42 találat (0,357 másodperc)

Találatok

1. 3. Reformkori törekvések az önálló magyar Műegyetem létrehozására (168. oldal)
[...] mint pl a Műegyetem felállításának kérése Miután az udvar terrorlsztikus módszereivel [...] Pest megye utasításába ép­pen Széchenyi István ajánlotta felvenni e pontot amint [...]
2. 1958. július 11. (154. oldal)
[...] szerint nincs értelme hogy a kérése beadása után elhunyt Radai Gyula [...] Emil drb Mihe 11 er István dr Hajnóczy Károly és dr [...] ha Pedig kedvein a vaiagz kerese elutasitottnak veendő
3. 1963. július 16. (1001. oldal)
[...] arany Frenyó Lajos arany Jalcucs István arany Kicska Sándor arany Dr [...] fokozatát s igy Király Tibor kérése tárgytalanná vált Az ET ezután [...]
4. 1966.07.27 (501. oldal)
[...] kifáaook biatositani és fcter dános kérése hogy as K 18 döntésénél [...] helyes sruny kislak táaáfc átér István nagyon egyetért Sinkovlos dékánm k [...] atrók c bálnán egyetért Slnkovics István javaslatával Vélemény sserlnt as itnllaaiaablkai [...] avatása után kerüljön sor Gátér István elmondja hogy a moöt épülőben [...]
5. 1969.03.28. (110. oldal)
[...] függ erre azonban a kar kérése ellenére még nem kerülhetett sor [...] szeret­né a kar ha Sinkovics István venné át a tanszék vezetését [...]
6. 1971.06.30. (195. oldal)
Kérése bölcsészdoktori szigorlata alapján a kandidátusi [...] György egyetemi tanár Dr Diószegi István egyetemi docens summa cum laude [...]
7. 1904. január 16. V. rendes ülés (104. oldal)
[...] III Keres Leo II Héber István I riilberb Gyula II Hoffmann [...] Ernő I Kepplch Sándor II Kerese Tibor II Kerezsy Jenő I [...] I Kortsmárossy László H Kobányi István I Kovács Jenő III Kútka [...]
8. 1904. január 29. IV rendkívüli ülés (263. oldal)
[...] Lakatos Jyula II éy 4 Kerese Tibor II éy F Klamárik [...] koroná s állomásra 1 Boronkay István II é ki jó eredménynye [...]
10. 1906. január 23. V. rendes ülés (97. oldal)
[...] koronás Ösztöndíjra Somló Károly IV Kerese Tibor IV és Kutka Miklós [...] Würtz Mihály II 2 Egyed István II 3 Ká dár Levente [...]
11. 1927. május 4. VIII. rendkívüli ülés (179. oldal)
Miladonövits kérése egyező tar­talmú Vernaeski Istvánnak 1702 1024 25 sz kérésével [...] javára el intézettnek állittatik Vernacski István kérésében egyút­tal hivatkozás van a [...]
12. 1930. február 26. III. rendes ülés (44. oldal)
[...] Sándor jh íhea Icgus azon kérése ügyében hogy folyó 7 felévének [...] nem tudtak felmutatni továbbá Hegedűs István és Székely Gyula jogsz i [...]
13. 1942. június 1. VI. rendes ülés (208. oldal)
[...] r tanár átirata szerint JACZINA ISTVÁN az anatómiai órát félhangos beszél­getésével [...] előadó javaslatára a Kar JACZINA ISTVÁN joghallgatónak a Dékán által való [...] sz Tárgy LEHOCZKI TIVADAR jogszigor­ló kérése államtudományi szigorlatokra va­ló áttérésének megengedése [...]
14. 1944. március 13. III. rendkívüli ülés (194. oldal)
[...] ü c s ő Csaba kérése regényirói pályára készül és Japánban [...] meg­tanulni Schweitzi stipendiummal is megelé­gednék Kérése annyira komolytalan hogy tüzetesebb megvizsgálást nem érdemel MellőzendőZ Dr Somogyi István kérése is folyamodó csak közepes tanulmá­nyi [...] ajánlása nincs Mellőzendő Dr Puly István ké­rése is Folyamodó egyet tanulmányai nem [...]
15. 1944. március 13. III. rendkívüli ülés (195. oldal)
[...] stipendiumát kéri Kiselejtezendő a Mikeoz István kéré­se is Folyamodó kereskedelmi jogi és [...]
16. 1944. március 13. III. rendkívüli ülés (196. oldal)
[...] Dr G ajzágó nemleges Tárczy István I éves hallgató Németül szeretne [...] mellőzendő volna Dr Kontra Ferenc kérése is Karunkon végzett de semmi tudományos szinezetü múltja nincs Ké­rése arra hogy mi alapon fejthetne [...]
17. 1946. október 30. (57. oldal)
[...] d sz Tárgy ISEPY TAMÁS kérése babéros doktorrá avatás iránt Előadó [...] NIZSALOVSZKY ENDRE ás Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r tanárok java­solják hogy [...]
18. 1947. december 10. (274. oldal)
[...] bizottságban Süi i xj I ISTVÁN hittudományi félévei­nek beszámításával két félév [...] folyamodó kötelező tárgyait mind lehallgatta kérése teljesí­tessék BAKI GYULA 10 félévi [...] is mogk ph tjó SSCAOLÁI ISTVÁN hittudományi félé­vei közül annyi félév [...]
19. 1948. március 10. (405. oldal)
[...] hogy Dr SÁHFFY ZOL TÁN kérése elsősorban vétessék figyelembe annál inkább [...] A kar meghallgatván Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r t nár előadmányát [...]
20. 1948. november 17. (118. oldal)
[...] 49 d sz Tárgy Yinkovits István jh kérése Dékán Yinkovits István jogh Ugatónak meg­engedte hogy jogi [...]