2. oldal, 56 találat (0,264 másodperc)

Találatok

21. Helytörténet • Bánkúti Imre: Károlyi Sándor két írása a Rákóczi-szabadságharcból (1706, 1711) (210. oldal)
[...] magyar elég A hátlapon Károlyi Sándor írásával Deákra fordítandó Más későbbi [...] KOVÁCS 1988 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Gondolat Budapest [...] KOVÁCS 1994 Kovács Ágnes Károlyi Sándor levelei feleségéhez I 1704 1724 [...] LUKINICH 1925 70 skk Leszczynski Szaniszló a franciák és svédek által [...]
22. II. Ferdinánd (220. oldal)
[...] s a fejedelmet megsértő Thurzó Szaniszlónak és vele Sándor Jánosnak halálra Ítéltetését követelték ezen [...]
23. II. rész, meh/ a mostani és hajdani lelkészségek múltját s jelenét tartalmazza. (157. oldal)
[...] János esp 1856 ban Újhelyi Sándor 1860­ ban Rakovszki Sándor 1877 Sztarecki Miklós 1880 ban [...] Ilyenek voltak 1649 ben Pap Szaniszló és Pap János kik jobbágytelken [...]
24. MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK (526. oldal)
[...] III 25 én lefokozták SZILÁGYI SÁNDOR tartalékos huszárzászlós Szaniszló 1910 Anyja Jeles Mária 1942 [...] tartalékos zász­lóssá léptették elő SZILÁGYI SÁNDOR HOROGSZEGI tartalékos huszárhadnagy Hadad 1916 [...]
25. I. József (420. oldal)
[...] rövid időn Lengyelországba lesz hogy Szaniszlót Lescinszky trónjába helyezze és a [...] Klobusiczky Ferenczet Bartóthy Feren­czet Keczer Sándort és Ráday Pált augusztus hónak [...]
26. I. József (419. oldal)
[...] makacssága miatt nem hasz­nálhatta Károlyi Sándor hadsikereibe nem bizott Esz­terházy Antalban [...] a Szász August és Lesczinszky Szaniszló között két pártra szakadt Augustot [...]
27. Történelem • Bene János: Nyíregyháza az I. világhábrúban (445. oldal)
[...] százados Tarnov 1914 nagysurányi Surányi Sándor Békéscsaba 40 éves nőtlen 5 [...] népfelkelő olasz harcté­ren 1918 Szabó Sándor Nyíregyháza 22 éves nőtlen 3 [...] olasz harc­tér 1918 Szilvasány László Szaniszló Szatmár megye 36 éves nős [...] gyalogezred honvéd Nyíregyháza 1918 Szitha Sándor Nyíregyháza 20 éves nőtlen 65 [...]
28. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (411. oldal)
[...] fia Elek 304 Fodor fia Sándor vagy Jakab rohodi 409 472 [...] i pócsi 136 Fülemező ömbölyi szaniszlói 136 Fülepi puszta 460 Fülesd [...] Miklós téglási 477 Fülöp fia Sándor csarnavodai 274 Fülöp fiai László [...]
29. Történelem • C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526) (105. oldal)
[...] Tuzséri Lukács Kenézi Domokos fia Szaniszló Endesi Dénes fia László Téti [...] Nagy Domokos Bulyi Tamás Petri Sándor fia Miklós Anarcsi László Sényői [...]
30. Adattár (65. oldal)
[...] Gergely fia Lőrinc és Petri Sándor fia Sándor dobosi ne­mesek mint szomszédok vesznek [...] Lőrinc fia Tamás és unokatestvére Sándor fia Sándor a dobosi uradalomban lévő részeiket [...] Péternek Ders fiai László és Szaniszló 1379 évi panasza szerint az [...]
31. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (443. oldal)
[...] Katapán nb i 1 Karászi Sándor 2 Jánoki Derzs felesége 429 [...] Imre felesége 374 Klára rakamazi szaniszlói György leánya Olaszi István felesége [...] felesége 108 479 Klára Karászi Sándor felesége 90 Klára Vetési Illés [...]
32. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (408. oldal)
[...] Erzsébet kallói János leánya Részegei Sándor felesége 401 Erzsébet kisfaludi Péter [...] Sásvári Mik­lós felesége 428 Erzsébet szaniszlói Mihály leánya 119 444 Erzsébet [...] leánya Kaplony nb i Toronyai Sándor felesége 413 Erzsébet Kis Kozma [...]
33. Okmánytár (358. oldal)
[...] S cs Az összeírást Károlyi Sándor gróf közvetlenül a községnek sváb [...] Katona János vaida melly teleken Szaniszló felől kijáró Siká­tort foglalták Utánna [...]
35. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (345. oldal)
[...] már akkor nyilvánvaló volt Károlyi Sándor számára bár ennek ellentmondani látszik [...] ura kezeit akár Ferencnek akár Sándornak írt Az utolsó ilyen levele [...] 61105 1743 január 6 Károlyi Sándornak Kaplonyból Isten kegyelmébül Karolyban is [...] zálogba venni Egy külön levélben Szaniszló falut kérik 16 000 ft [...]
36. Adattár (332. oldal)
[...] fia Lő­rinc fia Tamás és Sándor fia Sándor itteni birtokuk felének az Á [...] ben Ders fiai László és Szaniszló panasza szerint várasdobosi birtokrészeik hasznát [...]
37. TÁRGY- és NÉVMUTATÓ (524. oldal)
[...] 51 Szent Kereszt 57 Szent Szaniszló krakói székesegyház 84 Szilágyi Lajos [...] az országgyűlés üléséről 129 Szirmay Sándor 221 334 Szlavóniai magyar párt [...]
38. Adattár (215. oldal)
[...] ben a Hontpázmány nb i Sándor fia Sándor és Petri Gergely fia Lőrinc [...] ben Ders fiai Lász­ló és Szaniszló panasza szerint pályi birtokrészeik hasznát [...]
39. Előzmények (2. oldal)
[...] lett 98 elesett 29 paraszt Szaniszló és Csomaköz két két hétig [...] a nagykáro lyiak közül Károlyi Sándornak 40 000 Eötvös Miklósnak 824 [...]
40. Új sváb községek keletkezése az 1750-es években (122. oldal)
[...] egészen egy részét még Károlyi Sándor szerezte meg 1736 ban A [...] ma­gában foglalta Kálmánd másik felét Szaniszlót egészen és Krasznaterebest egészen Az [...]