Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1905-1906 (HU-ELTEL 7.a.6.)

1906. január 23. V. rendes ülés

d. / 1356/905-6. Dr.Angyal Pál bpesti tud.egyet.magántanár,pécsi nyilv.rendes jogtanár 1000 K.utise­gélyének kiutalását kéri. Pártolással felterjesztetik e. / 1395/905-6. Kéry Karoly I. éves joghallgató folyamodik méltóságos és főtisztelendő gróf Széchenyi Miklós győri püspökhöz, hogy a ILippay püspök-féle 600 ko - ronés ösztöndíj részére adományoz­tassék. Pártolással tétetik át. f./ 989/905-6. Az 1905/6 tanév kezdetétől betöltendő két budai és egy váczi Mária Therézia-féle 600 koronás,nyolcz budai és három váczi Mária Therézia-féle 300 koronás Ösz­töndíjért beérkezett pályázati kérvé­nyek. összesen 23 joghallgató pályá­zott, kik közül előadó a két budai és egy vá.czi Mária Therézia-f éle 600 koronás Ösztöndíjra Somló Károly IV. Kerese Tibor IV. és Kutka Miklós III éves jog­hallgatókat ajánlja. A nyolcz budai és három váczi Mária Therézia-fele 300 koronás ösztöndíjakra a következő joghall­gatókat hozza javaslatba: 1. Würtz Mihály II 2. Egyed István II 3. Ká.dár Levente II 4. Kováts Gyula III 5. Körösi László II

Next

/
Oldalképek
Tartalom