5. oldal, 657 találat (0,044 másodperc)

Találatok

81. 1996-05-08 / 107. szám
[...] a főorvos úrnak az a kérése hogy minden vásárló győződ­jön meg [...] köszöntek el A fiataloktól Szepesi István alez­redes vett búcsút Bemutatjuk Nógrád [...]
82. 1999-05-10 / 107. szám
[...] érvényes jelzésrendszer szer­kezetbe a pusztaberkiek ké­rése nem illik bele Megol­dásként javasoltuk [...] III évfo­lyamos növendék tanára Kertész István és Per neczky Zsolt tanár [...] inter­venciós támadást Előadó dr Horváth István törté­nész Iskolagaléria Balassagyarmat Bacsúr Sándor [...] együtt megőrizték emberségü­ket Dr Csaba Istvánná az öt­ven éve még matrózblúzos [...]
83. 1995-12-16-17 / 295. szám
[...] Kijelölték a fe­gyelmi biztost Kelemen István személyében akinek a törvény szerint [...] betétkönyvbe mi­vel ez Fábiánná személyes ké­rése Állítólag Fábiánné többször hangoztatta hogy [...]
84. 2007-11-06 / 256. szám
[...] tárni a helyzetet tanácsolta Tóth Istvánná a Nemzeti Fo­gyasztóvédelmi Hatóság Kö­zép [...] a frakció hogy az SZDSZ ké­rése és a kormány szándékai el­lenére [...]
85. 1991-04-16 / 88. szám
[...] előtt a megyeszékhelyre lá­togat Vajav István a Ma­gyar Hadirokkant szövetség elnöke [...] tanulója A nyolcadikosok mezőnyében Zsély István szerezte meg az első helyet [...] an­nak ellenére hogy az SZDSZ kérése alapján az Alkot­mánybíróság most tárgyalja [...] további tár­gyalás elhalasztása mellett Böröcz István kisgazdapár­ti frakcióvezető helyettes azonban felszólalásában [...]
86. 2005-06-08 / 131. szám
[...] ismerték és szerették hogy BERÉNYI ISTVÁN volt sütőipari dolgozó életének 87 [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy FERENCZ ISTVÁN szécsényl lakos életének 62 évében [...] vércukormérés délután pedig az Önök kérése alapján az alábbi témákban tartunk [...]
87. 1983-08-16 / 193. szám
[...] között kije r Qnr nai István határőr alhadnagy lentette vezetésével felsorakozott [...] A Himnusz hangjai után Koczka István a párt vezetőség titkára üdvözölte [...] királyunk mű önként vállalt kötelezettség­bó Istvánt a salgótarjáni já vére és [...] felvételének címről szóló táblát Gyetvai kérése reális és megalapozott Györgyné dr [...]
88. 2016-09-23 / 223. szám
[...] Vegyes Bizottság munká­ját eredményeit Simicskó István honvédelmi minisz­ter is méltatta A [...] emlékoszlopot érint Az orosz fél kérése az volt hogy a katonai [...]
89. 2003-10-11 / 237. szám
[...] első Az egyesület vezetésének a kérése ként a salgótarjáni Tóstrandról ahol [...] közös­ségformáló értékteremtő munkájukról is Bírta István a vezetőség versenyfelelő­se szakszerűen készítette [...]
90. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] bizakodva készül a borversenyre Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz HARGITAI [...]
91. 2009-10-30 / 250. szám
[...] fontos adat lehet DR JÓZSA ISTVÁN HÁZIORVOS TATABÁNYA Mint gyermekgyógyász még [...] a háziorvos aki a biztosí­tott kérése ellenére sem adja be a [...]
92. 2009-04-09 / 83. szám
[...] hi­teltelenné válik a városvezetés azon kérése nincs pénz adjon a kormány [...] teg­nap vett át ifj Tuza István pol­gármester Szviták Tamástól az Auto [...]
93. 1985-04-12 / 85. szám
[...] ingyen lépnek fel a Fekete István Országos Állatbarát Kör ál­tal fenntartott [...] Szerszám és Készülékgyárban készült Gömbicz István lakatos az egyik rendszeresen visszaté­rő [...] KIÁLLÍTÁSOK IGAZGATÓSÁGA BUDAPEST X DOBI ISTVÁN ÚT 10 LEVÉLCÍM HAI BUOAPEST [...] A FOK GYEM Szövetkezet felvételre kerese MECHANT AI MŰSZERÉSZE­KET LEM EZ­LAKATOSOKAT [...]
94. 1991-04-12 / 85. szám
[...] követelmények értelmes és szigo­rú számon kérése jelent csak előnyt az iskolából [...] Képünkön jobb oldalt látható Tóthpál Istvánná az ország kü­lönböző részein megtalálható [...]
95. 2012-10-22 / 246. szám
[...] Az ese­mény egyik főszervezője Cseke István úgy gondolta hogy a ha­gyományos [...] Junior 25 27 Márton Satis István Az időjárási előjelzések bizta­tók október [...] a fő úton A szervezők kérése hogy a gép járművezetők az [...]
96. 1999-09-20 / 219. szám
[...] mérleg szervezet próbál betölteni Vincze Istvánná a lap egykori főszerkesztője a [...] segítve az újságírók munkáját Konkrét kérése a sportrovat közöljön több port­rét [...] elképzelése tudta meg lapunk Fercsik István nyugalmazott aranymisés plé­bánostól A lelkipásztor [...]
97. 2003-11-25 / 272. szám
[...] is nehezen tu­dok közlekedni Bagó István az Is­ten áldja meg őt [...] műtété Mindezt túlélte most egyetlen kérése van a sorstól hogy az [...] Dombóvári József Velenczei Antalné Konrád Istvánná Máté Józsefné Istók Ferencné Várkonyi [...] átadta a kamagyi pálcát Borda István­nak Az énekkar a tanár úr [...]
98. 2005-06-20 / 141. szám
[...] szécsényi tisztítótelepre kerül A lakosság kérése egy éve kábeltelevíziót működ­tetnek Ott [...] a tiszta vizű forrásból Sisa István a betyár többször is ivott [...] lelkes híve vagyok labdarúgócsapatunknak Gergely István is tősgyökeres nógrádsipeki 1972 ben [...]
99. 1972-08-16 / 192. szám
[...] Konkrét javaslatok konstruktív megoldások Bállá Istvánnak az Orszá­gos Vízügyi Hivatal főmér­nökének [...] beruházást lebonyolító vállalat képviselőjének Mikó István főmérnöknek aki szabadságát megszakítva jött el a tanácskozásra kérése hogy a betervezett munkákon kívül [...] 4000 forintot árulnak ki Fábián Istvánnal aki a tsz ellen­őre Visznek [...]
100. 1994-02-05-06 / 30. szám
[...] Kft A köszöntőt dr Dobrovoczky István Pásztó város polgármestere a megnyi­tót [...] millió forint A nyugdíjasalapítvány vezetőinek kérése Februárban szénpénzt hoz a postás [...] Egyenleget zárt a Hét Szávay István szegedi hír­lapíró év alatt kitermelt [...]