3. oldal, 345 találat (0,253 másodperc)

Találatok

41. 1991-06-12 / 135. szám
[...] össze ere­jüket az egyetemi körcsar­nokban Szaniszló Sándortól az egyesület kosárlabda szak­osztályának elnökétől [...] miatt Ehhez a fiatal­korú Sz Sándort a 16 éves nyékládházi lakost [...] bo­csátható Tettestársát a fia­talkorú Sz Sándort korára és büntetlen előéletére te­kintettel [...]
42. 1983-04-08 / 83. szám
[...] Erzsébet Guba Zoltán lóvák sándorné Szaniszló Gyu a Gaál József Zsofnyák [...] Barna Mihálv Tgióvári nbor Pogány Sándor símonvi Dezső Szakács Gézáné és [...] kapott Erdős Levente Soós Já­nos Szaniszló István dr Somo­gyi László dr [...]
43. 1985-03-11 / 59. szám
[...] elmúlt évi eredményeiről szólt fel­szólalásában Szaniszló Sán­dor sárospataki termelőszö­vetkezeti elnök a TESZÖV [...] elkövet­kező években Szünet után Kanalas Sán­dor elnökletével folytatódott a vita Megdöbbentő [...] József Éles István dr Énekes Sándor Fejti György Földes Erzsé­bet Fügedi Istvánná Géczi Ernő Haáz Sándor dr Had ler Ferenc Hegedűs [...]
44. 1990-12-08 / 285. szám
[...] nyál megszorongatják a MEAFC ot Szaniszló Sán­dortól a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezető­jétől [...]
45. 1991-11-13 / 264. szám
[...] Jók Kovács Szundy Mészáros Szeghalmi Szaniszlő Sándor Ne­héz hétvége van mögöttünk Ez [...] az uszoda végre újra kinyit szaniszlő a Akció minőség jegyében FUJITECH [...]
46. 1980-06-18 / 141. szám
[...] ó bizottság tagjai leltek Balazs Sándor né dr Ben kő Péter [...] Krotos József Ko­vács l aiosné Szaniszló Bá­lint Szanyi Péter Szuchy Róbert [...] otts ágot is ennek elnöke Szaniszló Bálint a 109 sz tanácstagi [...] ternacionáléval ért véget A Rózsa Sándor építész tervei alaptan készülő mű [...]
47. 1991-12-17 / 293. szám
[...] A Szabó T és Mészáros Szaniszló Sándor Sajnos nagyon rossz a találkozó [...]
48. 1988-09-24 / 226. szám
[...] tömörítve Mi folyik itt kér­dezem Szaniszló Sándor fő­mérnököt Szavatossági munka Már az [...]
49. 1977-11-29 / 280. szám
[...] Operettszín­ház tagjainak sorába tartozó Rózsa Sándornak a műsorá­val ért véget T [...] a fiúk mondta elég lehangoltan Szaniszló Sándor technikai vezető a MEAFC tfegnapi [...]
50. 1982-08-07 / 186. szám
[...] m háton volt érdekelt Wladár Sándor révén A magyar úszó a [...] drótkerítéshez hogy odas o rították Szaniszló Istvánnét s az ötéves Andrássy [...] napon túl gyó­gyuló jobblábszár törést Sza­niszló Istvánné nyolc napon belül gyógyuló [...]
51. 1969-12-11 / 87. szám
[...] parádéra kerül sor a Hónai Sándor Me­gyei Művelődési Központ színháztermében Az [...] adjunktus Szabó Imre adjunktus és Szaniszló Sándor IV éves gépészmér­nök hallgató HORVÁTH [...]
52. 1973-12-01 / 282. szám
[...] Va uászi Rózsának András Feuer Sándornak és Stiöer Gizellának Sándor Nagy Jánosnak és Sző­ke Ilonának [...] és ördög Irénnek Csaba Kovács Sándornak és Czibak Ilonának Sándor Lukács Ferencnek és Rebecsák Margit­nak [...] Jaczenkó Klárá­nak Katalin Enikő Sípos Sán­dornak és Bari Piroskának Sán­dor Záborszky Józsefnek és Bakai Ilonának [...]
53. 1992-02-22 / 45. szám
[...] hozzá a téesz átalakításához kérde­zem Szaniszló Sándor el­nöktől Veszteségesek voltunk 1991 ben [...]
54. 1976-03-17 / 65. szám
[...] a kecs­keméti kirándulásról szóló beszámolóját Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosarasainak technikai vezetője [...] fiúk között 3 lfett Kriston Sándor hatodik pedig Kékesi Tamás A [...]
55. 1990-10-19 / 244. szám
[...] kívül mindenki egész­séges de Király Sándor ve­zető edző szeretné ha a [...] a Békési Áfész együttesét fogadja Szaniszló Sándortól a szak­osztály vezetőjétől arról é [...]
56. 1991-07-11 / 160. szám
[...] szerint dr FöldesiJá nosnétutk és Szaniszló Sán­dornak akik minden felté­telt biztosítottak a [...]
57. 1991-02-22 / 45. szám
[...] múlik min­den kezdte előzetesét Ki­rály Sándor edző A Szarvas játékosállományát tekintve [...] csapatához utaznak ma a fiúik Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője a következő [...]
58. 1990-12-21 / 296. szám
[...] lehet tenni az összecsapás kimenetelét szaniszló További mérkőzések Ge­nerál Lehel Álba [...] A második díj boldog tulajdonosa Szaniszló József Miskolc Tízes hon­véd u [...] a lányok ezdi értékelését Király Sándor vezető edző Noha a fel­adat [...]
59. 1991-06-07 / 131. szám
[...] lesz holnap dél j után Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...]
60. 1988-10-18 / 246. szám
[...] bizottságot hívtak életre amelynek elnöke Szaniszló Sándor tagjai Szemes Antal Sztrakovics István [...]