13 találat (0,297 másodperc)

Találatok

1. 1877 / 48. szám (Oldal 192. oldal)
[...] áltoztatta s ezek irányában felperest kerese i tével elutasította s perköltségben [...] Zoltán szt gottbárdi és Babos István kör­mendi ügyvédek a kamaránál vezetett [...] lajstromba folytató­lag felvétettek ellenben Kováts István szombathelyi lakos ügyvéd kir aljárásbiróvá [...] C s e k e István csurgói lakos elhalálozása folytán Scheibner [...]
2. 1879 / 50. szám (Oldal 199. oldal)
[...] nem rendelhető Hay Bernát Farkas István csődtömege e 587 frt váltó [...] végzéssel biztositásilag lefoglalt s Farkas István nevére rott ingatlanokra ineLekre az [...] az örökösökre feltéllen átíratása iránti kerese i kérelemben a tulajdonjog elismerése [...]
3. 1877 / 52. szám (Oldal 206. oldal)
[...] aug 28 hozott melyben felperest kerese frt perköltségben marasztalta A kereset alapját az A István s társa czég másrészt man István e 38438 a bpesti váltó [...]
4. 1876 / 94. szám (Oldal 376. oldal)
376 Indokok Felperes kerese ét idősb K Tóth Györgynek [...] elrendelte s fogan tositására Már István végrehajtót kiküldötte A biztosítási végrehajtás [...]
5. 1870 / 40. szám • Zárszó az ügyvéd joggyakornokok általi helyettesitése kérdésében (Oldal 159. oldal)
[...] ha a 131 szerint a kerese tle vél után következő periratok [...] leánya Török Cornélia férjezett Apáthy Istvánná nem engedte a leltárba felvétetni [...]
6. 1870 / 75. szám • Észrevételek a perrend hiányairól 7. [r.] (Oldal 298. oldal)
[...] i február 13 án Berta István tamási földműves gaz­dának másfél telkét [...] uradalomnak be is mutatta Berta István azonban hitelezőitől szorongattatva haszon­béri telki [...] 3 án 1845 j Berta István ta­mási telkes jobbágy Előttünk Kovács [...] és a vevő Haiman Dávid kérése következtében a város iktató könyvébe [...]
7. 1864 / 76. szám (Oldal 311. oldal)
[...] Haris 467 Szunyogh Mihály és Istvánnak Almási József elleni 420 frt [...] a 119 frt 59 kr kerese i tőke követelésből csak az [...]
8. 1877 / 67. szám (Oldal 270. oldal)
[...] eset­ben a t ügyész felhívási kérésé ét a tszékhez beadhatta ugyan [...] Lajos perügyelő Sebő Pál Mészáros István temesvári lakos bej sept 12 [...]
9. 1869 / 68. szám (Oldal 270. oldal)
[...] rend 55 b p Szabó István s neje Komáromy Ilona a [...] a szülés esete mert Oroszi kérése folytán a szülés eltitkolása volt [...]
10. 1860 / 27. szám (Oldal 108. oldal)
[...] pénzösszegeket magá­nál visszatartotta légyen Azon kérése pedig alperesnek melyet ellenbeszédjével s [...] szerkesztő és kiadó tulajdonos SZOKOLAY ISTVÁN Megjelenik a TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK jelen [...]
11. 1860 / 6. szám (Oldal 24. oldal)
[...] és a blitár úrbéri szabályozásának kérése végett az 1857 máj 17 [...] SZ 0 K 0 LAY ISTVÁN Megjelenik a TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK jelen [...]
12. 1871 / 13. szám • Semmitőszéki döntvények ellentétei s összeütközései 3. [r.] (Oldal 52. oldal)
[...] védelmét előadta azért hogy telperes kérése folytán azon év sept 1 [...] szerkesztő és kiadó tulajdonos SZOKOLAY ISTVÁN Megjelen e lap hetenkint kétszer [...]
13. 1863 / 34. szám (Oldal 156. oldal)
[...] az eladásra kellő gyámhatósági engedély kérése a hagy eljárás befejeztet illetőleg [...] szerkesztő es kiano tulajdonue SZÖKÜLAY ISTVÁN M eIen e lap hetenkint [...]