Nógrád Megyei Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 254-277. szám)

2007-11-03 / 254. szám

2007. NOVEMBER 1, SZOMBAT XV!I!. ÉVFOLYAM 254 SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 85 FT ELŐFIZETVE: 68 FT ($5 TOYOTA Yaris légkondicionálóval 2635 OOO Ft-tól Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 Építse csapatát! Jutalmazzon élménnyel! legkeressük Önnek a legalkalmasabb helyszínt, programokat - legyen az külföldön, vagy belföldön. Mi tervezünk, szervezünk, legvalósítunk - a siker és az eredmény az Öné! Belföldi és külföldi céges utaztatások, tréningek a QUAESTOR Utazási Irodától! Salgótarján Kassai sor 4 Tel/Fax: 06 32 310 030 Útjelző mindnyájunk számára T pénzügyek k. ingatlan l^utazás ol telekom www.quaestor.hu PÁDÁR Zsófia Telefon: (32) 416-455 Átmeneti felhősö- désekkel tarkított napsütés. ^QLLÍSTOR valósítását. Dr. Beer Miklós a mindenszentek! emlékezés, el­hunyt szeretteink iránti tiszte­letadás jegyében is megfogal­mazta gondolatait.- Nem magától értetődő, hogy itt vagyunk: életünk elsősorban ajándék Istentől. Nem tudjuk, mennyi időre kapjuk, de féltve őrizzük. A Mindenható az ő örök szeretetében arra hívott meg bennünket, hogy fiának képmá­sát öltsük magunkra: földi pá­lyánk értelme az, hogy Jézushoz hasonlítsunk. Csodálatos ez a vi­lág, amit teremtett nekünk, de mindez csak ízelítő abból, ami vár ránk, pici felvillantása csu­pán annak, amit a Jóisten ne­künk szán - mondta a püspök. S arra is felhívta a figyelmet: min­den ünnepünk, minden templo­munk és szentmisénk is egy-egy kis mennyország. A mise után bemutatott jele­nettel Árpád-házi Szent Erzsébet­re emlékeztek a helyi fiatalok és gyerekek, majd az udvaron foly­tatódott az ünneplés. Dr. Beer Miklós megszentelte a keresztet, amely szavai szerint útjelző mindnyájunk számára. Végül ál­dást kért minden készítőjére, va­lamennyi segítőre, azokra, akik majd felállítják, s azokra is akik imádkoznak majd alatta. Pilinyben dr. Beer Miklós szentelte meg az új keresztet W &at pónilovak, perui fámák, és még sok minden más. Higgye el ez a cirkusz más mint a többi. ELŐADÁSOK: nov. 3-án, 15 és 17 óra, nov, 4-én, 11 és 15 óra, nov. 5«én, 17 óra BOH6€-KÍfl»Oltf l-ET FIZET 2-T KAP! AKI EGY FELNŐTTJEGYET VÁSÁROL. AZ A KUPON FELMUTATÁSÁVAL A GYERMEKJEGYET INGYEN KAPJA! KATTINTSON www.nogradmegyeihiriap.hu MEDIAPARTNERUN Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.4 www.radiofocus.hu Az élet értelméről, a kereszt szerepéről, üzenetéről szólt szentbeszédében az egybegyűltek­nek dr. Beer Miklós váci püspök a november elsején bemutatott miséjén, melynek keretében megszentelte az új keresztet. Piliny. „Fényeskereszt” hívta életre a mostanra elkészült fe­születet. A szép nevű régi a vár­hegy alatt állott, s amikor elér­ték a nap első sugarai, messzire világított, ezért nevezték az itt élők fényeskeresztnek. A határba induló, vagy a kapálásból, ara­tásból hazafelé induló helyiek szívesen megpihentek a tövénél. Az idő vasfoga azonban nem kí­mélte, ezért másikról kellett gon­doskodni. Mostanra, a falu bú­csúünnepére elkészült az új, a templom udvarán feldíszítve vár­ta az ünneplőket, akikkel meg­teltek a templom padsorai. Ezekre az előzményekre Lehoczki Szabolcs polgármester emlékeztetett a szertartáson, ki­fejezve köszönetét mindazok­nak, akik segítették a terv meg­íH- i 9 771215 901000 07254 9* «0 iM» mm íM) www.nogradmegijeihirlap.hu ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ IDŐJÁRÁS ÉTTEREM ÉS VENDÉGLŐ Márton-napi libavacsora! november 9., péntek, 19 óra Asztalfoglalás: 32/512 622 Szerviz akció! Téli gvorsátvizsgálás ÍOOO Ft Kerékszerelés, centrirozas 600 Ft/db Futómű ellenőrzés 3600 Ft Szélvédő javítás 3000 Ft Autó Rácz Kft. (Salgótarján, Park út 8.) Nyitva tartás: 9-17.30-ig. Tel.: 32/420-100 akár azonnal is! személygépkocsikra es tehergépkocsikra (3.5 tonnáig) www.muszakivizsga.hu Rombanyi Autó Kit. ] Salgótarján, Ipái Pak. Tét: 32S2MMI NE ADJON ESÉLYT A BETÖRŐKNEK! Riasztóberendezések telepítése, távfelügyelettel és intézkedésre jogosult vonulószolgálattal. rsszicTeKen eroeKioapu. Nádaséi Bekka KA. Salgótarján, Rakód ál 1-9. (A#» Űridházj W_- 32/317-752, hétköznap Hál 16.30-ig. FES1ENYVASAR fotieäi ti (fossam nem meakriUm+m ■mfcr£M»!74 Vncr miwnrf - 'Vffirw ÜL. Arfcsss i. Stata MLHerpri: Z„ Turisis? Z. Vara® P. T Vatp. L.M. fforeidlc A... Brate X. Záratod &. Kotiks L.Tonesrati E- JafoUjiät L San T, Csa®» E-, Fehérvári Z, SÄheayi. L Tisaeröfei f_ Vartasvi JL, Zonsfeorii L. Waiter &..« mások. - tSÖfefe3TÍÍ3ll W^feasáboivaiaszitat >Efcwi‘kanraiB!ailKs rözte*s is. tezféna ssetör bafreatiag!! SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA Pécs (30) 9392411 fensthermíD MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE. isor4. TeL: 32*421-287. Nyitva tartás: h-p 9-17, sz., 9-13. Szerkesztőségünk számítógépeit a NOD32 antivirus system antivirus védi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom