38 találat (0,163 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-01 / 2. szám
[...] isk ig tan megsebesült Flontás Sándor rózsapallagi g k tanító hátlövéssel [...] Viktor szatmári áll tan Monoky Sándor vámfalui áll isk ig Láng [...] 5 K Baum garten György Szaniszló 8 K Csűry Miklós Tricse [...] Kapnikb 1 K György Piroska Szaniszló 5 K Huszty Mária Ny [...]
2. 1913-10-01 / 8. szám
[...] II fele 2 kor Szentpétery Sándor Tiszabecs 1912 és 1913 évi [...] évi 4 kor Soltész Istvánná Szaniszló 1911 évi kiég L 30 [...] P 90 kor Baumgarten György Szaniszló 1913 éviből 3 20 kor [...] 1912 éviből 244 kor Monoky Sán­dor Vámfalu 1909 évi töri 99 [...]
3. 1909-02-25 / 2. szám
[...] Ipar bank 50 K Biki Sándor Egri 20 K Bakos István [...] Nagyecsed 50 K Baumgartner György Szaniszló Szentiványi Erzsébet Apa 20 20 [...] K Soltész István és neje Szaniszló 40 K Vargha József Jánk [...] Kántorjánosi 1909 3 Budó Rénusz Szaniszló 1909 3 Szentpéteri Sándor Tiszabecs 1909 3 Kádár Károly [...]
4. 1915-09-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Gellért Gyula Érdengeleg Irinyi Sándor Szinárváralja Mihályi Kál­mán Szatmár gazd [...] Smidt Ferencz Csomaköz Soltész István Szaniszló Sol­tész János Nyircsahol Srádi György [...] Magdái Anainász Csengerbagos Magyar János Szaniszló Marozsán Demeter Batiz­vasvári Máté Dezső [...] Börvely Bálint Béla Győrtelek Biki Sán­dor Egri Biró Lajos Majosliget Biró [...]
5. 1905-03-25 / 3. szám
[...] évről 1 6 koronát Múzsa Sándor Ilobabánya 1903 1904 évről 4 [...] évről 3 3 koronát Irinyi Sándor Irinyiné H Cecil Koós Gizella [...] József plébános Szatinár állami óvoda Szaniszló állami elemi iskola Patóháza állami [...] dolog S né A T Szaniszló Megfelelően intézkedtünk Nyomatott a Szabadsajtó [...]
6. 1909-10-25 / 8. szám
[...] Izidor Oroszfalu 40 kor Szilvássy Sándor Sárköz Sreck Márton Kálmánd Fischer [...] Sziics Gyula Nagysomkut Skrabatovics Endre Szaniszló Barazsy József Berend Imre Károly [...] Bogdán Gábor Nfentős Nutin Etelka Szaniszló 20 20 korr Schmied Ferenc [...] 1909 okt 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZER KESZTŐI [...]
7. 1909-12-25 / 10. szám
[...] Csircz Nikita Kismajtény 20 K Szaniszló község ado­mánya 20 kor Begyült [...] Értesitő re előfizetett Állami óvoda Szaniszló 1909 évről 4 korona Állami [...] 1909 dec 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
8. 1909-03-25 / 3. szám
24 TANÜGYI ÉRTESISO Mózsa Sándor Ilobabánya 1906 8 évről 9 [...] Nagybánya 1909 3 ff Domnica Sándor Iloba 1909 3 Szabó József [...] 1909 3 ff Szeőke József Szaniszló 1909 3 ff Németh Sándor Királydarócz 1909 3 ff Spán [...] 4 kor i nn ti Sándor egyes pénztáros HIRDETÉSEK J Budapest [...]
9. 1912-09-01 / 7. szám
[...] Juliánná szatmárudvari áll tanítónőt a szaniszlói Lohán János gyökeresi áll tanítót [...] isk tanárt a besztercei Sarkadi Sándor polg isk tanárt a nagykárolyi [...] én Jeder Résztelek Tyúkod Szamosborhid Szaniszló Nagybánya Feketepaíak és Kismajtény köz­ségekben [...] János polg isk tanár Németi Sán­dor Román József és Neubauer Elemér [...]
