22 találat (0,041 másodperc)

Találatok

1. 2005-06-18 / 141. szám
[...] Róza CSANÁDAPÁCA Pajkó Lajos Székács Sándorné ELEK Egeresi Jánosné GESZT Farkas Sándor GYOMAENDRŐD Hunya Imre Lénárt [...] Albert Pallag Lajos MEZŐBERÉNY Bíró Sándorné Fazekas Istvánná Róth Mihályné Soósné [...] Mihály Csákó Károly Dajka And­rás Farkas Sándor Gergely Lászlóné Jenei Endre [...] 30 Harlekin Bábszínház Eger János vitéz Megyei Művelődési Központ Június 19 [...]
2. 1997-01-11-12 / 9. szám
[...] 50 Sporthírek 20 00 János vitéz 20 10 Benjamin közlegény Amerikai [...] A Hét 20 00 Já­nos vitéz 20 10 Flamingó kölykök Amerikai [...] 1920 Vajda Bálint 1923 Mezőberény Farkas Pétemé Zsemlye Ilona 1919 Mezőberény Farkas Sándorné Kaszai Margit 1922 Vésztő Murvai [...]
3. 1986-12-18 / 297. szám
[...] Mátyásné Pap Tünde Palotai Ödönné Sándorné László Juli­anna Zahorán Gabriella Virág [...] Juhász Ibolya Csomós Ibo­lya Ordasi Sándorné Béres Sándorné Illik István Nagy Ve­ronika Sarkadi [...] Cegléd Kürti István Mezőbe rény Farkas Pál Kunágota Czihanek Sándorné Télekgeren dás ifj Takács József [...] M du 3 kor Já­nos vitéz sz m BÉKÉS BÁSTYA 13 [...]
4. 1997-08-05 / 181. szám
[...] adminisztrációja volt A magyar végvári vitézek körében nem volt népszerű intézmény [...] a hazának e hű és vitéz katonáit mint rablókat kerékbe törik [...] hír nem érkezett SARKAD Házasságkötések Farkas Lívia Gyula és Lakatos Egon [...] szomszédoknak isme­rősöknek akik ÖZV JUHÁSZ SÁNDORNÉ szül Kis Ilona temetésén megjelentek [...]
5. 1950-07-23 / 169. szám
[...] Angyal Mihály bácsit Multván Ilonát Farkas Erzsébetet meg­dicséri azokat a cséplőgép [...] kulák és a vésztői i vitéz s Szél Sándorné akiknek az minden vágyuk hogy [...] fel a kórházvonat céljaira Toldi Sándorné békési dolgozó parasztasszony 90 forintot [...]
6. 2004-08-14 / 190. szám
[...] Mihályné Lipták Do­rottya 1938 Pocsai Sándorné Szilágyi Eszter 1934 Kamut Szabó [...] GOLYVA RAG VÉL PÁRJA CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE V A STRON [...] keresztrejtvé­nyünk megfejtése Elégia Nyer­tesek Boldog Sándorné Gyula Szűcs Nóra Tótkomlós Falkai [...] 0 P pályázatra 45 tá­mogatással Farkas Agro Bt 30 349 8133 [...]
7. 2004-11-26 / 276. szám
[...] és nagyezüsttel Tirolban maradt édesapja vitéz Fazekas And­rás így a három [...] Sándor Sarkadkeresztúr jegyzője 4 Kónya Sándorné nyugdíjas köztisztviselő a református egy­házközség [...] nyájak s hol vannak a farka­sok A komondor ugyanis a farkassal szemben is hatásos fegyver volt [...] püfölte hiszen az volt a far­kas Névjegy Midi Ferenc Pusztaföldváron született [...]
8. 1980-12-14 / 293. szám
[...] békéscsabai Városi Tanács osztályvzető helyettese Far­kas László amatőr rendező az amatőr [...] színjátszással foglalkozó elő­adója és Vörös Sándorné az ÁÉV Munkácsy Mihály Mű­velődési [...] előtte nekünk kell sorainkat ren­dezni FARKAS Nem szabad egyértelműen az amatőr [...] játék színházjáték kö­vette A János vitéz egy je­lenetét maguk o gyerekek [...]
9. 1957-07-03 / 153. szám
[...] leánya Zsuzsánna Galambos Lajos és Farkas Cseke Ilona fia Lajos Dr [...] Szűcs Zsófia leánya Zsuzsan­na Házasságkötések Farkas Péter és Czirle Virág Nyíri [...] Julianna 55 éves özv Nagy Sándorné Tóth Ilona 56 éves Szabó [...] Ajándék hangverseny 18 20 Hollós vitéz Hu­nyadi József regényét ismerteti Nyíri [...]
10. 1955-12-15 / 294. szám
