13 találat (0,221 másodperc)

Találatok

1. 1913-10-04 / 40. szám
[...] Gyula kir tanácsos pénzügyigazgató Pechy István várni főjegyző Schönptlug Richárd megyei [...] Schönpflug Bela megyei főorvos Rónay István róm kai ti plébános Csighy István ref lelkész dr Tóth Zoltán [...] két hogy tolmácsolja azon utolsó kérésé a méltóságos gazdája előtt hogy [...] hunyta le szemét hogy teljesül ké­rése Valószínű azonban hogy nem volt [...]
2. 1908-02-29 / 7. szám
[...] 1 koronáért felelős szerkesztőnknél Evert István nagykárolyi sziicsmester tanulót keres A [...] Nonn György Ritli Gusztáv Supler István Ludeser Márton Ludeser János Szolomájer [...] Kimer Bertalan Dán András Tempfli Istvánná Sekk József Czier János Ludeser [...] irt jogos bírálatra miután nyilatkozatát kérése daczára egyik helybeli sajtó sem [...]
3. 1913-07-19 / 29. szám
[...] helyeztesse át Addig mig Debreczeni István polgár mester hivatalos helyiségében pipázva [...] azon utasítását hogy Tisza Corjolán Istvánt Szatmár város díszpolgárává válasszák meg [...] a polgárság hálá­jára Gróf Tisza István eddig semmit sem z összes [...] volt a pápaszemes bölcs pro­fesszorok kérése intelme bizony üresen ma­radtak nemsokára [...]
4. 1913-08-09 / 32. szám
[...] a postát Az ügyet Madarassy István főszolga­bíró vette kezében akinek ismert [...] a szeszes italt Id Tö­rök István gencsi lakos is meleg szeretettel [...] nagy Majsay egyik könnyelmű utódja Ist­ván el nem herdálta a rengeteg [...] hagy­jam ki Határozottan megtagadtam a kérése teljesítését sőt még akkor sem [...]
5. Érmellék, 1913-09-20 / 38. szám
[...] Sándor Bihardiószeg Széles Jó­zsef Balassa István Kovásznay Marczel Ve­res István Álmosd Végh József Kiss Imre [...] jutalmát aki a Gróf Pongrácz István uradalmában 40 év óta szolgált [...] Ömél­tóságához ott bizonyára meghalgatásra talál kérése hiszen a Nagyasszony nem egyszer [...]
6. 1912-12-21 / 51. szám
[...] beteg Részvéttel értesü­lünk hogy Debreczeni István kir tánácsos polgármester szerdán este [...] követve a Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...] osztotta be Esküvő Dr Galgóczy István mikolai föld birtokos f hó [...]
7. 1910-12-31 / 56. szám
[...] 5 A gazdák biztosító szövetke­zetének kérése az iránt hogy a biztosítások [...] Kiskorú Sebestyén j Erzsébet és István illetőségi ügye Megszűnt járvány A [...] közül SzecsényiJános Rónai Tivadar Papp István Szarvadi Sándor és Horváth János [...]
8. 1910-02-19 / 8. szám
[...] Egy szegény ember kérelme Szondi István ipartestületi szolga aki már 1893 [...] Manó 20 K Dr Antal István 5 K Schöufeld Jenő 3 [...] miniszter a dohányárusok azon méltányos kérése elől sem hogy az eladási [...]
9. 1908-07-18 / 27. szám
[...] Liba és a kutya Orbán István helybeli czipészmesternéi valami rendbírság miatt [...] mert a rendőr kapitánynak többszöri kérése daczára az enge­dély kiadására nincs [...] Dániel fü szerkereskedő 1 Drágus István bádogos mester 2 továbbá Weisz [...]
10. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Tátrába megy üdülésre Deb reczeni István városunk polgármestere szer­dán hazaérkezett és [...] miniszter ha az éhező rokkant kérése elől elzárkózik A közbizton­ság szolgáinak [...] legjobb kivitelben olcsón készül Holczmann István mübutor készitö kárpitos műhelyében Nagy­károlyban [...]
11. 1913-08-30 / 35. szám
[...] fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karuk helyett [...] alapján az állam feladatait Bethlen István gróf a társadalom feladatait pedig [...]
12. 1913-05-24 / 21. szám
[...] Nagykárolyba i a Gróf Károlyi István utcán j 24 szám alatt [...] beszéd­ben elbúcsúzott tőlük s egyetlen kérése csak az volt hogy lemondását [...]
13. 1914-08-08 / 33. szám
[...] s kicsiny gyermekének bátor te­kintete kérése vigyél magaddal atyám adott neki [...] veze­tői Csaba Adorján főispán Debreceni István polgármester A vármegye egész területére [...]