Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1943-1946 (HU ELTEL 8.a.48.)

1945. június 12.

u ­hogy a vilnai egyetemen hallgatott IV. féléve rendes félévül beszámít tes­sék. Nevezett csak nyilatkozat utján tsnusitja a jelzett félév elvégzését, fiendkivüli viszonyokra való tekintet- tel, előadu javasolja a kérés telje­sítését. . A Kar a kérést teljesíti. Hajnal ustván ny.r.tanár elő­terjeszti Fónagy Iván kérelmét. Fo­lyamodó kéri, hogy a kolozsvári egye­temen hallgatott H rendkívüli féléve rendes félévül beszámíttassák. Tekin­/ tettel arra, hogy nevezett a liárom félévet érettségi birtokában végezte, az előadásokat megfelelő uraszúmban hallgatta, előadó javasolja a kérelem teljesítését. A Kar a javaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r.tanár elő­terjeszti Klein Elek utólagos mdex- iáttamozás iránti kérelmét. *'.olyano- dó kén, hogy az Iy42/4H. tanév I.I1, az ly4Ü/44. tanév I.H. féleve déká- miag utoiag láttamoztassák. Előadó javasolja, amennyiben folyamodónak a jelzett félévekben az összes tanári aláírásai megvannak,a félévekben a kötelező óraszámban hallgatta az előadásokat, kérése teljesittessék. Indexét nem mellékelte, A Kar a javaslatot elfogatja Hajnal István ny.r.tanár elő­terjeszti Csórja Zoltán oraátszámitás

Next

/
Oldalképek
Tartalom