38 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. 1879-10-26 / 43. szám
[...] harmadik keskeny nyomtá­vú viezinális pálya Szaniszlóról vagy esetleg Piskoltról Ér Endréden [...] Az Athiineum társulat mint Potőíi Sándor összes költemé­nyeinek tnlajdonosa pürt szándékozik [...] jelent meg Pet­rarca és Kisfaludy Sándor Eényi Eezsőtől Toldy Ferencz és [...]
2. 1888-11-25 / 48. szám
[...] jóléthez Ára fűzve 60 kr Szaniszló Albert Dr Kártékony rovarok a [...] Behe Lajos Hoffmann Béla Lám Sándor Beregszász Theodorovies János Homonnán Amabros [...] a n u ó Gáal Sándor M K asszony Bác Gyula [...]
3. 1889-02-03 / 5. szám
[...] 1 ft 50 krt Bernát Sándor 50 krt Eőry Elek 50 [...] Kapható ungvárt Hoffmann Béla Lám Sándor Bene Lajos M Szigeten Héder [...] telekkönyvi hatóság közhirré teszi hogy Szaniszló Ferencz végrehajtanának özv Goldmann Ádámné [...]
4. 1892-09-11 / 37. szám
[...] szegény hitelező Elbeszélés Irta Tímár Szaniszló Tisza Kálmán a dunántúli ref [...] meg először Honvágy költemény Teleki Sándortól Chaos költemény Méry Károlytól végül [...] Ungvárt Bene Lajos gyógyszerész Lám Sándor gyógyszerész II I Hoffmann Béla [...]
5. 1892-10-02 / 40. szám
[...] szegény hitelező Elbeszélés Irta Tímár Szaniszló Bűvészek és szemfény­vesztők Történeti epithetonok A viz Bácz Sándortól A kölni dóm legendája Képekkel [...]
6. 1893-12-24 / 52. szám
[...] c b 1 e r Sándor vezetése mellett előadják A d [...] Iván 3 Lili keringő Bánli Sándortól Éneklik Farkas Irén és Ember [...] ifj Török József gróf Tüchler Sándor Vajda Lajos Virányi Sándor Belépti jegy személyen kint 2 [...] Rródi Éva Hirlyavecz János Lebda Szaniszló Egnes János Mikulácsik György Szmercska [...]
7. 1895-06-23 / 25. szám
[...] lovak fognak legelni Felségsegélyezés Firczák Sándor t pa szikai lelkész 30 [...] beküldése mellett bérmentve küldetik Visnya Sándor által Pécsett Ungváron csakis Klein [...] A magyar ki­adás szövegét Timár Szaniszló ismert tárczairó és aes tetikus [...]
8. 1897-10-31 / 44. szám
[...] könyv mely Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosy Viktor szerkesz­tésében jelenik [...] a nem­zet legelső történetirói Bródy Sándorról és Rákosy Viktorról e könyvben [...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Hen­rik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Kálnoky Izidor Beöthy László Tímár Szaniszló Voinovich Géza stb Valamennyi művészi [...]
9. 1899-05-28 / 22. szám
[...] május 13 Kiváló tisztelettel Fekésházy Sándor és Tsa Nagy lopás Vakmerő [...] róm kath 14 hónapos gyermek Szaniszló Mária ev re f 8 [...]
10. 1899-06-04 / 23. szám
[...] szereplő Kádár György inasokra Erdey Sándor inasokra Színházi zenekar Wenzel József [...] íó gimn igazgatósága áthelyezés Ajtay Sándor posta és távirda tisztet a [...] érdeké­ben Miskolczra helyezte át Ajtay Sándor távozását csak sajnálattal fogadhatjuk mert [...] ig a következő halálesetek tör­téntek Szaniszló Mária ev ref 8 hónapos [...]
11. 1900-09-30 / 39. szám
[...] emelt poharat az ünnepekre Veszprémy Sándor az ünnepelt unokaöcscse az összes [...] városának és annak képvi­seletében Lüley Sándor dr polgármesternek Átadás után csendes [...] Gáspár a püspök kiserete Hecht Sándor Szaniszló Lajos Magyar Géniusz Mártonyi Ilona [...] Blanár Lajos Janos Baltafy inasa Szaniszló Lajos Wilhelm Szél­házy inasa Hecht [...]
12. 1900-10-14 / 41. szám
[...] fogják visszatükrözni Bgy legyen Lüley Sándor dr polgármester lemondása E hó [...] közgyűlést tartott melynek tár­gya Lüley Sándor dr polgármester lemondása s ennek [...] s a közgyűlés szétoszlott Lüley Sándor dr polgármesternek a képviselő­testület elé [...] Gáspár Érdekes kosztümjeikkel Hecht és Szaniszló A hajnalcsillag szende mosolyával lebegett [...]
13. 1901-02-17 / 7. szám
[...] Gyula egyetértés Blanár Lajos szerénység Szaniszló Lajos s a hit remény [...] egyleti ifjak Székószky Blanár Estók Szaniszló fejükön babérkoszorúval ideális öltözékükkel és [...] János 6 kor dr Mikita Sándor 5 k Jäger Bertalan 5 [...] kor Kende Péter dr Fibiger Sándor Gulácsy Ig nácz Románecz Mihály [...]
14. 1902-08-24 / 34. szám
[...] gróf a főren­diház elnöke Károlyi Sándor gróf és Zichy Jenő gróf [...] házasságot kötöttek a következők Trzcianski Szaniszló és Michnej Marianna Páhy Ignácz [...]
15. 1903-03-29 / 13. szám
[...] orsz képv 40 K Strasser Sándor postamester 2 K Kesztner Aranka [...] szerb nemzeti táncz 7 Huber Sán­dor A maturáns kisasszony vig dal [...] Bajza Lenkétől Martos Ferencztől Tímár Szaniszlótól stb Az Egyetértés előfizetési ára [...]
16. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Timár Szaniszló Szabolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Kürthy Emil Fényes [...]
17. 1906-06-03 / 24. szám
[...] a pün­kösdi ünnepeket tölti Hidasi Sándor kir tan felügyelő a hót [...] nappal ezelőtt dr Jordán Károly szaniszlói plébános nevét emlegették most pedig [...] Vár­megyénk képviselői közül gróf Sztáray Sándort a közgazdasági dr Nehrebeczlcy Györgyöt [...] rendszeres tanítást Az elnök Ünezay Sándor lelkes szavakkal nyitotta meg a [...]
18. 1907-09-15 / 37. szám
[...] énekkészségével Gulyás Menyhért es Borbély Sán­dor egészséges humora komikai vénája nemsokára [...] az epizódokat jól megjátszották Borbély Sándor a Thurecky táblabiró G Székely [...] házassági ügynök mókái teszik Borbély Sándor és Gulyás Menyhért fel is [...] látjuk Sz Hagy Imrét a Szaniszló testőrtiszt szerepében Alakítása darabos mozdulatai [...]
19. 1908-03-15 / 11. szám
[...] egetvivó lelkesedését a mint Petőfi Sándorral az élén ellentmondást nem tűrő [...] odább a helyőrség parancsnoka Rohrbach Szaniszló ezredes székelt kinek erkélye alatt [...]
20. 1909-05-05 / 36. szám
[...] vich József és dr Sebő Sándor hozzájárulták ahhoz hogy a mennyiben [...] A misét dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános az Orsz Kath [...]

 

  • 1
  • 2