Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1903-1904 (HU-ELTEL 7.a.4.)

1904. január 29. IV rendkívüli ülés

1/. Az 1903/4 tanév elejétől 'be­töltendő két 500 koronás Bésán Jőzsef-féle ösztöndíjra a követ­kező joghallgatók ajánltatnak: I. / helyen Ferenczi Imre II.éy II. /helyen *k>tá)GGky András II. éy III. helyen Brnuszt Lajos I. é. 2/. Az 1903/4 tanév kezdetétől 'be­töltendő egy "budai és két váczi Mária. Terézia-f’éle 600 koronás, továbbá. két- két budai és váczi Mária Terézia-féle 300 koronás ösztöndíjak adományozására ajánl­hatnak : A három 600 koronás állomásra.: 1/. helyen Fekete Béla III.éy 2/. helyen ifj. Moldoványi Oéza IV. é^ 3/. helyen 0-a.brovibz -József II.éy 4/. helyen ifj. Toldy László IV. éy F/. helyen Karbuczky János IV. é. A négy 500 koronás állomá.sra.: 1/. helyen Maxintsák lyula IV.éy 2/. " Ernuszb Lajos I. é.y 3/. " Lakatos Jyula II. éy 4/. " Kerese Tibor II. éy F/. " Klamárik Tihamér I. é./ 6/. " Molnár Aladár I. é. Az esetleg megüresendő 240 koroná,s állomásra: 1/. Boronkay István II.é.,ki jó eredménynye 1 vett reszt az á.llami ösztöndíj- versenyvizsgán, 2/. Toronszky .András II. é.,ki a. űésán József- féle ösztöndíjra is ajánltatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom