95 találat (0,205 másodperc)

Találatok

1. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (23. oldal)
[...] 1994 Bozsóky Pál Gerö Szent István király jeruzsálemi alapítványairól A keresztény [...] rövid történelmi áttekintés elsősorban Szent István esetleges jeruzsálemi útját szentföldi adományait [...] ezredforduló előtt Kik írtak Szent István jeruzsálemi útjáról és járt e [...]
2. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_3. oldal)
[...] Bacsóka Pál ak parochus Budapest Bozóky Mária író Budapest Cselényi István Gábor gk lelkész Űjfehértó Fülöp [...] magántanára főiskolai tanár Eger Vas István író Budapest Az illusztráció Fritz [...] Welt GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ISTVÁN VAS Grenzen des Humanismus M [...] sein ist Mensch sein Mária Bozóky Im Schutz des Humanismus Béla [...]
3. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Dr Buda Béla főorvos szexuálpszichológus Budapest Cselényi István Gá­bor gk lelkész Újfehértó Gáncs [...] tanár szerk munkatárs Budapest Thiry István lelkész Budapest Tompa Nándor lelkész [...] Grundfeste der christlichen Familie Éva Bozóky Mein Herr lehre uns lieben [...]
4. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_3. oldal)
[...] Péter Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Csetényi István Gábor paróchus Nyírszőlős Diószegi László [...] Margit tanár szerkesztő Budapest Verbényi István a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia [...] Eglise des premiers siécles Éva Bozóky Le service des jeunes László [...] La diaconie de l Eglise István Gábor Cselényi Nostalgie ou service
5. 1981 / 1. szám (_5. oldal)
[...] Az egyház küldetése 65 ELŐD ISTVÁN Schütz Antal teológiája 70 SZÉLL [...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 Gondolatok a pap [...] FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
6. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_7. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Maria Bührer pszichiáter Burgdorf Svájc Cselényi István Gábor gk lelkész Üjféhértó György [...] DURCHBLICKE Heilige Schrift und Verkündigung István Gábor Cselényi FORUM Askese Lebensfreude Ordensleben Éva Bozóky Theologische Meinungen über die Sexualität [...]
7. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_21. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Fülöp Béla [...] Nagy József plébános Győr Pákozdy István a PMI ösztöndíjasa Róma Ratzinger [...] Missionarische Sendung der Kirche ÉVA BOZÓKY Unser Vorbild Schwester Zeitgenosse die [...] verschiedene Dienste iKor 12 5 István Pákozdy Manche Charakterzüge der priesterlichen [...]
8. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_11. oldal)
[...] Róma Bittsánszky Géza kutatómérnök Budapest Bozóky Éva ev lelkészi munkatárs Fries [...] O Praem lelkész Szombathely Nemeskürthy István író Budapest Pásztor János református [...] der Ökumene Ágnes Zimányi UMSCHAU ISTVÁN NEMESKÜRTY Die Ökumene und die [...] die Herausforderung unserer Zeit ÉVA BOZÓKY Leben im Zeichen der Einheit [...]
9. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva újságíró Buda­pest Cselényi István Gábor gk lelkész Budapest Gál [...] bis zur Spiritualität des Dienstes István Gábor Cselényi FORUM Die selbstzerstörerische [...] GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ÉVA BOZÓKY Brennpunkt der Liebe die Familie [...]
10. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_7. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Cselényi István Gábor parochus Nyírszőlős Dabóci Mária [...] la formation chrétienne des adultes István Gábor Cselényi Protection de l [...] protection de l homme Éva Bozóky La charisme de l áge [...]
11. IX. (42. oldal)
[...] elvégzését újabban a következők igazolták Bozóky Géza Csiszár Alajos Falusi Károly [...] Antal Tille Gyula UhlárBéla Uhlárik István Vajda János Vándor József Vezér [...] a 1 Jan et Geysa Bozóky inde a 1 Jan Antonius [...]
12. XIII. (146. oldal)
146 10 Berényi István plébános Litva Bernkopf Károly plébános [...] 15 Boócz Károly plébános Aszós Bozóky Géza kórházi lelkész Budapest Braun [...] plébános Pusztavo gyerád 20 Búzás István fővárosi hitoktató Csémy Antal h [...] plébános Baj ót 30 Gaál István kiérd esperes plébános Naszvad Gallovits [...]
13. Irodalmi értesítő (632. oldal)
[...] korona értendő 1906 ra Jankovics István 40 kor László István Doraszil Antal 20 kor Horváth [...] Mátyás Buzsáky Imre Bereez Károly Bozóky Bonaventura dr Bognár István Brázay János Brenner Frigyes Bugledieh [...] Haiczl Kálmán Heller Ferenc Horánszky István Horváth István Horváth Lajos Hukk György Hankó [...] Romaisz Ferenc Rajcsy János Rónay István Rácz
14. Irodalmi értesítő (223. oldal)
[...] Nagyszombati szent ferencrendi zárda Szent István Társnlat 1908 ra Bokor Ernő [...] kath plébánia szegedi tanítóképző Szent István Társulat Totola Lajos 1909 re [...] szent ferencrendi zárda Nagyszombat Szent István Társulat Szegedi tanítóképző Taran Auxentius [...] dr Boromisza Tibor Boros Ferenc Bozóky Bonaventura Braun István Budapesti növendék papság magyar egyházirodalmi [...]
15. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (178. oldal)
[...] tárgyává tétessék Pécs Dr Sípos István AZ A QUINÖI SZENT TAMÁS [...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Hanauer A István lelkiigazgató dr Medveczky Frigyes és [...] szerkesztő dr Tóth Kálmán hitoktató Bozóky Bonaventura máv főellenőr dr Lutter [...]
16. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (374. oldal)
[...] központi papnevelőintézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] segédlelkész Fieber Henrik intézeti felügyelő Bozóky Bona ventura máv ellenőr dr [...] Ernő Dunay Jenő ifj Székely István és számos hittan hallgató Az [...]
17. Irodalmi értesítő (204. oldal)
[...] Boromisza Tibor dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Brém Lőrinc Braun Adolf [...] Magyar Egyházirodalmi Iskolája dr Csárszky István Csernik Alajos Cser Vendel dr [...] György Dési Ferencrendi zárda Dlhos István Döller József Drexler Antal Egri [...] Hadzsega Basil dr Hanauer A István dr Henny Ferenc Holcz Ferenc [...]
18. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (184. oldal)
[...] papnevelő intézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt rendes [...] tanár alelnök dr Hanauer Á István lelkiigazgató főtitkár dr Mihályfi Ákos [...] igazgatója dr Gallovich Jenő hittanár Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kaszás Márton [...] Gyula Grünhut Ferenc if Székely István és számos egyetemi hittanhallgató Az [...]
19. (_8. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...] t pápai kamarás a Szent István Tár sulat igazgatója Budapest
20. 1979 / 1. szám (_1. oldal)
[...] felé Karol Wojtyla Bacsóka Pál Bozóky Mária Cselényi István Gábor Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Széli Margit Tomka Ferenc Vas István írá­sai Xin évf 1979 I [...]