn egyetem kancellárja, akit karunk iszteletbeli doktori címmel való iitüntetésre terjesztett föl, a közel övőben hozzánk utazik s ez alkalom­nöklete alatt bizottságot küld ki, amelynek tagjai : Hekler Antal, Mauritz Béla, Hajnal István, Alföldi András ny.r., Brandenstein Béla és Zsirai Miklós ny.rk.tanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom