Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1943-1944 (HU-ELTEL 7.a.43.)

1944. március 13. III. rendkívüli ülés

- 46 ­kinthető. Kérvénye azért is komolytalan, mert nagy tájékozatlanságot mutat tanul­mányi helyének megválasztása is* Tanári ajánlása /:Dr. G-ajzágó:/ nemleges. Tárczy István I. éves hallgató. Németül szeretne megtanul­ni és kereskedelmi szaktudást óhajtana Becsben, vagy Boroszlóban elsajátítani* Érdeklődésének egyébként! köre a jog­és államtudományokkal nem érintkezik. Mint I. éves arra, hogy tanárai képes­ségeit megismerhessék eddig még nem ad­hatott alkalmat* Végül mellőzendő volna Dr. Kontra Ferenc kérése is, Karunkon végzett, de semmi tudományos szinezetü múltja nincs.* Ké­rése arra, hogy mi alapon fejthetne ki tudományos kutatásokat /iPárisban vagy G-enfben:/ a szociológiái és a társadal­mat összefogó erők és a gazdasági jogi intézmények terén: nem ad feleletet. Tanári ajánlása nincs. A most felsoroltakon felüli többi 24 pályázó, különböző kategóriák­ba. osztályozva a külföldi ösztöndíjra általában érdemes. Kiválogatásuknál fi­gyelembe vettem az egyetemi félévek a- latt tanúsított szorgalmat és előmenete­li eredményeket, mint a komoly köteles­ségtudásnak bizonyságait a vizsgák és szigorlatok kiváló minősítését, mint a tehetség és tudnivágyás kritériumát. Mérlegeltem azt a szempontot is, hogy ceteris paribus előnyt nyújtsak azoknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom