Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-10-09 / 41. szám

12 Független Budapest 1929. október 9. Új versenytárgyalási kiírások. A tanács versenytárgyalást hirdet: A Simor-utca 43. sz. bérház kerítésépítéséhez szük­séges lakatos munkálatokra. Ajánlat tehető október 21-én délelőtt AlO óráig. Városháza III. em. 350. Az Angol-utca és Egressy-út sarkán levő kertész- képző iskola drótfonatú kerítésépítési munkálataira. Ajánlat tehető október 14-én délelőtt 'A 10 óráig. Városháza Ili. em. 350. A Szent László-kórház udvarának keramitbnrko- lására. Ajánlat tehető október 14-én déli 12 óráig. Városháza II. em. 279. A Sasadi-út rendezési munkálataira. Ajánlat tehető október 14-én déli 12 óráig. Városháza II. em. 279. 500 tonna bitumen szállítására. Ajánlat tehető október 14-én déli 12 óráig. Bihari-út 4. Az autóbuszüzem altiszti, gépkocsivezetői, kalauzi és inunkásszeinélyzete részére szükséges bundák szállítására. Ajánlat tehető október 18-án déli 12 óráig. Erzsébet királyné-út 65. 600 darab hótaliga szállítására. A köztisztasági hivatal részére. Ajánlat tehető november 5-én dél­előtt 11 óráig. Kun-utca 8. sz. bíró József autórugó üzeme Gyárt : luxus- és teherautórugókat. Budapest, VI., Szegedi-út 24/B.>zám. (Béke-térnél.) Saját telepén. Versenytárgyalási döntések. A köztisztasági hivatal részére szükséges külön­féle vasanyagok, csavarok, faanyagok, autóalkat­részek stb. szállítására megbízást kaptak: Schlesin­ger B. 22^500, Ajax Acélművek R.-T. 2,691, Kann és Heller 965, Hubert és Sigmund 981, Magyar Acél­árugyár R.-1. 3,292, Pál Mihály 1,143, Ferronova Kereskedelmi Vállalat 1,866, Solymossy és Társa 993, Szilárd Béla 2,947, Scbottola Ernő 765, Hesz és kársa 710, Schwartz József és Társa 765, Hunnia (iéptömítőgyár R.-T. 3,672, Szegő József 2,708, Fischer Henrik 3,620, Heinrich' A. és Fia 1,574, Schopper I. Q. 1,140, Biró Béla 876, Salgótarjáni Kőszénbánya 9,568 pengőért. A főváros tanácsa legutóbbi ülésén az alábbi■köz­munkák tárgyában döntött: A gyáliúti régi fertőtlenítő teherfelvonó munkáit a Hazai Felvonó Vállalat, Barta és Vespinek kapta 7,180 pengőért. A Szent László-kórház kőmíves munkáit Mester és Kiss kapták 7,628 pengőért. Ugyanott a vízvezetéki és csatornázási munkákat Ryssavy Béla* kapta 13,851 pengőért. Az Uj Szent János-kórház villanyszerelési mun­káit Hungler István kapta 2,957 pengőért. A gyáliúti régi fertőtlenítő vízvezetéki, csatorná­zási és gázberendezési munkáit Stern és Rosenthal kapták 26,048 pengőért. Az óbudai róni. kath. templom bádogos javítási munkáit Mayer Ottó kapta 2,383 pengőért. A teveutcai tűzörségi épület vízvezetéki, csator­názási és gázberendezési munkáit Sámuel György kapta 12.168 pengőért. Ugyanott a villanyszerelési mimikákat Reiner Nán­dor kapta 3,369 pengőért. A Simor-utca 43. sz. bérház kerítésének föld, kő­míves és elhelyező munkáit Gratzl Lajos kapta 9,675 pengőért. A vágóhídutcai szükséglakásos telep mázoló mun­káit Máthé István kapta 3,833 pengőért. A szegényházutcai hajléktalanok menhelyének gőzfűtési és zuhany fürdő berendezési munkáit Janisch János és Fia kapták 34,184 pengőért. A