Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1904-1905 (HU-ELTEL 7.a.5.)

1905. január 18. III. rendkívüli ülés

W'i II. Ezután &&*&*&' ^tK^térí a kar a következő ösztöndijügyek elintézésére tért át : 1/ Az 1904/5 tanév kezdetétől betöltendő egy budai és három váci Mária. Terézia féle 600 koronás Ösztön­díjra a kar a következőket ajánlja: 1./ Somló Károly III. é. 8./ Lakatos Myula III. é. 5./ Fekete Miklós III. é. 1. Hermann Antal III. é. P, Boronkay István III. é. 5. Eutsek Ágoston III. é. 4. Kerese Tibör III. é. 5. Kútka Miklós III. é. 6. Ki y Dezső III. é. 7. Hrnuszt Lajos II. é. 8. Póhl Vilmos II. é. 9. Kovák Béla II. é, lö. Kranitz -Tános II. é. 11. Bonszky Árpád II. é. 4. / Lutter -János III. é. j oghalIgátókat. °/ hat budai és egy váci Mária Terézia féle 500 koronás és 4 Koháry féle 500 koronás ösztöndíjra, a kar a következőket ajánlja: A kar továbbá figyelembe ajanlja a nm. v. és kuf>kt . miniszter urnák a következő 5 joghallgatót névsze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom