124 találat (0,243 másodperc)

Találatok

1. 1956-08-28 / 202. szám
[...] Rigó Molnár Lukász Pereszlényi Szondi Szaniszló Edző Jónás Zoltán Gyenge játék [...] kaputól Szigeti feleslegesen ösz szeakaszkodott Szaniszlóval A hátvéd megrúgta a balszélsőt [...] volt túlsá­gosan nehéz dolga Kovács Sándor Ez történt még az NB [...]
2. 1957-10-25 / 250. szám
[...] 10 15 11 Kiadóhivatal Latlnka Sándor u 2 a Telefon 15 [...] Szabó Bódy Ferdináaa dy és Szaniszló Az erősen megfiatalí­tott csapatnak bizony [...]
3. 1957-11-13 / 266. szám
[...] mondogatták nekik Odalép hozzám Fekete Sándor egyéni paraszt Hát hol vannak [...] bolsevik harcos életén gondolkodom Csomay Szaniszló Sötét helyiségtől a korsserü műhelyig [...]
4. 1964-04-23 / 94. szám
[...] múlt héten már ötvenen je­lentkeztek Szaniszló Imre sze­mélyében szakképzett karnagy vezeti majd az új kórust Sza­niszló Imre fiatal ember de már [...] is ez minden karvezető álma Szaniszló Imre alig két hó­napja vette [...] járási művelődési ház életét Próöál Sándor Iván Két nemzedék című hárorpfelvoná
5. 1964-08-19 / 194. szám
[...] Géléi József Ihász Kálmán Katona Sándor Káposz­ta Benő Komora Imre Nagy [...] Tö­rök Gyula ÖTTUSA Nagy Imre Szaniszló József dr Török Ferenc dr [...] Ne­mere Zoltán Pézsa Tibor Szabó Sándor Juhász Katalin Marosi Paula dr [...] Tibor Kelemen Lajos Kun Szilárd Sán­dor Zoltán Sinkó Imre SÚLYEMELÉS Ecser [...]
6. 1964-11-13 / 266. szám
[...] Nógrádi Ferenc Komora Imre Ka­tona Sándor Ducza Anikó és dr Török [...] Lász­ló Papp József és Harangi Sándor a nőit Földiné Kóczi án [...] Telefon 27938 NOVEMBER 13 Péntek Szaniszló
7. 1964-12-22 / 299. szám
[...] erre módszert A fiatal tanár Szaniszló Im­re tanácstalan Február óta ve­zeti [...] oka a gyér látogatottságnak mondja Szaniszló Imre aztán sorolja a falu [...] Vállalat kaposvári üzemében Kaposvár Latinka Sándor utca 6
8. 1965-01-07 / 5. szám
[...] feladatairól tájékoztatta a titkárokat Horváth Sándor né megyei titkár majd a [...] rövidesen kihirdeti a rendeletet Tudósítónktól Szaniszló Imre igazgató elő­terjesztése alapján a [...]
9. 1965-03-09 / 57. szám
[...] Vendli Mátyásnak Szíjártó Jánosnak Pavlényi Sándornak Farkas Istvánnak Marton Lajosnak ezalatt [...] Októberben Az egyik legszorgalma­sabb dolgozó Szaniszló Imréné huszonötről harmincmillióra kellett emelni [...] A munkások a leg­jobbakat Pesti Sándort Oláh Jánost Torma Jánost Sza­niszló Imrénét Albert Péter nét Szita [...] WIRTB LAJOS Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor n í Telefon 15 tO [...]
10. 1966-01-16 / 13. szám
[...] 18 Péntek Simon 18 Péntek Sándor Edo 19 Szombat Zsuzsanna 19 [...] 25 Péntek Irén 26 Szombat Sándor 26 Szombat Emánuel 27 Vasárnap [...] 13 Csütörtök Kálmán 13 Vasárnap Szaniszló 13 Kedd Luca 14 Szerda [...]
11. 1966-11-26 / 279. szám
[...] László művelő­désügyi osztályvezető egy muzsikus Szaniszló Imre ze­netanár és egy festőművész [...] kaposvári tizemében Kaposvár La inka Sándor utca
12. 1967-01-03 / 2. szám
[...] nagy ér­tékű gyűjteményt 1795 ben Szaniszló Ágost lengyel ki­rály vásároltatta saját [...] A fogadáson részt vett Gás­pár Sándor az Elnöki Tanács helyettes elnöke [...]
13. 1967-02-05 / 31. szám
[...] jjabb előadást Paál László ás Szaniszló Imre tartotta meg A hazaszeretet [...] képeket Egy kis keretben Petőfi Sándor aláírása egy 1640 es térkép [...] WIRTB LAJOS Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u 2 Telefon 11 510 [...]
14. 1967-03-09 / 58. szám
[...] József Szepesi Attila és Ténagy Sán­dor költeményei kaptak he­lyet Az irodalmi [...] Lázár Endre és Nagy L Sándor írá­sa melyekben a mai francia [...] kórusművet a napokban kezdik próbálni Szaniszló Imre karnagy vezetésével Szigorú ítélet [...] WIRTB LAJOS Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u 2 Telefont 11 510
15. 1967-05-03 / 103. szám
[...] egyetemi docens személyében aki Báksay Sándorról az is­kola egykori tanulójáról tartott [...] az adott kor kifejezéséhez Baksay Sándor ehhez a má­sodrangú írógárdához tartozott [...] koszo­rúit ősz hajú munkásember Hársházi Sándor szavalta el a I költő [...] érző átfű­tött és muzikális megszólalta­tásban Szaniszló Imre vezény­lésével Szép volt és [...]
16. 1968-07-02 / 153. szám
[...] Hidegkúti Nándornak Az egykori klub­társak Sándor és Hidegkúti nem férnek meg [...] a lab Jarúgó szakosztály vezetője Sándor és Hidegkúti az edző manapság [...] 46 Horváth 2284 pont 50 Szaniszló 2199 pont Csapatban 1 Magyarország [...]
17. 1969-03-19 / 65. szám
[...] s minden ide­látogató csoportnak levetítik Szaniszló Imre pedagógus mű­vészi diapozi tavait [...] de nyugtalani­Rekla CIPÓBOLT macio Zsoldos Sándor rajza tóan emelkedik az okok [...] BEla Szerkesztőség Kaposvári La Unka Sándor u 2 Telelőm U 510 [...]
18. 1970-11-06 / 261. szám
[...] a barátommal a csornai Völgyesi Szaniszlóval együtt Három éve jöttünk ide [...] tizennyolc éves bonnyai segédmunkás B Sán­dor tizenhat éves bonnyai fog­lalkozás nélküli [...] le a i sofőrt B Sándor a vasútállo i máson keresett [...] H János büntetése kétévi B Sándoré egyévi és négyhónapi szabadságvesztés Az [...]
19. 1971-06-19 / 142. szám
[...] A színes film felvételeit Sára Sándor készítette a címszerepben La tinovits [...] rendező alkotásá­nak előkészítéséhez is Simó Sándor a Szemüvegesek című filmje után [...] a mellett mondja dr Prlszter Szaniszló egyetemi docens a kert mai [...]
20. 1972-06-23 / 146. szám
[...] vizsgázott el­adó Marcali Lenin u Szaniszló 350 ccm es Jawa motorkerékpár [...] Műsorismertetés 8 15 Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik 9 00 [...]