235 találat (0,150 másodperc)

Találatok

1. 1898-02-13 / 7. szám
[...] illetve anyósnak és testvérnek özv Büchler Mórné szül Ragendorfer Josefának élete [...] és béke lengjen hamvai felett Büchler Jakab mint fia Büchler Jakabné Berger Berta mint menye Büchler Cecília férj Kohimé Büchler Zsófia férj Weinbergerné Büchler Fanni férj Tenczerné Büchler Netti férj Schwarczné Büchler Lina férj Fiiedmanné mint leányai [...]
2. 1897-05-30 / 22. szám
[...] tagjai Botfy Lajos polgármester hivatalból Büchler Jakab dr Czinder István Deutsch [...] tagjai Braunstein József tanácsos hivatalból Büchler Jakab Dervarics Lajos Horváth Miklós [...] Elek főjegyző hivatalból Balaton József Büchler Jakab Csertán Károly dr Czinder [...] városi állatorvos hivatalból Boschán Gyula Büchler Jakab Bedő Vendel dr Czinder [...]
3. 1901-03-10 / 10. szám
[...] f hó 3 án eljegyezte Büchler Szidike kis asszonyt Büchler Jakab helybeli kereskedő és izr [...] kor 80 fill Várhidy Lajos Büchler Jakab Komlósi Miksa 3 3 [...] j len voltak Bauer Jakabné Büchler Jakab né Buchvald Lipótné Berger [...] Mónié Weisz Miksáné Weisz Izidorne Büchler Szidónia Berger Emma Csillag Rezsin [...]
4. 1890-09-28 / 39. szám
[...] takarékpénztár és csafakozott tarsai végrehajtatóknak Büchler Jakab végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási [...] Fáni férj Eppinger Józsefné és Büchler Jakab tulajdonául felvett ingatlan­ból Büchler Jakabot illető fele részre ezennel [...]
5. 1895-07-07 / 27. szám
[...] meg Schvvarcz Natália Goldner Béla Büchler Szidónia Kis­faludy Jolán Erdős írnák Goldner Ilona Sipos József Büchler Klementin Handlery Kálmán Erdősi Szeliu [...] ErnŐ 1 Grész Valéria IV Büchler Klementin III Büchler Szidónia II Kovács Ida I [...]
6. 1905-02-19 / 8. szám
[...] Kovács László igazgatósági tagok továbbá Büchler Jakab Heinrich Lipót és Udvardy [...] 15 260769 58 II I Büchler Jakab pénztárnok Fischer László vezérigazgató [...]
7. 1896-06-28 / 26. szám
[...] Béla Balassa Benő Udvardy Ignác Büchler Jakab Breisacb Sámuel Tornyos Mátyás [...] Bogdán Györgyike II Kocsiss Janka Büchler Szidi III Büchler Klementin Kisfaludy Jolán IV polg [...]
8. 1904-10-02 / 40. szám
[...] Gyula Kovács László Krosetz István Büchler Jakab Schütz Sándor és Kas [...] Tibor III o 6 K Büchler Mór VIII o 2 K Büchler József V o 2 K [...]
9. 1892-12-25 / 52. szám
[...] Sándor Deutsch Ferenc Fangler Mihály Büchler Jakab Rechnitz Samu IJrei­sach Sámuel [...] 50 5 1 1 frt Büchler Jakab kamarai kültaq 1 Büchler Jakab 2 frt K A [...]
10. 1894-06-17 / 24. szám
[...] éltetve Kirchknopf Frigyes kamarai titkárt Büchler Jakab dr Ruzsieska Kálmánt i [...] Andráshida 1 frt 30 krt Büchler Jakab Fangler Mihály N N [...] N Csillag üladár N N Büchler J 50 50 krt N [...]
11. 1894-05-20 / 20. szám
[...] részéről Boschán Gyula Botty Lajos Büchler Jakab dr Czinder István Fangler [...] polgár mester hivatalból Botfy Lajos Büchler Jakab Fischer László Hajik István [...] ai Brauustein József tanácsos hivatalból Büchler Jakab Dervarits Lajos Gombás István [...]
12. 1890-06-22 / 25. szám
[...] Kattan Manifactur bécsi czég végrehajta­tónak Büchler Jakab végrehajtást szenvedő elleni 225 [...] férj Eppinger József né és Büchler Jakab tulajdonául felvett ingatlannak Büchler Jakabot illető fele részére 500 [...]
13. 1896-02-02 / 5. szám
[...] növendékek Fischer Irén Csillag Regina Büchler Klementin és Szidi ugy Weisz [...] Tinka Fisclier Irén Csillag Rezsin Büchler Klemi Büchler Szidi Weisz Erzsike Csillag Iza [...]
14. 1909-11-28 / 48. szám
[...] Ferencné 2 Weisz Ignácná 2 Büchler Jakabné 2 Bich­ler Dínesné 2 [...] Garainé sütemény Balassa Benőné sütemény Büchler Jakabné kalács Persely gyűjtésekből Radó [...]
15. 1909-07-25 / 30. szám
[...] becsehelyi lakost ne­vezte ki Eljegyzés Büchler Pál helybeli kereskedő eljegyezte Skopár [...] Marton Márkusz utóda Radó Henrik Büchler és Keszler Fenyvesi Miksa fia [...]
16. 1909-01-10 / 2. szám
[...] egyleti elnök távollétéhen az ülést Büchler Jakab alelnök vezeUe Elnök üdvözli [...] Elnök dr Hajós Ignác alelnökök Büchler Jakab Dervarits Lajos titkár Balassa [...]
17. 1908-11-29 / 48. szám
[...] emelvényen Boschán Gyula hitközségi elnök Büchler Jakab alelnök Rosen­berg Zsigmond szentegyleti [...] melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott Büchler Jakab Rosc nberg Zsigmond és [...]
18. 1904-09-04 / 36. szám
[...] nagykanizsai Schvarcz Jakab csáktornyai dr Büchler Sándor keszthelyi dr Winkler Sándor [...] A tórák körülhordozása után dr Büchler Sándor keszthelyi főrabbi mondott nagyszabású [...]
19. 1903-12-13 / 50. szám
[...] Fischer Pál dr Berger Béla Büchler Jakab Fridriech Márkus Boschán Gyula [...] Henrik Reisinger Rezső Révész Henrik Büchler Pál Laczer Pál Lövi Béla [...]
20. 1905-03-12 / 11. szám
[...] háznagyok I Németh József II Büchler Pál könyvtárnok Péntek Ernő helyettes [...] Mihály Jády Károly Miszory Béla Büchler Pál Péntek Ernő Stern Pál [...]