Reviczky-utcai fővárosi könyvtár vízvezetéki, csatornázási és gázberendezési munkáit Dávid és Deutsch kapták 27,610 pengőért. A virányosúti iskola kőmíves munkáit Faragó Rudolf kapta 1,619 pengőért. A Mihálkovits-utcaí kislakásos telep tűzhely szállí- fási munkáit Grandjeán József kapta 5,280 pengőért. A telepiutcai kislakásos telep tűzhely szállítási munkáit Gáspár Sándor kapta 3,234 pengőért. A miskolciutcai autóbusz főműhely sodronykerí- tési munkáit Vass és Kovács kapták 2,320 pengőért. , Ugyanott a központi fűtőberendezés munkáit Cross Charles és L. L. kapták 117,271 pengőért. A Simor-utca 43. sz. bérház kerítésének műkő munkáit a Nagybátony-Ujlaki R.-T. kapta 10,320 pengőért. A gyáliúti régi fertőtlenítő hídmérlegszerelési munkáit Pataki és Farkas kaptak 6,223 pengőért. A kerepesiúti köztemető főútvonalainak villany- szerelési munkáit Esső és I ársai kaptáik 3,675 pen­gőért. A gyáliúti régi fertőtlenítő burkoló munkáit Cristo- íoli Vince kapta 20,770 pengőért. A miskolciutcai autobuszgarázs II. számú csarno­kának vízvezetéki és csatornázási munkáit Bauer .lenes kapta 10,272 pengőért. Ugyanott az üzemi főműhely J)uromit"-burkolási munkait a Nagybátony-Ujlaki R.-T. kapta 16,600 pengőért. A Főherceg Sámlor-utca gyalogút aszfaltozási \x\iu\- káit Helvey Tivadar kapta 6,240 pengőért. Ugyanott a kocsiút aszfaltozási munkáit The Neuchathel Asphalt Ltd kapta 15,840 pengőért. A kerepesi temető föútjának bitumenezési munkáit Halmos István és Fia kapták 6,074 pengőért. Szobafestő, mázoló és fényező munkákat kiváló kivitelben készít íS * mBT rM. m Ä" Budapest, VII. kér., Kazinczy-utca 20. sz. Telefon : József 440—06. Beérkezett ajánlatok. A gyáliúti gazdasági hivatal gőzfűtő munkáira: özv. Klein Józsefné 18,849, Fazekas Ferenc 19,895, Wolf Márk Fia 21,083, Bogdány és Társa 21,329, Fekete Ödön 21,168, Szepessy Gyula 21,514, Ro- honczy Hugó 21,427, Adler Henrik 22,159, Farkas Izor 22,380, Schwan Testvérek 22,380, Brtindl János 21,992, Marton és Tóth 23,372, Tort Oszkár és Társa 23,458 pengővel. A ceglédiúti kislakásos telep vaskályha szállítá­sára: Vaskályha és Kereskedelmi R.-T. 17,802, Raj- csányí János 20,880, Állami Vas- és Gépgyárak 20,880, Magyar Radiátor Gyár 25,200, Munkácsy Ernő 25,200, Budapesti Salgótarjáni Gépgyár 28,080 pengővel. Az Uj Szent János-kórház mázoló munkáira: Bene­dek János 2,124, Zafourek Ferenc 2,465, Márton Ferenc és Társa 2,747, Dvorzsák Vince 2,772, vitéz Molnár és Faragó 2,891, Jávor Ernő 2,972, Jóföldy Tibor 2,991, Schiller János 3,321 pengővel. A miklóstéri Gyógypedagógium burkoló munkáira: Werstetz Márton 2,868, Sehillinger Zsigmond 3,072, Stein Rudolf 3,256, Kraizner József 3,323, Urbach és Taífler 3,338, Gerber József 3,386 pengővel. A herminaúti kápolna központi fűtőberendezési munkáira: Septey Lajos 9,584, Marton és Tóth Jenő 16,245, Briindl János 17,200, Cross Charles E. L. 19,089, Thiergärtner és Stöhr 19,806, Kovács A. Ödön 19,858, Knuth Károly 19,972, Körting B. és E. 20,670 pengővel. A Török Pál-utcai iparrajziskola armatúra szállí­tására: Barta Károly 4,824, Bodnár és Társa 4,900, Engel Károly 5,151 