44 találat (0,194 másodperc)

Találatok

1. 1871-04-09 / 15. szám
[...] m k reáltanoda igazgató tanára Bozóky János ur a menyiségtani tárgyakat [...] Ferencz irja Debreczen vá­rosét Szűcs István szóval majd mindenütt felkarolták az [...]
2. 1871-09-24 / 39. szám
[...] Pesten f Indítvány dr Teleszky István ügyvéd úrtól Nagyváradon 5 Esetleg [...] fogalma és jogai tár­gyában dr Bozóky Alajos jogtanár úrtól Nagyváradon Vélemény [...] úrtól Egerben Előadó dr Teleszky István ügyvéd ur Nagyváradon 3 Indítvány [...] úrtól Sz Mihályfalván Vélemények dr Bozóky Alajos jogtanár uitói nagyváradon és [...]
3. 1880-04-01 / 1. szám
[...] eddig érvényesíthesse Egyházmegyei tanácsbiróvá Tóth István ibrouyi számvevőszéki jegyzővé Nagyváthy Ferencz [...] levéltárban őrzött eredeti kézirat után Bozoky auditorial Tartalma Az ezred szervezkedé­se [...]
4. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
5. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
6. 1885-04-19 / 16. szám
[...] Özv Szólnoki Jármi Lászlríní szü­lotot Bozóky Eulália ugy a maga és [...] illetőleg nagy anyja özvegy Botólcy Istvánná szü­lótott Gáspár Juliána 1885 ik [...]
7. 1887-05-29 / 22. szám
[...] Sz J 1 frt Pintér István 1 frt Rottaridesz János 50 [...] Ozv Szolnoki Jármy Llszlóné sz Bozóky Eulália a maga továbbá az [...] 13 án tartatnak meg Schu­rina István főreálisk igazgató Egy színésznő köszönete [...] Id Cséry Lajos földbirtokos Domahidy István földbirtokos és országgyűlési képviselő Forster [...]
8. 1889-05-05 / 18. szám
[...] özv szolnoki Jármy Lászlóné született Bozóky Euláliáuak Lakodon 1889 május hó [...] történt meg hogy felvégesi Nyikos István alvégesi Vámosi litván kocsijába odadobta [...]
9. 1893-02-19 / 8. szám
[...] Tischier Pin kász 25 kr Bozoky Lajos 20 kr Pásztor István 5 kr Jeney István 30 kr Gergelyfy Mihály 50 [...] frt 10 kr Túra Adorján István 50 kr Glück Bála 50 [...] Grósz Mihály 10 kr Ballay István 5 kr össze­st n 35 [...]
10. 1899-04-23 / 17. szám
[...] Előadók Orsovszky Gyula Puskás Antal Bozóky Lajos 7 Az önérzet és ambitió növelé e Értekezés Görgey Istvántól 8 A szőlőmetszés tavaszszal és [...]
11. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
12. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
13. 1904-02-21 / 8. szám
[...] belenyulott Szinte kívánatos hogy Zoltán István főrendező és társai ugyan­csak elégedettek [...] Kovács György Hagymássy Sándor Palitz István Sinkó Mihály Vecsey József Pátrovits [...] eljegyezte özv Büchlbauer Lajosné szül Bozóky Rozália úraszony kedves leányát Margit [...]
14. 1910-06-26 / 24. szám
[...] miniszter Szabolcsvármegye tiszai járá­sára Székely István gyürei lakost a gazdasági udósitói [...] Ilona leányai Ki­rály Ilonka férj Bozóky Gyuláné Király Miklós m kir [...] hadnagy unokája Király Géza vő Bozóky Gyula m kir honv főhadnagy [...]
15. 1914-05-17 / 40. szám
[...] alakult meg Tiszanagyfalu helyi igazgató Bozóky Sándor ref tanitó Balsa helyi [...] Népszövetségei Köz­ségi igazgató id Vigyi István Buj községben 58 taggal alakult [...]
16. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Fekete József 1 K Dudás István 60 f Nagy Pál 40 [...] Orosz Mihály 2 K Vegcza István 60 f Vámosi János 1 [...] községi jegyző ur Nyirbog­dány gyüjtöivén Bozóky Lajos 5 K Erdélyi Imre [...] Varga András 20 f Kóródi István 20 f Harcsa István 10 f Angyal László 10 [...]
17. 1915-11-21 / 93. szám
[...] Nyíregyháza 200 kononát B Tóth István Demecser Mikuleczky István Nyíregyháza Bige Zsófia Bige Borbála [...] Iván András Hegedűs Erzsébet Márton István Sz F Vitáli József 7000 koronát Asztalos István 5000 koronát Szoboszlai István B S 3000 koronát Stern [...] Pál 200 K Klein Menyhért Bozóky Annykó 1000 1000 K Leonorevics [...]
18. 1916-06-04 / 44. szám
[...] debreczeni kir ítélőtábla elnöke Bálint István jogszigorló nyiregyházi lakost a nyiregyházi [...] a Nyíregy­házi Állatvédő Egyesületet Kubacska István titkár fogja képviselni A hadiárváknak [...] érkeztek Háuffel Lajos 60 K Bozóky László Kemecse 10 K Fried [...]
19. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
20. 1917-07-01 / 140. szám
4 JNftÖcmDÉK 1917 július 1 Bozóky László Kemecse I engyel Ferenc Nyírtét Pázmány István Gégény Mikecz Pál Kemecse Klein [...] K Bernstein F szter Pócsik István Pápay András Sztroja János Csobán [...] Vlaskovits Mihály Sepelyák András Mincsik István Török András Marczkó István Jakab Mendel Simon Péter Kokavecz [...]