12 találat (0,258 másodperc)

Találatok

1. 1926-07-09 / 857. szám
[...] Szalay Károly Barna Ilona Leskovics Sándorné Kubányi Béla Sebestyén Erzsébet Elévey [...] a Budai Színkörben a János vitézt adták elő nagy sikerrel műkedvelők [...] a budai Vigadóban Budapesti Gazdálkodók Farkas rét és Vidéke fiókegyesülete juüus [...] a testület egyik ér­demes tagjához vitéz Szánthó László­hoz intézett meleg üdvözlő [...]
2. 1927-04-07 / 877. szám
[...] arra küld a halált Mozgay Sándorné Lechner Lóránt műépítész műegye­temi adjunktusnak [...] a Kazinczy utcai iskola igazgatójául vitéz Szán t h ó László [...] Zibrinyinél I Attila u 12 Farkas Nándor az óbudai templom karnagya [...] tetszésnyilvánítás és sűrű taps miatt Farkas Kakukmadár és Grieg Hon­foglalás című [...]
3. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
4. 1930-10-05 / 1009. szám
[...] Vil­mos Krokes Vilmos Bárdics Aladár vitéz Szánthó László Vájná Frigye dr [...] Krivoss Árpád Fábián József Ba­lázs Farkas dr Lehotay Károly Fabinyi Tihamér [...] Prohászka Ferencné Gruber Ferencné Csongor Sándorné Háringáts Károlyné Takács Mihály né [...] Vilmosné Ivohn Adoíf né Káldor Sándorné Faragó Gyulá­né dr Csányi Antalné [...]
5. 1933-02-25 / 1113. szám
[...] kenre a Magyar Földrajzi Társaságban FARKAS IMRE a kiváló író ismert [...] Egyesület tár­sasestjén február 17 én VITÉZ GALÁNTHAY GLOCK TIVADAR tábornok február [...] és törökök is egyaránt készülnek Vitéz Galúthay Glock Tivadar tábornok előadása [...] Palotás Ferencné Chucher Gusz­távval Bereczky Sándorné Berényi Jó­zseffel Chucher Gusztávné Palotás [...]
6. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]
7. 1934-11-23 / 1180. szám
[...] kér buda lágymányosi cso­portjai Leleplezték vitéz Galánthay G 1 o c [...] I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma rtsekén yi Imre arcképét [...] s olcsón sak rü n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n [...] les ha özv IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja [...]
8. 1935-04-01 / 1192. szám
[...] Budán az ebeket Ezekről Csokonai Vitéz Mihály is ír Buda alján [...] dr Lámotte Károly alpolgármesterek dr Farkas Ákos dr Felkay Ferenc Király [...] Zielinszky Tibor tanácsnoko­kat és dr Farkas Lajos dr Vigyázó Géza tanácsi [...] Ernőné Pró kisch Lajosné Tarján Sándorné vitéz Balassa Béla né dr Krisztinkovits [...]
9. 1936-12-10 / 1240. szám
[...] Rezsőné Lukács Eszter dr Liber Sándorné Lázár Ernőné dr Matolay Viktorné [...] célkitűzéseit és meleg szavakkal üdvözölte vitéz Simon Elemér m kir titkos [...] műsor kitünően összevá­logatott számait Márkus Sándorné hangulatos Mi­kulás jelenetét Túri Mária [...] elsőkként Híresek voltak a győri Farkas Miska 1830 körül a debreceni [...]
10. 1938-01-06 / 1. szám
[...] alpol­gármester Horony Pálfi Aurél tanácsnok vitéz Vécsev Kálmán főjegyző Kresz Károly [...] det majd a szeretetház növendékei vitéz Gergely Konrád igazgató vezetésével műsorszámokat [...] el örömmel az újévi üdvözlés Farkas Lajos dr az 1 kerület [...] Laubál Károly­né 1 doboz sukorka vitéz Lukászy Károly 2 P Magurányi Sándorné 1 doboz cukorka Magurányi Sándor [...]
11. 1938-02-24 / 8. szám
[...] társadalma öröm mel veszi tudomásul Farkas Lajos elöljáró tanácsnok lesz Mint a Budai Napló értesül Farkas Lajos az I kér elöljárója [...] Koranek Lam bertné dr Balogh Sándorné vitéz dr Moldoványi Istvánná Tóth Mihályivá [...] Cily Kunstadter Vera Kenyeres Bella Far­kas Irén Szilágyi Judit Tóth Olga [...]
12. 1938-11-10 / 45. szám
[...] telek 6508 P Vevő Bán Sándorné Budaörsi út 155 b 199 [...] öl télek 8500 P Vevő Farkas Ödön Mese u 2 sz [...] telek 12 790 P Vevő vitéz Kenese Valdemár Németvölgyi udvar 13 [...] GÁZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT legelőnyössebben készít vitéz VERMESI JÁNOS lakatos mester II [...]