pengővel. A Népszánó báufogos munkáira: Stahler Sándor 4,464, Alpár Géza 5,512, özv. Schacsek Sándorné 5,849, Pfeiffer Károly 6,958, Lammel Ferenc 7,082, Margittai Gyula 8,396 pengővel. A tanulóutcai elemi iskola villamosszerelési mun­káira: vitéz Hantay Ödön 2,178, Miklós Dezső 2,249, Du.lovits Emil 2,327, Bejczi István 2,356, Paulay László 2,448, Tóth János 2,791 pengővel. Az Uj Szent János-kórház „C“ pavilonjának mázoló munkáira: Strausz Henrik 8,340, Grünwald Béla 8,880, Obermeyer István 9,000, ifj. Máthé István 9,996, Benedek János 10,080, Budapesti Festőiparo­sok Termelő Szövetkezete 10,203, Tomi Lajos 10,920, Zafourek Ferenc 11,040, Fischer és Hartmann 11,2'80, Schuller János 11,400, Hantos Testvérek R.-T. 11,520 pengővel. A teveutcai tűzörségi épület központi gőzfűtő- berendezési munkáira: özv. Klein Józsefné 14,776, Schuller József 15,303, üyöngyössy István és Társa 15,474, Fekete Ödön 16,009, Rohonczi Hugó 16,042, Adler Henrik 16,474, Wolf Márk Fia 16,543, Farkas Izor 16,755, Szepessy Gyula 16,804, Fort Oszkár és Társa 18,493 pengővel. A Szent László-kórház X. pavilonjának mázoló munkáira: Guth Pál 5,735, Steiner és Szinger 6,155, Obermeyer István 6,188, Meglics János 6,209, Vla- sínka József és Fia 6,312, Lendvai Ferenc 7,750, Zafourek Ferenc 8,028, Hurm József 8,110, Schuller János 8,400, Grünwald Béla 8,438, Kovács István 8,461, Fratricsevics István 8,701, Béky János 8,767, Jónás István 9,017, Tomi Lajos 12,865 pengővel. Az autobuszgarázs bádogos munkáira: Fliegl Béla 39,048, Gál I. István 42,550, Sámuel György 43,279, 'Tremmel Testvérek 43,420, Botos Gy. és Társa 44,661, Janisch János és Fia 46,494, Ábrahám és Gürt­ler 47,164, Farkas Izor 47,486, Lakos Jenő 48,062, Hutterer és Kosa 49,225, Turupoli László 53,164, Herz Henrik 53,184, Haas és Somogyi 19,902 pengővel. Ugyanott tetőfedő munkákra: Parafakőgyár R.-T. 103,700, Melocco R.-T. 104,825, dr. Helvey Tivadar 112,715 pengővel. Ugyanott szigetelő munkákra: Biehn János 26,111, dr. Helvey Tivadar 26,324, Gruber János 26,911, Kollár Sándor 26,961, Posnanszky és Strelitz 28,790, Grosit Vegyitermékgyár 29,664, Gárdos László 31,509, Kun Sándor 60,876 pengővel. Ugyanott ács munkákra: dr. Wellisch Tibor 5,810, Riedl Bertalan és Fia 5,837, Kurtán Gyula 5,990, Szívós László 6,577, Hellebrandt János 6,938, Tőke György 7,021, Hegedűs Ferenc 7,619, Németh Ferenc 8,229, Kozma Pál 9,812 pengővel. Ugyanott asztalos munkákra: Keresztessy Ödön 28,861, Fischer András 30,252, Nyitray és Társai 31,526, Hegedűs József és Nagy Lajos 32,118, Klek- ner Lászlóné 32,311, Molnár Testvérek 35,939, Domoky József 37,595, Bútorcsarnok Szövetkezet 38,795, Polacsek János 38,899, Ocsenás János 46,730 pengővel. Ugyanott lakatos munkákra: Nagy Gyula 12,211, Péter Artur 12,484, Sóty Zoltán 12,735, Klekner Lászlóné 13,107, Jónász Vilmos -és Weiner Ignác 13,453, Kajtár Lajos 13,720, Reichenburg Jenő 13,728, Agulár Viktor és Társa 14,423, Kellner és Sándor 14,712, Wekerlc József 15,238, Madarász László 15,386, Galambos Jenő 15,528, Pick Ede Utódai 16,072, Knausz Gyula 16,266, Skolkay Mátyás 17,002, Vitái András 17,212 pengővel. Ugyanott vas munkákra: Farkas és Társa R.