885 találat (0,071 másodperc)

Találatok

1. 1956-01-01 / 1. szám
[...] Abatíjvár Pányok és Kéked községek kérése teljesült akkor amikor ez év [...] Z napos munkát elvégezni SZADECZKY ISTVÁN S Z E P dt [...]
2. 1956-02-10 / 35. szám
[...] Apró Antal Acs bajos Dobi István Erdei Ferenc Gero Ernő Hegedűs András Hi kis István Kovács István Mekis József Rákosi Mátyás Szalai Béla Bata István Piros László Egri Gyula Végh [...] kellett várnia amíg teljesült jo­gos kérése és tagja lett az Egyesült [...]
3. 1956-03-10 / 60. szám
[...] brigádvezető MAKAI BÉLA brigádvezető BARI ISTVÁN brigádvezető Mi a kurityáni froritbrigád [...] A brigádnak csak az a kérése a vállalat vezetőségétől és a [...]
4. 1956-03-14 / 63. szám
[...] vállalat üb elnöke és Krausz István az üb munkatársa is har­cot [...] tagok között így például Mákkai István évi részesedésként 1300 Mi halcrvszky [...] vezetőinek és dolgozóinak az a kérése hogy a jövőben jóminősé­gű a [...]
5. 1956-05-04 / 104. szám
[...] tudjuk felhasználni Dolgozóinknak az a kérése hogy az új szocialista városhoz [...] MOHÁCSI GÁBOR üb elnök LESKÖ ISTVÁN igazgató A legkiválóbbakat bízták meg [...]
6. 1956-05-10 / 109. szám
[...] a szovjet hadse­reg képviselőjét Iván István elv társat a megyei párt [...] az I kerületnek az a kérése hogy a városi tanács még [...] Iz Eszakmagyarország TOTO tippjei Tóth István Székelyhídi Ferenc labdarugó játékvezető tiDDtef [...]
7. 1956-05-27 / 124. szám
[...] 40 holdat szerződtek le Szeszük István Egy kis izetílö a bürokráciából [...] a miskolci postaigazgatóság hírlaposztálya többszöri kérése ellenére már hato­dik hete nem [...]
8. 1956-07-08 / 160. szám
[...] kielégíteni nem is lehet Horváthék kérése azonban indokolt s így re [...] hal­mozzák el PÁSZTORY ALAJOS Budai Istvánná Varga Irénbe és Tóth Olga [...]
9. 1956-07-27 / 176. szám
[...] harminc év körüli ember Vass István technikus a Borsodi Szénbányászati Tröszt [...] készítették Engedjük hát beszélni Vass Ist­vánt hadd ismerkedjenek meg ol­vasóink is [...] Eddig tart az intervju Vass Ist­vánnal aki a szakma kiváló dol­gozója [...] eddigi ilyen be­szélgetések és választóim kérése arról győzött meg hogy ezeket [...]
10. 1956-08-24 / 199. szám
[...] Nincs a nagyüzemi gazdaságnak olyan ké­rése amit a patronálok ne igye­keznének [...] előfordult hogy a Kossuth tsz kérése süket fülekre talált a gyárban [...] felszólítás szövegéből amelyet idős Janó István Széchenyi út 51 ka­pott burgonyabogár [...]
11. 1956-08-29 / 203. szám
[...] tétele mindez az értelmiség régi kérése kívánsága volt Éppen ezeket telje­síti [...] segítségét is felajánlotta Ózdon Szabó István fiatal mérnök indít­ványozta hogy tegyék [...] a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kristóf István a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára [...] illetve az építő­anyagok összegyűjtése Simkó Ist­ván tanácstitkár és Lackó József igazgató [...]
12. 1956-10-09 / 238. szám
[...] végez Jó mun­kát végzett Gajda István brigád­vezető és Mankó József műszaki [...] a megyei tanácsra tartozik MÁSIK KÉRÉSE is volt a köz­ség dolgozóinak [...]
13. 1956-10-19 / 247. szám
[...] nevében Kovács József és Dajka István maguk is megtévesztett félrevezetett emberek [...] teljesíti is De van egy kérése a termelőszövetkezetek segítése mellett adjanak [...]
14. 1956-10-28 / 255. szám
[...] Kisgazdapárt volt főtitkára Pénzügyminiszter Kossá István Igazságiigyminiszter Molnár Erik Kohó és [...] ki ml és a Ml kérése Ne akadályozza őket senki hivatásuk [...] Az orvosok és a mentőik kérése Jo­gos mind annyiunk kötelessége ezt [...]
15. 1956-10-30 / 256. szám
[...] Egyetemi Forradalmi Diák Bizott­ság Pozsár István Molhár József Varga János Magyar [...] Nagy Tamás Major Máté Kádár István Markos György Népi kollégiumok nevében [...] több­ségben megfogadták a munkásveze tők kérésé és hétfőn a reggeli órák­ban [...]
16. 1956-11-24 / 277. szám
[...] híven kiszolgáló vezetői élükön Kovács Istvánnal maguk is megijedtek a vitán [...] ártatlan gyermek sze­mekből előtörő könnyek kérése Ezért fordul hozzátok bizalommal a [...]
17. 1956-11-27 / 279. szám
[...] és kar­hatalom munkáját Ezután Kovács István őrnagy baj­társ a megyei rendőrkapitányság [...] fegyveres erők tevékenységét 4 szénbányászok kérése Az illetékes szervek sürgősen intézkedjenek [...]
18. 1956-11-28 / 280. szám
[...] írás jelent meg A szénbányászok kérése címmel Az annabányai bá­nyászok egy [...] vagy Brinszki József Ifj Kiss Istvá­nok 11 en vannak a családban [...]
19. 1956-12-29 / 304. szám
[...] András hemádnémeti kulák fia Bárczai István kondói földbirtokos F Varga Imre [...] névszerint Szoboszlai Lajos elnök lakatos István elnök helyettes Dobos Sándor elnökhelyet­tes [...] osztálya A vállalatnak az a kérése a megyei tanács élelmi­szeripari osztályához [...]
20. 1957-02-15 / 38. szám
[...] munkába Február 3 ám Molnár István főaknász vezetésével több dolgozó jött [...] van Van a termelőszövetkezetnek egy kérése Gépkocsit vennének de egye­lőre nem [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind