8 találat (0,224 másodperc)

Találatok

1. 1902-09-24 / 4. szám
[...] közokt ügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói áll óvónőt Bod­nár Gáspár tanítóképző [...] Károly Bencie Ilona Ma jorovics Sándor Meghaltak Hajdúk Mária 4 hónapos [...]
2. 1902-10-17 / 26. szám
[...] Szatmármegye posta Postelek Vasúti állomás Szaniszló kell intézni Vagy még praktikusabb [...] mán Jenő Weisz Beniámin Papp Sándor Epstein Áron Vigdorovics Elza Wag [...]
3. 1902-11-13 / 61. szám
[...] 13 Róm kath és prot Szaniszló Görög orosz októb 31 Staczhys [...] day Károly kedélyes apaszinész Krémer Sándor apaszinész Szi­lágyi Ödön Markovics Henrik [...] ruha­tárnok Újvárosi Albert szertáros Gál Sándor diszmester A zenét a helyben [...] házasság Pillangó kisasz szony Galambodi Sándor Ócskái brigadéros Parlagi Jancsi Szö­kött [...]
4. 1903-01-21 / 21. szám
[...] Eljegyzés Berenczei és járdánházi Kovát Sándor nagy­bányai szolgabiró a vármegyei földbirtokos [...] helyettes körjegyzőt anya­könyvvezetővé s a szaniszlói anya­könyvi a kerületbe Mangu Dezsői [...]
5. 1903-02-22 / 53. szám
Táviratok 6 Sándor király válása London febr 20 Angol lapok most újra Sándor szerb király válásáról Írnak A [...] neki hogy atyjánál gró Zaluski Szaniszlónál aki Sopronban lakik eszközölje ki [...] Azt felelte az öreg Zaluski Szaniszló gróf hogy Isten neki fake­reszt [...]
6. 1903-03-07 / 66. szám
[...] temetkező­társulat vasárnap tartotta köz­gyűlését Bőd Sándor elnöklete alatt A közgyűlés a [...] a napokban Nagykárolyból 5 mun­kás Szaniszlóról 16 c 9 alád kért útlevelet sőt hallomás szerint Szaniszlóról 24 család Gencs­ről pedig 4 [...]
7. 1903-03-19 / 78. szám
[...] honvédség felett szemlét tartandó Füzy Szaniszló az Irgalmas rend köztiszteletb n [...] főnöke nagyságos és fő­tisztelendő Füzy Szaniszló kir tanácsos a Vaskoroua és [...] csak egy pályázó jelentkezett Demkö Sándor b rendőrfogai mázó szemé­lyében kinek [...]
8. 1903-03-25 / 84. szám
[...] és tagjainál Esküvő Dr Róth Sándor erdődi kórházi és járásorvos hol­nap [...] a nem rég elhunyt Fűzy Szaniszló tartományi rend­főnök helyébe egyhangúlag Thuró [...]