[...] Szarva­son mutatja be Kacsok János vitéz című daljátékát Főszerep­ben Olgyai Magda [...] dr Varga Gézáné Vereczkey Lajosné Farkas Terézia Pintér EmSné Takács Károly [...] Fehér Agnes Szarvas 86 pont Farkas János Békéscsaba 74 pont Liker Irén Békéscsaba 70 pont Balogh Sándorné Dévavá nya 65 pont Pribelszki [...]
11. 2007-01-19 / 16. szám
[...] elő­ször óriási sikerrel a Já­nos vitéz címszerepét márió A Máriusz latin [...] de ne egyszerre A RECEPTET FARKAS BOGLÁRKA BÉKÉSCSABAI OLVASÓNK KÜLDTE Továbbra [...] Kocziha Sándor 1958 Sar­kad Muntyán Sándorné Dányi Mária 1942 Zsadány Balog [...]
12. 1993-05-08-09 / 106. szám
[...] Gaál Magdolna leánya And­rea Kétsoprony Vitéz Ferenc és Molnár Olga Anna [...] Andrea fia Gergő Szarvas Halálesetek Farkas József 1933 Szlávik György 1923 [...] Bobály György 1907 Mezőberény Ladányi Sándorné Marti Róza 1905 Mezőbe rény [...]
13. 1973-10-21 / 247. szám
[...] La Fon taine meséi A farkas és a ló 18 35 [...] magyar népdal hete Emlékezés Agasvári Sándorné kisterenyei népi énekes­re 9 57 [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Ion kapitány [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Vakmerőség Qrosházi [...]
14. 2004-12-24 / 300. szám
[...] ERIKA BECÉZVE SOKORÓI KÖZSÉG CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE Y LÁSZLÓ BECÉZVE [...] GYULA Házasságkötések Kolozsi Brigitta és Farkas Vik­tor Dávid Hajnalka Gyula és [...] Péterné Szabó Má­ria 1923 Szőke Sándorné Fülöp Rozália 1935 Csomós István [...] Ferencné Füzesgyarmat Tóth Péterné Dévaványa Farkas Józsefné Szarvas Oláhné Tóth Judit [...]
15. 2004-08-19 / 194. szám
[...] Ilona Pappné Kulcsár Ilona Rávainé Farkas Éva és Hegedüsné Gál Julianna [...] az egyházi rend erősítését a vitézek szeretetét az igazság szolgáltatását a [...] árvizével sújtott területre Kondoros Szabó Sándorné a Magyar Vörös kereszt békéscsabai [...] burgonya lesz mondta lapunknak Szabó Sándorné Civil vezetők képzése Békés megye [...]
16. 1986-05-17 / 115. szám
[...] lenni S belőle mint jó vitézt nevel­ni Arany János 59 Fátum [...] mitológiai hős a trójai há­ború vitéz harcosa 64 Lábado­zás elején tart [...] Békés Juhos Imre Békéscsaba Biró Sándorné Mezőberény Udvaros Béla Budapest ifj [...] Részletek Gershwin operájából 16 05 Farkas Ferenc műveiből 16 48 Dvorák [...]
17. 1999-01-23-24 / 19. szám
[...] Bé­késcsaba Eszlári Géza Vésztő Geszti Sándorné Csárdaszállás Krizsán István Kondoros Klarissza [...] Knight Rider 16 00 Tengeri farkasok 18 15 Kész átverés 18 [...] No 96 0 05 Csoko­nai Vitéz Mihály A reményhez MTV 2 [...]
18. 1990-09-27 / 227. szám
[...] leánya Anett Patak­falvi Zsolt és Farkas Kitti fia Adá m Bozó [...] Laczkó Lajos Vi­zi József Kotolák Sándorné Horváth Etelka Szabó János Megyeri [...] tagjai Lenkefi Péter Ulbert Zoltán Vitéz Zoltán Varga Szabolcs Király Péter [...]
19. 1982-01-24 / 20. szám
[...] elsőfokú bizottságának szakvéleménye alapján mely Farkas Károlyné mun­kaképesség csökkenését 50 százalékban [...] ZÉP Vállalat megyei igaz­gatóságához Kiss Sándorné sarkadi ol­vasónk a gyulai kórházban [...] 05 Rockhangversenyekből 23 20 János vitéz III MŰSOR 7 00 A [...]
20. 1990-02-27 / 49. szám
[...] 6 sz vá­lasztókerületi jelöltje Dr Farkas István körzeti orvos a békési [...] Mez ő berény Halálesetek Váczi Sándorné Csapó Julian­na Csibor Ferenc somlyai [...] 9 15 Kamarazene 10 20 Vitéz László versei 10 42 A [...]

 

  • 1
  • 2