111 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (462. oldal)
[...] Kamarás Ambrus Hegedűs Já­nos Nagy István Kalocsa János Bede Lukács Sárközi [...] Nagy János Szabó Berta Sárközi István etc Tavalyi adószedő bíró Custos [...] i 1677 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...] i 1677 7 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...]
2. DOKUMENTUMOK (577. oldal)
[...] c 1679 185 191 KÖLCSÖN KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1679 Sani [...] Miklós kérte meg az Lenárt István kertje félét bíró urunktól Chaba [...] Miklós költ 9 gar Kohári Istvánnak pipára szárastól tall 4 Kohári [...] Wesselényi Pál számára hozott Herczegh István egy csizmát tall 7 gar [...]
3. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (294. oldal)
[...] 2 Hegedűs János 12 Balog István 6 Kalocsa János 43 Kamarás [...] 3 Miklós Kovács 2 Sárközi István 8 Kovács István 2 Dékány György 11 Böde [...] 1667 298 299 1668 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1668 március [...] kertet kérte meg az Burgundiái István Kovacz vei István Kovácz Anno 1668 11 Junii [...]
4. DOKUMENTUMOK (566. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 május [...] Bede László Czimbalmos György Balog István Cséplő Lukács kertét kérte meg Király Mihály városadományát Sárközi István Csertő János és Dallos István előtt Faragó György kérte meg [...] volt Die 28 Maii Porsi István kovács kérte meg az Csizmadia [...]
5. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (386. oldal)
SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1673 január [...] Czéh Györgyné vejének Uczay Szűcs Istvánnak a Bánomban lévő pallagját melyet [...] azon kertet kérte meg Böjtös István Kollat Péter sógora Item azon [...] főbíró uramtól egy kertet Markus Istváné mellett lévőt Pethő István senki nem lévén rajta BKMÖL
6. DOKUMENTUMOK (562. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 január [...] főbíróságában ultima Novembris Szegény Nagy István kertjét kérte meg Busik Mihály [...] Lőrinc kérte meg az Pirsi István Kovács kertjét Item die 16 [...] az Fejér tó mellett Takács Ist­ván szomszédságában Szecseni Albert kérte meg [...]
7. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (209. oldal)
[...] uram főbíróságában kérte meg Olajos István mezei kertjét Nagy Ferenc 6 [...] főbíró képe Septembris Vásárbíró Kovács István megkérte Molnár István kertét Kemény András szom­szédja főbíró [...] Sárközi Jánost Szabadszállásra küldvén Kőrösmellyéki István­hoz pénz kérni Balogh Istvánnal volt ak őkegyelmék Tall 350 [...]
8. DOKUMENTUMOK (760. oldal)
[...] Szentikályi Pál Máté Kovács Nagy István Bede János uraimék kezükbe adtak [...] adott tall 40 hátával Kerekes István és Börze István Tóth Mihály ökegyelmek székhasznát adtának [...] Töredékek 185 186 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1689 május [...] a becsületes tanács által Csicsa Istvánét kérte Bede Márton die 27 [...]
9. DOKUMENTUMOK (1-360.; I.kötet) (381. oldal)
[...] ezennel válaszolom hogy nevezettnek a kérése nem teljesíttetik Kelt Budapesten 1848 [...] a választás Gyöngyösi Já­nos Ivánovics István Göröncsér Ignác Katona István Hankovszky József és Székely József [...] bocsáttatván Gyöngyösi János 3 Ivánovics István 6 Göröncsér Ignác 19 Katona István 17 Hankovszky József 17 Székely [...]
10. DOKUMENTUMOK (714. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1686 december [...] kérte meg törökül tudó Kovács István kertét A becsületes tanács néki [...] Kovács Gergelyé 2 ökör Szűcs Istváné 2 ökör Böde Mihályé 2 [...] adott 10 garast Kis Péternél István 6 garast Tay Miklós rideg [...] 10 garast Györfi házában lakó István adott garast 10
11. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (350. oldal)
[...] uramnak tavali székbírák uraimék Sárközi Ist­ván Szeőcs István és Király Mihály a számadás [...] Deák Pál Bíró György Nagy István és Csaba Já­nos és Farkas [...] i 1671 72 37 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 augusztus [...] Die 7 a mensis Augusti István Kovács Patraj kérte meg a [...]
12. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (359. oldal)
[...] János Dora Bendek és Kurbucz István uraiméknak számadásokról ratio Nemes Kalocsa [...] György nemes Kamarás Ambrus Nagy István Deák Pál Patay András Oláh [...] Tatai András Tar György Sárközy István Dallos István uraimék jelenlétekben számot adván attanak [...] i 1672 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1672 május [...]
13. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (208. oldal)
[...] küldvén az Csillagos vezérhez Vida Istvánnal és Szűcs Istvánnal attunk nekiek f 105 Költöttek [...] meg benne f 26 Nömös Istvánnak odaáig való kocsisságra attunk tall [...] 69 Azt is megküldöttük Kovács István tolmácstúl Antal István is adott volt tall 3 [...] 1663 244 246 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1664 január [...]
14. KECSKEMÉTI JÁRÁS (39. oldal)
[...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén tartózkodó [...] Brekva Sándor Faragó Pé­ter Hutás István Kenderes István Miklós Ferenc Nagy Illés Szűcs [...] bizottság alakult Tagjai dr Bitó István dr Szántó György Bánkúti Ferenc [...] Orbán János Gergely Sán­dor Kristó István Kohán János Dr Réthy Aladár [...]
15. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (439. oldal)
SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 október [...] kérte meg főbíró uramtól Pirse István mezei kertyét mely a Halasi [...] a Csismadia János és Gattya István kertye mellett vagyon die 29 [...] Die 21 8 bris Balogh István kérte meg a Kis Márton [...]
16. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (310. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1668 Anno [...] 200 Sárközi Pál és Sárközi István borok árában adtuk az szubasáknak [...] László­nak vöttünk két ökröt Szálai Istvántól tall 17 5 Szendrőbe Vaj [...] Takács Mihály tall 12 Nagy István tall 6 Szabó András kalmár tall 5 István Deák tall 5 Szabó Mihályné [...]
17. DOKUMENTUMOK (685. oldal)
[...] quantumnak megfizetésére 16 Április Varga István uramnak fizettem a discretionak hátra [...] és den 10 Gombkötő Balogh István adacsi adójával Coram Michaele Mago [...] 1685 221 227 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1685 szeptember [...] Die 24 7 bris Almási István kérte meg Fekete János vei [...]
18. DOKUMENTUMOK (839. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1693 március [...] tanácsbéli esküdt személyek becsületes Király István Böde Lukács Har Nagy János László deák Magó Mihály Varga István ugyan mostani második bíró Kaszap [...] előtte való becsületes főbíró Király István uram adószedő bíró Korbats István uram és második bíró Varga [...]
19. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (298. oldal)
[...] Hús Lajos Molnár Bálint Ön István Koós Gábor Nagy Antal őrsi [...] Erős Lukács Erdélyi József Csordás István Csordás Mihály Molnár Bálint Fehér [...] Nem adható 7 Zéman cukor kérése H Nem adnak 8 Mátyás István dunapataji fuvar ügye H 50 [...]
20. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (273. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1665 Anno [...] Hegedűs János bíróságában Szűr Szabó István megholt 7 Maii kinek mezei [...] Sera Mihály Bodo Pál Mészáros István Város nótáriusa György deák BKMÖL [...] gatya egy fertály búza Somodi Istvánt fogadtuk meg in fi 12