Tanügyi Értesítő, 1916 (14. évfolyam, 1-10. szám - 15. évfolyam, 1-4. szám)

/ / J 9 >6 UDDMICI □□□□□□□□ ®, § XIU. éufolyam. Szatmár-németi, 1916. január. 5. szám □□□□□□ □□DŰDOn aaopoara TRNÜ6Y1 ERTE51TO NEUELES- ES J 0KTETE5UEYI 5ZEKLRP. ®' ) ® SZRTfnÁRUFlRmEöYE KIR. ® TRHFELÜSYELŰ5É5ÉHEK É5 R SZnimflRURRmEBYEl ÁLT. TRNITÓ- ESY ES LILÉID EK H 1 URTE LOS KÖZLÖNYE. v. -'"'A FELELŐS SZERKESZTŐ: NEUBAUER ELEMÉR. TÁRSSZERKESZTŐ: SZÉKELY ÁRPÁD. DDD TRRTRLOm: Munka a háború után. Irta: Székely Árpád. — Nép- nevelésünk és a hadsereg. Irta: Neubauer Elemér. — Feljegyzések a front mögül. Irta: Varga Benő. — Hivatalos rész. — Vegyes hírek. — Nyilvános nyugtázás. — Hirdetések. ®< ® •® z> aaoannaa □ □ Előfizetési ára egy eure 6 korona. □□□□□□□□ □□□□□□oa a □ □ ®­■® IC § Kiadótulajdonos: a Szatmáruármegyei Általános Tanitó-Egyesület. gl □aaaoDa □í aaDDoaaacxiaa

Next

/
Oldalképek
Tartalom