2. oldal, 187 találat (0,154 másodperc)

Találatok

21. (88. oldal)
[...] 2 1 i i Bogyó István 2 2 3 4 4 [...] 2 2 2 2 1 Feuer István izr 1 1 1 1 [...] 3 1 1 i Nagy István 1 2 2 3 3 [...]
22. (43. oldal)
[...] 70 es fokon oklevelet nyert Feuer István IV o t és Policzer [...]
23. (69. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegsegélyző Egyesület Félegyházi [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Fóka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
24. (110. oldal)
[...] ot Szeptemberben jelesen érettek voltak Feuer Mihály Feuer Rózsa Jandacsik István Pál Kálmán Tápai Lajos Jól érettek voltak Ferencsik Károly Iványi István Kubát Ernő Peregi István Rimóczy József Tarjányi Iván Éret­tek [...] Berár Romulusz Fazekas Szűcs József Feuer Sándor Gulyás János Hoffer József [...]
25. (65. oldal)
[...] aradi vértanuk Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 5 [...] Ünnepi óda Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 2 Pétiké Irta Vörösmarty Mihály Szavalta Feuer Sándor VIII o t 3 [...] N VII Hegedűn játsza Peregi Ist­ván VIII o t Zongorán kiséri Feuer Mihály VIII o t 3 [...]
26. (30. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferenez ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegse gélyző Egyesület [...] neje Agócs János kanonok Csima István új templomi főkántor Póka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
27. (21. oldal)
[...] Bartha Lajosné Bálint László Bezdány István Bilinszky László Bíró Sándor Börcsök [...] Érszegi László Fekete Sándor dr Feuer Illés Feuer János Feuer Jánosné özv Hegedűs Józsefné Hidegkúti [...] né vitéz Kovács Ernő Körömi István Kövesi János Lénát Sándor Len­gyel [...]
28. (106. oldal)
[...] 1 1 2 2 5 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 1 1 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 1 2 2 2 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 2 3 Jandacsik István 1 I Q j 2 [...]
29. (59. oldal)
[...] Péter Fekete Jenő Ferencsik Károly Feuer Mihály izr Feuer Sándor izr Gaál Imre ev ref Gaszner Gyula ism Iványi István 10 Karácsonyi Gujdo ism Kiss [...] Móczár Gyula Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Andor Vona Géza ism Magántanuló Feuer Rózsa izr Szabó Imre Összesen [...]
30. (111. oldal)
[...] 1 1 2 2 i Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 1 1 1 i Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 3 2 2 f Iványi István 1 1 2 3 2 [...] 2 1 2 i Jandacsik István 1 1 9 1 1 [...]
31. (2. oldal)
[...] BAKOS JENŐ BÁLINT FLÓRIÁN BlBOK ISTVÁN BLEUER LÁSZLÓ BRUDERMANN JÓZSEF CHOBODITZKY RÓBERT CSÁKI ISTVÁN DROZD 1 K JÓZSEF DUNÁI [...] JÓZSEF FERENCSIK JÁNOS FERENCSIK KÁROLY FEUER ERNŐ FEUER FULÖP FRANK SÁNDOR DR GAÄL [...] IMRE GLANZ ÁRMIN GON Dl ISTVÁN GYÖNGYÜSSY DÁNIEL GYÖNGYÖSSY ZOLTÁN HIDEG [...]
32. (52. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz tigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
33. (58. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz iigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
34. (29. oldal)
[...] Pásztor Ferenc ügyvéd f özv Feuer Mihályné özv Tarjányi Józsefné f [...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
35. (15. oldal)
[...] Pásztor Ferenc ügyvéd y özv Feuer Mi bályné özv Tarjányi Józsefné [...] Agócs János kanonok y Csirna István uj templomi fökántor fj Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István y Szabó László y ta­nácsnok [...] Schweitzer Adolf Baghy László Sille István Koperniczky János Pellech Kálmán Constantinum [...] Csókán Lajos számvizsgálók Boleszny Antal Feuer Sándor
36. (9. oldal)
[...] lettek Zólyomi Simon és Sille István főgymn tanárok Egyesületünk tagjai Hlapító [...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
37. (67. oldal)
[...] Lajos 2 K és Elek István ur 60 fillérrel Egyesületünk tagjai [...] rendfőnök Pásztor Ferenczügyv f Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
38. (60. oldal)
[...] kamata 50 01 K kapta Feuer Imre VII o 14 Eszes István féle 341 K kamata 16 [...] Kristófosák László II o 19 Feuer Lőriuc féle 1000 K kamata [...] V o 23 Özv Vargha Istvánná szül Ulrich Mária 1000 K [...] K kamatát mint rokon Fantoly István IV o 30 K Fan [...]
39. (42. oldal)
[...] 2 Farsang Péter 1 Friedmann István 2 Kertész Ervin 2 Molnár [...] Dénes 1 Blau Antal 1 Feuer László 3 Kanyó Antal 1 [...] osztályosok Almási Béla 2 Bense István 2 Biró István 1 Borda József 1 Fekete [...] III o Binét Dénes 1 Feuer László 1 Kovács László 1 [...]
40. (45. oldal)
[...] 121 K kamatát kapták Kanyó Ist­ván és Bellany Zoltán Vili o [...] 62 K kamatát kapta Kanyó István VIII o tanuló 15 A [...] IV o tanuló 16 A Feuer Béla féle alapítvány 82 50 [...] VII o tanuló 3 A Feuer Lörinc féle 1000 K kamatát [...]