732 találat

Találatok

1. 1951-04-22 / 93. szám
[...] benyújtott 250 millió dolláros köl­csön kérése után ennek a banknak egyik [...] Illés Ferenc 10 holdas Sándor István 13 holdas Lulc ác s Ist­ván M atiuca 9 holdas és [...] 28 A nyomdáért felel MOJZER ISTVÁN Férfi és női munkavállalók jelentkezzetek [...]
2. 1951-08-28 / 199. szám
[...] holdas Somogyzsitfa 1773 százalék Horváth István 1 holdas Zákány 1727 százalék [...] egyébként a község dolgozóinak a kérése akkor Csököly község hamarosan elérné [...]
3. 1951-12-16 / 294. (293.) szám
[...] tanács munkáját is ahol Rakosa István tanácselnök az osztályharc következetes vitele [...] vígan élik az életűket Rakosa Istvánnak segítségre sincs szüksé­ge és a [...] segí­teni tudott volna A segPség ké­rése helyeit hazamentéi a legtöbb­ször dolgozni [...] traktoristák e Péterfai Sándor Sebestyén Ist­ván Harangozó Györgyné F rkas József [...]
4. 1952-01-18 / 14. szám
[...] amelyek nin­csenek meg az iskolákban Kérése az hogy olyan egyszerű hangsze­rekre [...] fegyelmi vizsgálat folyik Hasonló Vöröskői István balatonke reszlún tanító ügye is [...]
5. 1952-01-22 / 17. szám
[...] fel Megtalálta Vér­tes elvtárs amif kerese t Lako­dalmassal fog készülni a [...] kiváló kultűrmunkás Fucskó Károly Jankovics István Hajnali Pál Fucskó Annus Fenyvesi [...]
6. 1952-04-17 / 89. szám
[...] ju álmát is kapott de kerese ük is jcn al magasabb [...] a A brigád vezetője Mol­nár Istvánná április 4 re nem ju­tott [...] máris szép eredményekkel büszkélkednek Takács Istvánná átlag 160 százalékot teljesít nem [...]
7. 1952-05-24 / 120. szám
[...] túlteljesítik szocia lista fogadalmaikat Bum István sztahanovista kő­műves jól harcol a [...] József né Ek k r Istvánná Gulyás Ferencné Sza­bó Gyuláné Ben e István né paraszt asszonyok Hajdú Istvánná közép­paraszt asszony és így sorolhatnám [...] a luilUírmunikáfaa 60 éves Bene Ist­vánt is Az MNiDSZ III kongresszusára [...]
8. 1953-01-11 / 9. szám
[...] SZTK ban történt kifizetés Szelstzky István sztahanovista az Útfenntartó Vállalatnál másfél [...] rendszer Folytatás Rajt illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai [...] tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat hogy ez­zel lehetőségei biztosítson [...] Ifjúsági és III o minősítés ké­rése A sportkör négy példányban kitölti [...]
9. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
10. 1953-02-13 / 37. szám
[...] z a nyilatkozata és boesánal kérése azonban teljes ellentétben áll szá­mos [...] be­gyűjtésről szóló minisztertanácsi határozatot Pránics István községi mezőgaz­dasági előadó ismertette a [...] a terméshozam növelése érdekében Szőke Istvánná tanácstag dolgo­zó parasztasszony vállalta hogy [...]
11. 1953-11-15 / 268. szám
[...] út­törő rovatához küldjétek Előre Jóna István m úttörő oszt vez Kitüntetések [...] végzett kiváló munkájuk elismeréséül Bognár István az állami gazdasá­gok főigazgatósá ga [...] kérést benyújtaná Rajt iJelrtve játékengedély kérése Rajt illetve játékengedélyt csak a [...] ifjúsági és III osztályú minősítés kérése A sportkör feladata Ha ai [...]
12. 1953-11-20 / 272. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] intézkedjenek hogy az EgyenesMt dolgozóinak kérése teljesüljön Jókarban lévő cserépkályhái vernék [...]
13. 1953-12-06 / 286. szám
[...] rabszolgakaresikedőnek H iáiba leánya Nancy kérése kö­nyörgése Tamiíisinalk köveltmi kel 1 [...] Gitta alakította hitelesen George alak­jában István János benne volt az a [...] társadalmukat Tassi Tamás Czéh Gitta István János Leíjítényi Éva Fazekas Zsuzsiéi [...]
14. 1953-12-25 / 302. szám
[...] 11 éves Anna 9 éves István 7 éves Mihály 4 éves [...] Szeniluka pusztán lakó folyamodót hogy kérése nem teljesíthető Kaposvár 1933 december [...]
15. 1954-01-21 / 17. szám
[...] tödtlémlk és a párliszerveze i kérése gy alkran visßzaiutasíí ásra tailá [...] egyik csoport volt a Szaöma István csoport a másik pedig i [...] A bajnokság során a Szabna István cso­portban a K Vasas nyerte [...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...]
16. 1954-03-12 / 60. szám
[...] az irattárba helyezik m Jelvények kérése és kiadása Ha a spor­toló [...] Zsuiraikovfczki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...]
17. 1954-04-20 / 93. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] Miklós u 20 0 Tejüzem kérése megyénk dolgozó parasztjaihoz Minél télen [...]
18. 1954-05-11 / 110. szám
[...] Nagy János csoportvezető­nek az a kérése hogy a város lakói jobban [...] Cserépkályhák átrakását javítását válla­lom Kardos István kályhás Május 1 u 51 [...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor n [...]
19. 1954-07-31 / 180. szám
[...] a traktorost s helyette Matók Ist­vánt küldte ki aki egy hét [...] fellelhető jellemző fi­gura v Papp István művészien formálta meg Fritz szerepét [...] Dezső János A Munkásmozgalmi Intézet kérése A Magyar t Munkásmozgalmi In­tézet [...]
20. 1954-08-04 / 183. szám
[...] MNDSZ­és DISZ szervezet kultúrbrigádja Berényi Istvánná vezetésével vasár nap este tánccal [...] Csupán ennyi a ka­posvári szakkör kérése és ez a kérés jogos [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Telefon 901 468 Szerkesztőség Kaposvár [...]