Nógrád Megyei Hírlap, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

1 Ismerik egymás gondolatát... „Pacsirtaszámyalás a fészek fölött”- Nemcsak arról szól a szakma, amit láttál, hanem ettől „Tüzes” képek - az alkotó maga - vagy tán a rendezők ­sokkal nehezebb, - próbálta eltántorítani lányát a keres­e találó címet adta Perényi Anna kiállításának. A két szó­kedelemtől Kozik Emil nyugdíjas ... 2. oldal nak nem csak tartalmi jelentése van. 5. oldal Három csapat már páholyban van Utolsó fordulójához érkeztek a tarjáni sportcsarnokban zajló városi teremlabdarúgó-bajnokság négy csoportjá­nak selejtező mérkőzései. Ki maradt állva? 9. oldal NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1999. JANUÁR 2., SZOMBAT-VASARNAP X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 39 FORINT Miért nem mindjárt a jobbat? Fizessen elő a Nógrád Megyei Hírlapra! Mindinkább előtérbe kerül az autóipar Húzóágazat a járműipar így búcsúztattuk az óévet - Az évezred legutolsó január 1-jéje általában nagy mulato­zás közepette köszöntött be Nógrád megyében is; felvételünk a kisterenyei Csente fogadóban készült. Voltak azonban olyan sportbarátok is, akik futással ünnepeltek, mások pedig munkával töltötték az év, utolsó és első napjái is ... i (összeál. Hasunk a 3. oldalon) toú on mák Ez évre is átnyúlik az orosz válság hatása /£*•*• *11 *1 * 1 i •• _ . // Drágulnak az élelmiszerek CálOljH HZ állltáSOKHi HZ Ügyvezető Jánosi Ingrid: Üzemi tanács ugyan van, de semmi szavuk sincs Tavaly szeptemberben vezetőváltás volt a bátonyterenyei Hammer Hungária Bt.-nél. A korábbi időszakban sok pa­nasz volt a dolgozók részéről az előző vezető stílusa miatt, elég nagy volt az elvándorlás is: a ruhagyár szinte állandóan munkaerő-problémákkal küszködött. Á vezetőváltás után egy ideig csend volt, stabilizálódott a létszám, akiket felvet­tek, már nem akartak két hét után elmenni. Kivételek azon­ban, úgy tűnik, mindig akadnak. Hazánkban az ipar termelé­sének csaknem egyharmadát a gépipar állítja elő, és ennek mintegy 34 százalékát a köz­úti járműgyártás biztosítja. Ezen belül számottevő az al­katrészek és járművillamos­sági cikkek aránya. Magyarországon a rendszer- váltás után az ipar ágazatai kö­zül a járműiparban történtek a leggyorsabb és a legnagyobb változások. 1992-ben például már ter­melni kezdtek a Magyar Suzuki és az Opel Hungary zöldmezős beruházással épített gyártósorai és összeszerelő-üzemei. Őket követte a Ford Álba és az Audi Hungária Motor Kft. Mindezek lehetőséget teremtettek arra, hogy többen a magyar alkat­részgyártók közül beszállítókká váljanak. 1992-% között a ha­zai alkatrészgyártás három és félszeresére, a járművillamos­sági készülékek termelése pedig hatszorosára nőtt. A Magyar Suzuki 2,5 milliárd forintos fejlesztése nyomán ma már egy év alatt 70 ezer autó fut Az élelmiszerek drágulására kell számítaniuk a vásárlók­nak az év elejétől. A tejipari cégek többsége ja­nuártól, a baromfiipari vállala­tok várhatóan februártól ter­veznek áremelést. Drágábban kínálja majd termékeit a hús- és ki az üzemből, amelyeknek je­lentős része Nyugat-Európa számára készül. Miután a vám­mentes bevitelhez az EU leg­alább 60 százalékos európai „származást” követel meg, a Su- zukinak érdeke volt, hogy bő­vítse beszállítói körét. Az Opel Hungary szentgott­hárdi összeszerelő-üzemében az Astrával, a kész autó gyártásával leálltak és helyette egyebek kö­zött korszerű sebességváltókat szerelnek össze. Nemrégiben be­indítottak egy hengerfejgyártó üzemet is. Az Audi Hungária Motor Kft. győri, 8,5 milliárd forintos beru­házással megépült 13 ezer négy­zetméteres csarnokában elkezd­ték a TT jelzésű sportautók ösz- szeszerelését. Tavaly már 10 ezer autó gördült le a futószalag­ról. Az Audi sok tízezer márka értékben vásárol ülésszerkezeti elemeket, műanyag alkatrésze­ket magyar beszállítóktól. A székesfehérvári nagyüzem, a Ford Álba teljes beszerzésének 20 százaléka száz magyar be­szállítótól származik. a cukoripar is. Az élelmiszerek árát tavaly még letörte az, hogy az Oroszországba szánt termé­kek nagy része hazai piacra ke­rült. Emiatt az ágazat cégeinek becslések szerint 50 milliárd forint árbevétel-kiesést kellett elkönyvelniük. Jánosi Ingrid 1995-től dol­gozott a ruhagyárban, mígnem az idén júliusban teljesen várat­lanul megkapta a felmondóle­velét. A felmondás indokaként létszámcsökkentés szerepelt.-Sejtettem én ezt már ta­valy, amikor a régi főnökünk elment - mondja keserűen Já­nosi Ingrid. - Vasalóként kezd­tem el annak idején dolgozni, rövid idő múlva azonban kivet­tek tolmácsnak. Ugyanis német Napi ötezer kötés Kifogástalanul működött ta­valy decemberben a Budapesti Értéktőzsdén bevezetett új ke­reskedési rendszer, az MMTS. Az egy éve tartó fejlesztésnek köszönhetően a magyar is a világ élvonalába tartozó börzék sorába lépett - számolt be Pacsi Zoltán ügyvezető igazgató. A „parketten” már nem nyüzsögnek a brókerek, kiüresedett a tőzsdeterem, amióta a budapesti börze is átállt az új szá­mítógépes távkereskedésre. A tőzsdetagok a saját irodájukból bo­nyolíthatják a tranzakciókat és megszűnik a BÉT főváros-közpon­túsága is. Jelenleg 150-nél több munkaállomás vesz részt a keres­kedésben, köztük több vidéki. A korszerűsítést indokolta a hirtelen megnövekedett forgalom: míg öt éve napi 10-20 üzletkötésre került sor, addig a mai átlag az ötezret is elén, s a rendszer napi 30 ezer tranzakció lebonyolítására képes. az anyanyelvem, de magyar fér­jem révén jól megtanultam ma­gyarul. A régi főnöknek az utolsó pillanatig segítettünk fér­jemmel együtt az ügyek intézé­sében, a költözködésben, és ezt Schilke úr nem vette jó néven. Meg is mondta, hogy ezzel nagy hibát követtünk el.-A volt főnöknek a nevét sem szabad előtte kiejteni - egészíti ki feleségét Jánosi Fe­renc. - Nekem például levette a pénzemet, fél évig nem kaptam prémiumot, amit semmivel sem indokolt meg. Műszerészként ugyanazt a munkát végeztem, csak éppen 30 ezer forinttal ke­vesebbért. Indoklás nem volt, fél év alatt egyetlen egyszer sem tudott időt szakítani arra, hogy beszéljünk. így aztán ’98 júliusában találtam máshol munkát, és felmondtam.-Az emberek nem monda­nak semmit, mert féltik a mun­kahelyüket - folytatja Ingrid. - Vissza lehet ellenőrizni, hogy a régi főnök idejében több német kolléga is dolgozott a gyárnál, ma már csak egy ember van. Régen teljesíthető volt a norma, ki lehetett jönni a normaidőből is. Itt úgy van megállapítva a (Folytatás a 2. oldalon) Kisvállalkozások nagy jövője? Mit hoz 1999 a mikro-, kis- és középvállalkozások számára? A gazdaságpolitika homlokte­rébe most a foglalkoztatáspoli­tika, a térségfejlesztés és a be­szállítói kör szélesítése került. A hitelfelvétel régóta megoldat­lan problémája a kisvállalkozások­nak. Remélhető, hogy bővülni fog a belföldi termelés és fogyasztás is. Az IPOSZ és 283 tagszervezete ezzel párhuzamosan némiképp át­alakul, s immár nemcsak tanácsadó testületként működik majd, hanem szolgáltatóként is. Az elnök a szer­vezet elmúlt évi sikerei között tartja számon egyebek között a nyugdíjasok egészségügyi hozzá­járulásának eltörlését, s a gyes ki- teijesztését az egyéni vállalko­zókra. (Idén a 2000-ben várható át­fogó adó- és tb-járulékreform ki­dolgozásába bevonják a szektor érdekvédelmi szervezetét is.) Balesetek a megyében / Ev végén, év elején Szécsény - Csaknem teljes mértékben kiégett egy Lada 1200-es személygépkocsi december 31-én este Szé- csényben, amely a Kossuth út 3-as szám előtt parkolt. A tüzet feltehetően elektromos hiba okozta. A lángokat a balassagyarmati tűzoltók fékezték meg. A becsült kár 120 ezer forint. * Balassagyarmat - A város külterületén szerdán délután egy szécsényi autós halálra gá­zolta a járműve előtt kerékpá­rozó ötvenkét éves őrhalmi férfit. Az okokat vizsgálják. * Bátonyterenye - Két iskolás gyermek csúszott le szánkó­val egy földútról egy maga­sabb rendű útvonalon haladó gépjármű elé pénteken dél­után. Nyolc napon belül gyó­gyuló sérülést szenvedtek, mindkettőjüket a salgótarjáni kórház gyermekosztályára szállították megfigyelésre. Vasárnap Reggel Miről ír a gyorsan népszerűvé vált vasárnapi hetilap holnapi, január 3-i számában?-Az éppen aktuális témák között a vasutassztrájkról közöl írást a lap.- Interjút találnak Geszti Pé­terrel.- Megtudhatják, hogy mennyit ér a diákigazolvány, a minimálbér, mire jó az autó­törzskönyv?- Értesülhetnek a tévésztá­rok vándorlásáról, azaz kiderül, hogy ki, honnan, hová tart ezekben a napokban?- Megtudhatják, hogy angol kisfiú műlábbal lett focista.- Exkluzív interjút találnak a lapban Nyilasi Tiborral, lesz jégkorong és külföldi foci is. Előbbiek mellett játékos kedvű olvasóink is élhetnek szenvedélyüknek. NOGRAD MEGYEI HÍRLAP 98 160 ARA: 46 FT 7708649250093 Újévi szentmise - Január 1-je az egyházi naptárban Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe, emellett a béke vi­lágnapja is. Felvételünk tegnap a salgótarjáni főplébánián, az ünnepi szentmisén készült. fotó: o. s.

Next

/
Oldalképek
Tartalom