10. 1915-09-01 / 1. szám
[...] Szent jobi János Nagyar Szilvássy Sándor Sár közujlak Szőke József Szaniszló Szőllősi János Tiszaberek Tóth Imre [...] krassó Tréger Béla Erdőszáda Viski Sán­dor Ilk Kunk László Alsóboldád Sulyok [...] Szinérváralja Vig Jó­zsef Csenger Bria Sándor Magosfalu Mikié Ágoston Rákosterebes Csoltya [...] Jakab Emil Remetemező Te rebesi Sándor Buság Fischer János Cso maköz [...]
11. 1910-12-15 / 10. szám
[...] 8 év­ről 6 kor Petráskó Sándor Porcsalma 1910 és 1911 évről 6 kor Movrik Sándor Sárköz 1910 évről 3 kor [...] évre 4 kor Állami óvoda Szaniszló 1910 évről 4 kor Áll [...] 1910 december 10 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
12. 1904-01-15 / 1. szám
[...] Mór Nyisz tor Endre Németi Sándor Papp János Pályi Lajos Spiri Endre Saja Sándor Saja Viktor Varga Benő Aladár [...] Konta Viktória Nagysomkut Székely Mária Szaniszló Andriska Teréz Szatmár Németi özv [...] iskolai tanítók ta­nítónők Ilebabánya Múzsa Sándor Mikola Vásárhelyi Sándor Misztótfalu Moldován György Nagybánya Veinberger [...]
13. 1910-01-15 / 1. szám
[...] Alsófernezely 20 K Budó Rémusz Szaniszló 21 K Kortyán Gusztáv Sándorhomok [...] György Gebe 20 K Vajnay Sándor Börvely 20 K Papp Sándor Kap­nikbánya Likker Ödön Kapnik Jánky [...] 1910 jan 17 én Németi Sándor tan egyes pénztáros
14. 1911-12-15 / 10. szám
[...] évre 4 kor Szőke József Szaniszló 1910 évre 3 kor Bozsó [...] 1911 évre 3 kor Movik Sándor Sárköz 1911 évre 4 koronát [...] 1911 december 8 án Németi Sándor tan egyes pénztáros A felsorolt [...]
15. 1913-09-01 / 7. szám
[...] Armegyes Ács Eelek Hirip Petráskö Sándor Porcsalma Czinubel Ja­kab Mezöterem Könnyű [...] József Krte rebes Vörös Julia Szaniszló Vörös István Mezőterem Szaleczky Miklós [...] Szatmár Fogas Miklós Óvári Papp Sándor Kapnikb Lányi Károly Kapnikb Nyéky [...] Csomaköz Albu László Ffernezely Biky Sándor Egri Búd Gábor
16. 1916-05-01 / 9. szám
[...] József Apa 12 K Szentpétery Sándor Tiszabecs 6 K özv Janiga [...] Nagyecsed 6 K Állami óvo­da Szaniszló 4 K Állami iskola Magyar­berkesz [...] Tanítótestület Szinérváralja 25 K Mandula Sándor Szatmár 10 K Ács Lajos [...] Szamos szerkesztőségének adatott át Tlanőula Sándor h pénztárnok
17. 1916-02-01 / 6. szám
[...] nyugtázás Tagsági dijat fizettek Papp Sándor Kapnikbánya 6 K Uray Erzsébet [...] Péter Avasujfalu 12 K Szentpétery Sándor Tiszabecs 6 K Steiger Erzsébet [...] Kapnikbánya 4 K Skrabatovics Endre Szaniszló 4 korona Jancsó Janka Felsőbánya [...] György Mózes Csur­gó László Mandula Sándor Szatmár 8 8 K Kótay [...]
18. 1913-03-01 / 3. szám
[...] évről 4 kor György Teréz Szaniszló 1913 évi 4 kor Benedek [...] 1912 évről 4 kor Hajdú Sándor Nbánya 1911 évi 4 és [...] évi kiég 2 kor Irinyi Sándor Szváralja 1911 évi 4 kor [...] 1911 évi 4 kor Papp Sándor 1912 évre és Lányi K [...]
19. 1912-01-15 / 1. szám
[...] 3 kor Soltészné A Te­réz Szaniszló 1907 9 ről 9 kor [...] Szatmár 1912 jam 7 én­Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
20. 1910-02-15 / 2. szám
[...] Karánsebes 1910 február hó Biró Sándor áll tanító szlöjd tanfolyam vezető [...] Erdőd 25 kor Szeőke József Szaniszló 20 kor Kimpán Gábor Feketefalu [...]

 

  • 1
  • 2