9 találat (0,095 másodperc)

Találatok

1. 1929-10-09 / 41. szám
[...] fertőtlenítő hídmérlegszerelési munkáit Pataki és Farkas kaptak 6 223 pengőért A [...] 427 Adler Henrik 22 159 Farkas Izor 22 380 Schwan Testvérek [...] 747 Dvorzsák Vince 2 772 vitéz Molnár és Faragó 2 891 [...] Géza 5 512 özv Schacsek Sándorné 5 849 Pfeiffer Károly 6 [...]
2. 1930-04-30 / 17. szám
[...] Béla 3638 Mayer Ottó 4041 vitéz Horváth Nándor 4243 pengővel Ugyanott [...] Szekér Gyula 4962 özv Schaczek Sándorné és Spierer JózSe 5245 Fliegl [...] 206 Fried Zsigmond 14 234 Farkas Izor 14 304 Desztler Jenő [...] Rt 5756 Kajtár Lajos 6601 Farkas és Társa 6270 Csáky L [...]
3. 1930-09-24 / 38. szám
[...] föld kőműves és elhelyező munkáit vitéz Lukóy Emil 5894 pengőért A [...] Kolbányi és Pákozdy 5946 Schatze Sándorné 6439 pengővel A Szabó József [...] Károly 8680 Jungfer Gyula 9890 Farkas Kálmán 9908 Knausz Gyula 10 [...] 758 Knausz Gyula 33 068 Farkas Kálmán 34 483 Dénes János [...]
4. 1930-10-01 / 39. szám
[...] Árminná Bálint Ferenc és neje vitéz dr Zurányi Rudolf Kovács István [...] Erzsé­bet Kovács Mihály és neje vitéz dr Kmety István Gries­mayer Vilmos [...] Balázs Gábor és neje Lozsányi Sándorné Schmidt Pál Kristóf Sámuslné Liska [...] neje Sanyo József és neje Farkas György és neje Pallag Péter [...]
5. 1930-11-19 / 46. szám
[...] iskolákban létesítendő főzőhelyek összes munkáit vitéz Lukó Lmil kapta 12 679 [...] Imre 9348 Halász Hubert 9396 Farkas Lajos 9840 Schäffer A 9348 [...] 496 Hlatky József 12 901 Farkas Lajos 12 994 Csengery Pallay [...] 3313 Subacsis Lajos 3300 Sacsek Sándorné 3909 pengővel I 4 Márvány [...]
6. 1931-06-03 / 22. szám
[...] pengőért Ugyanott a bádogosmunkát Sehaczek Sándorné kapta 8470 pen­gőért Az Erzsébet [...] Lajos 5116 May Imre 5908 vitéz Katona Mihály 6376 Méhn Antal [...] G 08 23 Tetőfedést vállal FarKas József vili Rákóczi úl 13 [...]
7. 1934-11-14 / 46. szám
[...] Dezső Eck Nándor özv Rózsa Sándorné ideiglenes hivatalnokokat Drégely Dezső özv [...] János Székely György Galaez Veronica vitéz Andrássy Gyula Szász Alajos Haviin [...] Margit Szász Alajos 3 dijat Farkas Ákos 20 pengős díjat Payer [...]
8. 1935-05-15 / 20. szám
[...] Hangya propagandafőnök Krausz Gusztáv kereskedő vitéz Fodor Árpád papírkeresk nyomdatulaj Kronits [...] Imre b Gudenus Hugó Tomasckoff Sándorné Kopeter Ottilia Mészá­ros Dezső Ruppert [...] tkp vezérigazgató Dongó Orbán tanár vitéz Berencsy Béla Állami gépgy tanácsos [...] Ferenc Fodor Jó­zsef Schalk Ferenc Farkas János OpocNty András Kárász József [...]
9. 1938-09-14 / 37. szám
[...] polgármester rendeletet adott ki amelyben vitéz Kiss Lajos tűzoltófőparancsnokot megbízta hogy [...] Bozsó Lászlóné Debreceni Ilona 1 Farkas Richling Emilné Fodor Dezsőné Geyer [...] Endréné özv Schmied Ká­rolyné Szalay Sándorné özv dr Székely Adámné Vasdényey [...]