11 találat (0,267 másodperc)

Találatok

1. 1900-12-02 / 48. szám
[...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...] elkészítését a legjutányosabb áron Haraszíovics István tara liesztneiyen Ta­polcai utca Elvállal [...]
2. 1900-12-09 / 49. szám
[...] távol maradt tőle Legutóbb Lakatos István rezi lakos házában garázdálkodott Az [...] nagy telet jelent Verekedések Hajdinyák István dráva­óhidi illetőségű napszámos ós Vugrimsics [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
3. 1901-09-08 / 36. szám
[...] Imre járási főszolgabíró részben Nagy István város­bíró elnöklete alatt foiyt le [...] elfogadja A közgyűlés ezután Nagy István városbíró elnöklése mellett a megyei [...] tejszövetkezeti értekezleten az egyesü­let fal kérése folytán Sierbau Jáuos országos tejgazdasági [...]
4. 1902-08-17 / 33. szám
[...] A Mátyás szobor gyűjtő bizottság kerese A Mátyás szobor alapra gyűjtő [...] al ó csáfordi hegyi lakosnak István nevü fia társával a csáfordi [...]
5. 1903-02-08 / 6. szám
[...] A vármegye alispánjának előterjesztése póthitel kérése iránt A vármegye alispánjának 7092 [...] halálba Különös módon rohant Persa István 21 éves szt bibori legény [...] állomás III osztályú váróterméből Pola­necz István hegyfalusi lakós a fali órát [...] Peller Imre Ejury Nándornó Nagy István N N Stieder Lajos 2 [...]
6. 1906-04-22 / 16. szám
[...] nyilatkozni nem volt haj­landó Nagy István városbíró a kérdést a következőkben [...] nagyon meghatott a szép hölgy kérése és megfogadtam ha lehetsé­ges igyekezni [...]
7. 1907-12-01 / 48. szám
[...] Városunk képviselőtestülete tegnap délután Nagy István városbíró elnöklete mellett gyűlést tartott [...] város állam­segélyt kérjen A Segély kérése elhatároz­tatván a szükséges okmányok összeállítá­sával [...]
8. 1908-01-12 / 2. szám
[...] vászonfőkötőjével fogja fölcserélni Apjának minden kérése lebe­szélése és fenyegetése dacára is [...] barátok voltak Zala­szentlászló községben Odor István és Rez neki Zsigmond legények [...] Mikszáth Kálmán elmés apercuet Bársony István vadászrajzot Paszlavszky Józseí természet­tudományi cikket [...]
9. 1910-05-29 / 22. szám
[...] következő két levelet Nagyságos Nagy István városbíró urnák Keszthely Nagybátyám Goldmark [...] tért most csak az a kérése hogy a küldött­ségek és koszorú [...] Kitűnő tisztelettel Willmonth Bódog Kerner István titkár elnök Goldmark Károlyról Elmondta [...]
10. 1910-07-10 / 28. szám
[...] körében olt láttuk pl Pámer Istvánt Kovács vincellért Révész kéményseprő fi­át [...] a hirtelenében felta­lált zárl ülést kérése volt amit ugylátszik csak azért [...]
11. 1910-12-18 / 51. szám
[...] ula dr utalva egvuttal Koller Istvánnak egyik tavalyi felszólalására hogy a [...] gyümölcsfák s vad csemeték ingyenes kérése aggkori el­látás állami éle biztosítás [...]