Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1909-1910 (HU-ELTEL 8.a.14.)

1909. október 14. I. rendes

Folyamodtak: Kornfeld Pál, Hajnoci Sándor és Bélint István bölcsészet- hallgatók. ELŐADÓ Winkler javaslatára a kar Bálint István bh.-t ösztöndíjas gyakornokká választja meg 1909. szept. 1-től egy évi időtartan­ra. Illetményeinek kiutalása iránt fel terjesztést tesz. 8. / Ugyanezen intézetnél meg­üresedett adjunctusi állásra dr. E k k e r t László eddigi I. tanársegédet ajánlja Winkler La­jos előadó és u.oda R e x Sán­dor eddigi II. tanársegédnek I. tanársegéddé való előléptetését ké­ri a szokásos időtartamra. , A kar Dr. Ekkert Lászlót említett minőségben a szokásos három évre. tehát folyó évi szept. hó 1-től 1912.évi aug. hó 31-ig terjedő időtar­tamra adjunctussá/Rex Sándort pedig f.évi sze^t.1-től 1911.évi aug.31-ig terjedő időre első tanársegédül megvá­lasztja és a nagyméltóságu vk. minis- tér Űrtől illetményeinek kiutalvonyo- zá^sát kéri. 9. / GTJNSZT LÁSZLÓ lipcsei doctor! oklevelének honosítását ké­ri /Lanczy/. ELŐADO szerint folyamodó kéré­se elutasítandó, miután szigorlaté- nak fotárgyai az államtu dományok köréből választattak, melyek a lip­csei és néhány más német egyetem y , , szerkezetenel fogva a bölcsészeti kar és doctoratusnak tantárgyait ké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom