Nógrád Megyei Hírlap, 2012. október (23. évfolyam, 228-253. szám)

2012-10-01 / 228. szám

NYERTEK VELÜNK BIED: KIS VÁROS NAGY KOCKÁZATOS OLVASÓINK! 2. OLDAL ELMENYEKKEL 7. OLDAL MADARVONULAS A NAP HÍRE Tizenegymilliárdos fejlesztés a mentőknél Budapest Az Országos Mentőszolgá­lat (OMSZ) 11 milliárd forintot költ há­lózatának bővítésére, épületei korszerű­sítésére, valamint járművei további cse­réjére - mondta a szervezet főigazgató­ja. Mártái István a hét végén befejező­dött Pécsi Sürgősségi Napok elnevezésű rendezvényen beszámolt arról, hogy az európai uniós pályázati forrásnak kö­szönhetően jövő év végéig 22 új mentő- állomás építésére, 60 felújítására, vala­mint az ez év végéig érkező 60 autón felül további 200 mentőjármű beszerzé­sére nyílik lehetőség. Reményét fejezte ki, hogy heteken belül megkötik a fej­lesztéssel kapcsolatos támogatási szer­ződéseket. Az új mentőállomások révén 15 percen belül egy adott helyszínre érkezhetnek, s a jelenlegi nyolc mellé egy újabb mentőhe­likoptert szereznének be. IDŐJÁRÁS Gyakran erősen meg­növekszik a felhőzet, kevés napsütés valószí­nű. Kisebb eső, zápor előfordulhat, a déli szél mérsékelt marad... ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: SCHVEICZER KRISZTIÁN (20/246-4828) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 NP ŐRT-AJÁNLÓ Áder János Csorna díszpolgára lett NPORT.hu Szülővárosa, gyermekkorának helyszíne, Csorna dísz­polgárává avatták vasárnap Áder János ál­lamfőt. RÓLUNK SZÓL Anya! Te vagy a szemetes?! - nézett rám kisfiam huncutul, amikor irodai és otthoni újsággyűjteményemet a gará­zsig cipeltem. Igen, az őszi, hulladék- gyűjtések idején az jár jól, aki időben mozgósítja energiáit és kapcsolatait. Néhány kollégám már „megfertőző­dött”: csatlakozott a környezettudatos szemléletünkhöz és kisiskolás lelkese­désünkhöz. A napokban egyre több he­lyen látom, hogy húzzák-vonják a fia­talok a kézi kocsikat, járják a várost, elszánt gyűjtésbe kezdtek. Úgy tűnik, gyarapodik azok száma, akik ráesz­méltek: napjainkban érték lett a sze­mét. Bocsánat, ez nem az. Ez újrahasz­nosítható hulladék. 9 771215 901000 12228 Vigadalom három niton át Baíonyterenye. A felhőtlen jókedv, a mulatság és a szórakozás volt a főszerepben az elmúlt három napban a városban. A pén­teken kezdődött, s egészen vasárnap estig tartó Városnap és szüreti mulatság különleges színfoltja volt a szombati szüreti fel­vonulás. (BŐVEBBEN A 2. OLDALON) Generációk közös ünnepe V.G. Salgótarján. A Salgótarjáni Pedagógus Kórus igényes műsora nyitotta meg azt a kiállítást szeptember végén,amely Ge­nerációk találkozása címmel idős alko­tókés ifjú tehetségek munkáját mutat­ja be Salgótarjánban, a József Attila Mű­velődési és Konferencia-központ üveg- csarnokában.Szendi Márta, a Nyugdíja­sok Nógrád Megyei Képviseletének elnökségi tagja köszöntője után Farkas László, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. igazgatóhelyettese aján­lotta a mintegy 50 alkotást a szép szá­mú közönség figyelmébe. Kiemelte, az idősek arányának növekedésével a la­kosságon belül bővül az a tudás, tapasz­talat, tenni akarás is, amely bennük megtestesül. Hatalmas érték ez, a közös gyarapodás kiapadhatatlan forrása. S az idősek és a fiatalok egymásra utalt­sága kölcsönös. A fiatalok szüléikben, nagyszüleikben találják meg gyökerei­ket, az idősek pedig tudásuk, ambíció­ik kiteljesítőjét a fiatal nemzedékben. A kiállított műveket nézve az is látható, hogy az alkotóknak mondanivalójuk van a világról, környezetükről. A rend­kívül gazdag kiállítás október 13-ig lá­togatható. Tisztelet és megbecsülés Az Idősek Világnapja Nógrád megyei hagyományos gáláját Fekete Lászlóné, a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisele­tének elnöke nyitotta meg. Méltatta az Idősek Világnapját, amikor a megszo­kottnál nagyobb figyelem fordul az idős emberekre. Szép az ünnep, az idős em­berek készülnek rá. Elhozzák maguk ké­szítette tárgyaikat a kiállításra, amelyek­re büszkék. Verselnek, dalolnak, táncolnak a színpadon, együtt a fiatalok­kal. A nyugdíjasok képviselete érdekvé­delmi szervezet. Arra törekszik, hogy a hétköznapjaik is nyugodtabbak legye­nek. Ennek jegyében indítja el október 3-án Salgótarjánban - a Balassi Bálint megyei könyvtárral együttműködve - a Nyugdíjasok Akadémiáját. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótar­ján polgármestere, országgyűlési képvi­selő ünnepi köszöntőjében csupa „hét­köznapi” dologról beszélt. Az idős embe­rek megbecsüléséről, a társadalom, az önkormányzatok, a közösségek és a csa­lád felelősségéről ebben. (Folytatás a 3. oldalon.) SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szeretettel váljak tisztelt régi ás áj ügyfeleinket! Kedvezi' hitel és hetét ajánlatainkról éráeklSdjenekfiékjmnkhtm. WftítaÚM Kaüsctes», Ejrassf 8. a.38, Ttlútofi: MiS«-588T*líta: 48/518-518 M&tíAtiiiiüe 3108 Salgótarján, Klapka Gy u. 1. Tel.: 32/S21-248 3078 HátoflytarMy«, ózdi öl 47. Tol.: 32/355-708 3078 SátOflytsrenye. Maéícli 610 s/2. Tel.: 32/112-480 3123 toréit Miül5. fel.: 32/408-17? 3102 Karattttapojtf. Rákóczi út 66. Tel.: 52/447-321 3186 töke, Kóssuth út 18, W,: 32/453-115 3145 Mátrsterenye. Kossá» út 191. lel,: 32/362-308 3127 Kazár, Hanyaói ól 6. Tel,:32/341-43S 3841 Hétaton, PetSII úl 7, tel.: 32/482-1® 304? tojik, feiaatoíslús út 10. Í4l.: 32/488-008 2175 K«», Bíkfal «3. fel.:: 32/477-03« fel,: 32/484-490 2191 Baj, tot«! ttt 14. fel.: 28/504-020 VET-MARKET BT. DR. JUHÁSZ BÉLA ÁLLATORVOS Védőoltások, belgyógyászati-, sebészeti ellátás, állategészségügyi szaktanácsadás telefonos egyeztetés alapján. 3183 Karancskeszi, Fő út 42. Telefon: 32/450-052, Mobil: 20/214-9255 E-mail: vetmarket@starjan.hu r-------------­----------- -- -­i Huszonegyen j kapnak autót ; Huszonegyen jogo­1 sultak a Miniszterelnökségen 1 gépkocsihasználatra: öten csak 1 hivatali, tizenhatan hivatali és ; magáncélra is igénybe vehetnek ; autót, sofőr tíz embernek jár. Or- ! bán Viktor kormányfői prog- 1 ramjaira a Terrorelhárítási Köz- ■ pont ad járművet és sofőrt, párt- j elnökként, illetve magánprog- ; ramjain viszont maga vezet egy ! a Fidesz által biztosított kis- 1 buszt. Mobiltelefont szinte az összes ; miniszterelnökségi munkatárs j kapott, a kevés kivétel közé tarto- 1 zik Orbán Viktor, Győri Tibor jo- 1 gi ügyekért felelős államtitkár és ; Halasi Tibor, a kormánydöntések ; végrehajtását felügyelő minisz- I terelnöki biztos. Hivatali 1 notebookot 58-an használnak, 1 köztük a miniszterelnök és ke- ; reszténydemokrata helyettese, ; Semjén Zsolt, iPadetviszont csak ! Giró-Szász András kormányszó- ! vivő, Havasi Bertalan, sajtófőnö- I k, Kern Tamás és Mikecz Péter ; államtitkár, Szijjártó Péter vala- ; mint Semjén Zsolt kapott Szécsáljf. A településen a XIX. század végétől kisebb meg­szakításokkal minden évben megrendezték a szüreti felvo­nulást és bált. így volt ez idén is. (ÍRÁSUNK A 3. OLDALON) 'GRÁd S Haszn, SZÁMÍTÓqÉpEk, NQTEbookok NAqy VÁlASZTÉkbAN. 5100 SAlqÓTARjÁlM, RÁkóczi ÚT 1-9. TeI./Fax: 12/421-194, 421-195 Mobil: 10/9125-715 E-MAlL SZESZAM@SZESZAIVl.kll WWW.SZESZAM.hú LYON ESS! TKRMéKPAHTNER i ÜzlEThÁZ emeUt * V i 4 V

Next

/
Oldalképek
Tartalom