2. oldal, 53 találat (0,163 másodperc)

Találatok

21. 1895-07-28 / 30. szám
[...] droguista kereskedésekben Z Egerszegen Kaszter Sándor gyógyszertárában Mentor ellátási Vállalat Fontos [...] disztnű melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárcaíró rendezte sajtó alá [...] ott találjuk Koroda Pál Adorján Sándor Róna Béla Buday László k Iieutter Sándor Mándoky Sándor stb érdekes verseit és cikkeit [...]
22. 1950-02-08 / 33. szám
[...] az írói ankétnak alapját Hideg Sándornak Tűzpróba c regénye képezi melyet [...] maga a szerző H deg Sán­dor beszélte át a könyvében felvetett [...] és Ág Máriának fia Tóth Sándor asztalos és Sza­bó Rózsának leánya [...] János és Szélpál Erzsé­betnek fia Szaniszló Imre és Kincsük Stefániának fia [...]
23. 1948-05-06 / 104. szám
[...] Kovács Antal Zala szabar Kovács Sándor Lentiká­polna Kriskó Ede Zalaszentgrót Miklós [...] Szita János Cserszegto maj Szekér Sándor Zalaboldogfa Simon József Lenti Szokol [...] Nagykanizsa Dévényi László Nagykanizsa Herjavecz Sándor Nagykanizsa Nagy Elek Nagy­kanizsa Tornyos [...] Május 7 péntek Róm kát Szaniszló Prot Napoleon A Nap kel [...]
24. 1905-05-07 / 19. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestjén Simon Soma Stefania Szabolcs Szaniszló A szíves megrendeléseket postafordultával kérjük [...]
25. 1905-05-07 / 19. szám
[...] 90736 Leó 91911 Hándor 8346 Sándor 23115 94923 Döme 91939 Gábriel [...] 106193 Lorenc 34093 Norbert 3359 Szaniszló 60081 E hó 25 én [...]
26. 1906-02-25 / 8. szám
[...] kor R ch­nitz József Hayden Sándor Szalapa 8 8 kor Mayer [...] Griinwald Zsigmond Wünsch Ferenc Bűchler Sándor dr Szabó Zsigmond dr Poriak [...] Alfonz Vutskits György dr Mol­nár Szaniszló Berkes 0 t ó Papp [...]
27. 1937-11-13 / 257. szám
[...] folytatta Vitéz Szalay László Propper Sándor és Pintér József szóllak a [...] Róm kát és új görög Szaniszló ProtSzaniszló Izr Kiszlev 8 Napkelt [...]
28. 1925-09-11 / 203. szám
[...] Prack István dr és Király Sándor tanácsnokok a város képviseletében Kálnay [...] Tholway Zsig mond dr Leszcinszky Szaniszló dr a posta képviseletében Knortzer [...]
29. 1892-02-28 / 9. szám
[...] 123 szavazattal második helyre Villányi Szaniszlót 110 szavazattal a harmadik helyre [...] Alajos Misefai Fábiáuics Károly Hayden Sándor urak egyenkint 5 frtot dr [...] König­mayer János Deák Mihály Kaszter Sándor dr Graner Adolf Dervarics Lajos Csesznák Sándor Horváth János Graner Géza Graner Béla Tamasieh Sándor Skublics Imre dr Szigethy Elemér [...]
30. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Szepesmegye Báder Henrik Németujvár Virág Sándor Szentgróth­polgárváros Zalamegye Sámson József Győr­sziget [...] Dénes Lajos Somogyberzencze Somogymegye Szabadffy Szaniszló Kuzmicz Vitkócz Nyitra­megye Tóth Pál [...] üresedésben volt számellenőri állásra Szentpétery Sándor székelyudvarhelyi számellenőrt áthelyezte A zalaegerszegi [...]
31. 1895-06-09 / 23. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Timár Szaniszló ismert tárcaíró és aestetikus szerkeszti [...] ág hitv ttelen 4 Wágner Sándor 2 hetes rk kőműves fia [...] és droguista­kereskedésekben Zala Egerszegen líaszter Sándor úr gyógyszertárában Felelős szerkesztő és [...]
32. 1890-11-30 / 48. szám
[...] Lajos Beniczkyné Bajza Lenke Bródy Sándor Csiky Ger­gely Herczeg Ferenc Jókai [...] már a harminc kettedik Endrődi Sándor Váradi Antal Dalmady Győző Szabó Sándor közölnek közleményeket Józsa Antal pedig [...] dr Hankó Vilmostól és Timár Szaniszló­tól Hosszú sorozatát nyújtja a kötet [...] az uj egyháznagyok Dessewfl y Sándor Steiner Fülöp Brankovics György Zelenka [...]
33. 1898-05-22 / 21. szám
[...] Kálmán Selx ík Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Vojnovich közreműködésével szerkesztik Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor Kiadja Révai [...]
34. 1911-07-13 / 28. szám
[...] eke Stern Síndor kitüntetése Stern Sán­dor Zalaszeuttfróti gépkereskedó egy újonnan zabadalmazott [...] állami éremmel tüntettek ki Stern Sándornak ez már a 7 ik [...] tanárt Szombat­ helyről Keszthelyre Molnár Szaniszló keszthelyi prem fógymnásiumi tanárt Szombathelyre [...]
35. 1938-11-13 / 257. szám
[...] kát és új görög K Szaniszló Prot Szán zr Mark 19 [...] most tartott értekezleten amelyen Brand Sándor dr alis­pán Kontra László dr [...]
36. 1894-03-11 / 10. szám
[...] llalbig Cipriáu pannonhalmi perjelt Villányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igaz­gatót Fiissy Tamás [...] amelyeknek megvizsgálá­sára Barkóczy Károly Eitner Sándor Eitner Zsigmond 1 Epstein Vilmos [...] Lajos dr Blau Simon Deutsch Sándor Ebenspanger Leo Ebenspanger Lipót Fischer Iguáe Fisrliei Sándor Fischl Pál Grüuhut Fülöp Grüuhut [...]
37. 1942-07-11 / 154. szám
[...] Jenő kántortanító körzeti titkár Lukács Sándor kerületi szervező titkáron keresztül arra [...] le a lengyel Lubo mirszky Szaniszló herceg a piaristákat az ak­kor [...]
38. 1925-04-02 / 74. szám
[...] Czeítler Jenő Wolff Károly Ernszt Sándor dr Hegedűs Sándor dr Wolcken berg Alajos dr [...] j főtanácsos a postát Leszcinszky Szaniszló igazgató j és Tholway Zsigmond [...]
39. 1884-07-13 / 28. szám
[...] Miklós Z Egerszeg rendes Eitner Sándor Sümeg Goldfinger János Z Egerszeg [...] tette az elérzékenyülés Lesc sinszky Szaniszló szakállára mondom nem csodálom Mi [...]
40. 1905-09-17 / 38. szám
[...] Leo Gratzer Alfonz és Molnár Sza­niszló közreműködösével ünnepélyes gyász­istentiszteletet tartott uaelyeu [...] libériák mérték szerint készülnél SZABÓ SÁNDOR polgári és libéria szabónál a [...]