3. oldal, 53 találat (0,158 másodperc)

Találatok

41. 1940-07-19 / 163. szám
[...] ideiglenes sza­badságon Tűr jen Molnár Szaniszló ideigle­nes nyugalomban­ MIKULá SZIGFRID DR [...] éves varrónő r k Eitner Sándor salomvári földbirtokos 69 éves r [...]
42. 1910-12-25 / 52. szám
[...] templom­ba ii A szentbeszédet Bombay Sándor káp­lán tartja Keszthelyi Ének és [...] ő excellen­ciája 100 kor Molnár Szaniszló főgiinu t i nár 20 [...]
43. 1907-08-18 / 33. szám
[...] színésznőnek volt juta­lomjátéka Ifj Dumas Sándor tollából A Bagdadi hercegnőtt adták [...] fejedeiemnő és Kemény Adám Németh Szaniszló gróf hangja kissé fátyolozott volt [...]
44. 1908-09-27 / 39. szám
[...] áldozár lengyeltóti segédlelkész Ugodra Szabó Sándor ujinisés áldozár pe­dig Lengyeltótiba küldettek [...] szom­baton 11 12 ig Molnár Szaniszló tanár fogad a fizikai tanári [...]
45. 1906-03-18 / 11. szám
[...] József Reithofferné Pákor Ador­ján Molnár Szaniszló Kőhalmy M Béla Sárvár Zoltán [...] a legnagyobb elismerés illeti Glázer Sándor és Vastagh János polgárokat akik [...]
46. 1950-01-26 / 22. szám
[...] soraiból kikerült szakemberre van szükség Szaniszló János a nádud­vari Petőfi termelőszövetkezeti [...] megduplá zódott a tejhozam Polgár Sándor elvtárs az eleki ter­mel őcsoportból [...]
47. 1925-03-27 / 70. szám
[...] Magyar Nemzeti Bank főtanácsa Popovics Sándor el­nöklete alatt tegnap délben fél [...] Á posta nevében dr Leszcinszky Szaniszló és dr Thol way Zsigmond [...]
48. 1907-05-26 / 21. szám
[...] Paraic Manó Selmeci Károly Dömötör Sándor 1 1 kor Leituer Mihály [...] 2 kor Gönci Ede Molnár Szaniszló Peer Leó 1 1 kor [...]
49. 1897-10-31 / 44. szám
[...] bizta mint Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor a kik­nek [...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Henrik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Kálnoky Izidor Beöthy László Tímár Szaniszló Voinovieh Géza stb E korra [...]
50. 1904-09-11 / 37. szám
[...] csornai prépostpraelatus Köhalmy Márton Molnár Szaniszló és Grátzer Alfonz premontrei tanárokat [...] tapolczai Bogyay György zalaegerszegi Dénes Sándor nagykanizsai szol­gabirák pályáznak Az eddigi [...]
51. 1925-03-31 / 72. szám
[...] Az ünnepi beszédet Dr Raffay Sándor refor­mátus püspök mondotta félelem ismét [...] Petrik Dezsőt Bartal Bélát Leszcinszky Szaniszlót Práger Fe­rencet dr Mutschenbacher Edvint [...]
52. 1904-07-07 / 27. szám
[...] e hó 5 én Vértesi Sándor ag evang leikés családjában A [...] Márton újra visszatért s Molnár Szaníszló és iratzer Alt on uj [...]
53. 1894-04-01 / 13. szám
[...] 101 szavazat esett I űlányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igazgatóra 71 Wagner [...] mint neje Pirity Gyula Pirity Sándor Pirity Mariska térj Matics Istvánné [...]