-T. 78,738, Márkus Miksa 81,556, Lepter János 82,989, Kajtár Lajos 86,827, Sóty Zoltán 91,506, Kellner Sándor 92,226, Reichenburg Jenő 93,050, Skolkay Mátyás 97,810, Pick Ede Utódai 102,975, Galambos Jenő 108,774, Haas és Somogyi 114,569, Wekerle József 119,519 pengővel. Ugyanott műkő munkákra: Budapesti Kőgyár 44,732, Melocco R.-T. 46,422, Kovács József 49,109, Nagybátony-Ujlaki R.-T. 50,741, Rákos Manó 68,475 pengővel. Ugyanott burkoló munkákra: Sehillinger Vilmos és Balogh Ferenc 79,640, Neuhauser Miksa és Társa 84,703, Kraszner József 85,609, Cristofoli Vince 86,238 pengővel. Ugyanott üveges munkákra: Gál Lajos 20,590, Bukova Lajos 22,268, Haas és Somogyi 8,500 pen­gővel. Ugyanott vasmázoló munkákra: Budapesti Festő­iparosok Szövetkezete 4,898, Güti Pál 4,910, Mátyás János 5,983, Strausz Henrik 6,417, Tomi Lajos 6,624, Fratrichevich István 6,630, Rácz Márton 6,701, Jó­földy Tibor 7,893, Reitzer Ferenc és Fia 7,980, Fischer és Hartmann 7,982, Hantos Testvérek 8,571 pengővel. Ugyanott mázoló munkákra: Steiner és Szimper 5,091, Mátyás János 5,154, Budapesti Festőiparosok Szövetkezete 5,217, Bakos Ernő 5,270, Guth Pál 5,510, Plasinka József és Társa 5,982, Fratrichevich István 6,315, Jóföldy Tibor 6,538, Reitzer Ferenc és Fiai R.-T. 6,563, Fischer és Hartmann 6,736, Hantos Testvérek 6,793, Rácz Márton 6,794, Tomi Lajos 6,839, Strausz Henrik 6,938, Schuller János 8,709 pengővel. Laptulajdonos: A Független Budapest Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Líppay Gyula dr. Dunamenti Fakereskedelmi r.-t. Budapest, VI., Váci-út 13. Telefon : Lipót 984—28. Állandó nagy készlet mindennemű asztalos áruban, fűrészelt és faragott fában, londina, léc, zárlécben és állványanyagokban. FLIEGL BÉLA BUDAPEST, VIII., VAS-UTCA 7. TELEFON : J. 435-07. Készít épület-, díszműbádogos munkákat és higiénikus fürdő­kádakat, légszesz, víz, gőz, csatornázás, szivattyúk, kutak sze­relését, angol klozetteket és egészségügyi fürdők berendezését FEKETE ÖDÖN mérnök vízművek, vízvezetékek, csatornázások, központi fűtések, szellőztetések és légszeszberendezések tervezése és kivitele Budapest, II., Zsigmond-u. 1. Telefon: Aut. 514-80. BRÜNDL JÁNOS udvari szállító, egészségügyi műszaki berendezések gyára Budapest, VII., Péterffy Sándor-u. 34. Telefon: J. 315—19. Központi fűtés, melegvíz készítés, vízvezeték, csatornázás, gázderítő-telepek, városok vízművel, városok csatornái. DAln> mérnök, műszaki wZUCS D61« és vállalati irodája Budapest, Vili., József-körút 69. — Telefonszám : József 373—67. Tervez, berendez, átalakít: központi gőz-, melegvíz- és lég­fűtéseket, vízvezetékeket, egészségügyi berendezéseket, ön­álló központi szivattyú és elektromos világítási telepeket KÖZPONTI FŰTÉSEK és egészségügyi berendezések vállalata SZEPESSY SÁNDOR utóda SZEPESSY GYULA oki. mérnök, Budapest, VII., Abonyi-u. 25. Telefon : J. 380-30. Nyomatolt a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság (Dr. Fáik Zsigmond) nyomdájában, Budapest, V., Hold-utca 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom