131 találat (0,222 másodperc)

Találatok

1. 1999-12-02 / 281. szám
[...] Pannónia Mezőgazda sági Szövetkezet elnökét Szaniszló Sándort Borsod Abaúj Zemplén megyéből és [...] és szimpatizánsait Ezután dr Sző­ke Sándor az egyesület elnöke bemutatta azt [...]
2. Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-08-30 / 34. szám
[...] elnökének Ugyan­csak segítő kezet nyújtott Szaniszló Sándor a XVIII kerü­let alpolgármestere akinek [...] a Fass testvérek Károly és Sándor évek sikeres utánpótlás nevelésé­nek a [...]
3. 2010-04-23 / 94. szám
[...] aztán szerel Volt e tudomása Szaniszló Sán­dor kerületi szocialista alpolgár­mesternek a Fővárosi [...]
4. 2000-06-07 / 132. szám
[...] lehetett értékesíteni a külpiacokon Örosz Sándor a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető [...] 00 Naprakész 8 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 9 00 Az MTV [...] 30 Elixir 16 00 Nagy Sándor nyo s mában 17 05 [...] több szervezet jelezte csatlakozási szándékát Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők [...]
5. 2012-04-11 / 85. szám
[...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA IfÓ SZANISZLÓ napja leó Az eredetileg Leonnak [...] a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának szaniszló a szláv Stanislav névből alakult [...] 1842 ben meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó 1896 [...] aranyérmet 1900 ban született Márai Sán­dor író költő újságíró 1905 ben [...]
6. 2016-04-11 / 84. szám
[...] A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Az eredetileg Leonnak [...] 100 leggyakoribb férfi név között szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1956 [...]
7. 2014-04-11 / 85. szám
[...] 35 NYUGTA 4 06 LEÓ SZANISZLÓ GLÓRIA napja LEÓ Latin eredetű [...] ered­ményes körmönfont politi­zálás jellemzi őket szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1896 [...]
8. 2014-10-12 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó Jó­zsef Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Tamás Szaniszló Ferenc dr Ángyán József Kéri [...] hozzánk várhatóan Dévény Anna és Szaniszló Ferenc Nagyon sze­retném ha Fábry Sándor el tudná fogadni a meghívást [...]
9. 2008-04-11 / 85. szám
[...] 20 9393 049 dr Holló Sándor Bonyhád Mester u 18 Tel [...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Latín eredetű név [...] párizsi kommün munkaügyi megbízottjává választották szaniszló Szláv eredetű név jelentése állandó [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló emléke­zete Glória napja A refor­mátus [...]
10. 2010-11-16 / 266. szám
[...] TEOLhu hírportálon A tatabányai Szabó Sándor fölényesen nyerte az Ebválogatót mezei [...] tempót diktáltak A tatabányai Szabó Sándor ő nyerte az első váloga­tót [...] a táv végén az újpesti Szaniszló Bar­nabás és a békéscsabai Gregor [...] Juniorok 6000 m 1 Szabó Sándor TSC 2 Szaniszló Barnabás UTE 3 Gregor Lász­ló [...]
11. 2012-03-21 / 68. szám
[...] a négylábút kutyais­kolába járatni bá Szaniszló Ferenc volt a Léleképítő vendége SZEKSZÁRD Szaniszló Fe­renc az Ekhó TV Világpano­ráma [...] tette fel a kérdést Tilinger Sándor a dombóvári Művelődési Házban szombaton [...] az egykori sajtómunka sajátosságait Tilinger Sándor beszá­molt első sport tudósításáról amely [...]
12. 1997-04-11 / 84. szám
[...] a névnapjukat ünneplő LEÓ és SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat Névnapok története [...] A katoli­kus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] Szek­szárdi Szakaszmérnökségétől kapott adatok Leitner Sándor kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában [...] ré­szében volt már kiállítása Le­itner Sándornak aki a pályáját tanárként kezdte [...]
13. 2002-11-13 / 264. szám
[...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló Szó­lón Szaniszló Szláv eredetű név jelentése állhatatosságával dicsőséget szerzett Védőszent­je Kosztka Szent Szaniszló je­zsuita növendék Egyházi ünnepek A [...] 21 00 Századfordító magyarok Szalai Sán­dor 21 55 Krónika 25 4 [...]
14. 2013-04-18 / 90. szám
[...] értékesíthető a ház S K Szaniszló Ferenc beszélt a Léleképítőn szekszárd Szaniszló Ferenc a magyar sajtó napján [...] Vrbovszki Judit kedden a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gim­názium dísztermében a me­gyei [...]
15. 2009-11-13 / 266. szám
[...] 30 Megnyitó kö­szöntőt mond Szűcs Sándor polgármester 18 Ételek bemu­tatása 18 [...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Egyházi ünnepek A katolikus [...] Ma­gyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A református [...] támadt a jobbágyság Csibrákon Jeszensz­ky Sándor életét fenyegették 100 éve 1909 [...]
16. 1999-08-27 / 199. szám
[...] Rizlingszilvánival Aparhanton a szövetkezet­ben Szabó Szaniszló elnök is jó termésre számít [...] magtárakat üríteni kellene mondta Szabó Sza­niszló hiszen kell a hely a [...] Árok szállási Eszter és Csajági Sán­dor ESZI Paks Kisvárdai Antal Kisvárdai [...]
17. 1991-05-17 / 114. szám
[...] helyéről a Ferihegyi Nemzetkö­zi Repülőtérről Szaniszló István ha­tárőr sajtószentpéteri lakos május [...] rendőrség kéri hogy bárki aki Szaniszló István hollétéről felvilá­gosítást tud adni [...] Folytatás az 1 oldalról Oláh Sándor főtitkár aki annak idején a [...]
18. 2003-04-11 / 85. szám
[...] 28 Nyugta 3 52 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló és Glória emlékezete A zsidó [...] el 1842 ben Körösi Csorna Sán­dor Események Debrecen napja I Lipót [...] Kakasdi német kisebbségi ház Bíró Sándor kiállítása megnyitja Illés Ferenc polgármester [...]
19. 1995-04-11 / 85. szám
[...] Üdvözöljük a névnapjukat ünneplő LEÓ SZANISZLÓ nevű olvasóinkat Leó Latin eredetű [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] iránt érdeklődőknek Építsetek vasutat Petőfi Sándort megihlette a robogó mozdony s [...]
20. 2015-10-25 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó József Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Ta­más Szaniszló Ferenc Dr Ángyán József Kéri [...] Dr Bárdi László Dr Szakály Sándor Dr Bunyevácz Zsuzsa Délvidéki S [...]