14 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1.
[...] az I ső félévben Roxer István 17 frt Csabinyák Mihály és [...] frt a II félévben Roxer István 20 frt Seregby Béla 16 [...] Győző ügyvéd 9 köt dr Bozóky Alajos jógák igazgató 1 köt [...]
2.
[...] Manó II éves jh Polgár István IV éves jh Hajts Pál [...] részesültek az első félévben Roxer István 18 frt Sánek András 13 [...] frt a második félévben Roxer István 15 frt Sánek András 15 [...] Horovitz Gyula 1 köt dr Bozóky Alajos úr 1 köt dr [...]
3.
[...] meg úgymint Propper Elek Bielek István Fischgrund Samu Kresz Jenő Meliorisz [...] vétel útján a következő művekkel Bozóky Szépirodalom a római csá­szárság korában [...]
4.
[...] Benka Pál 5 kr Bielek István 50 kr Bozoky Mátyás 50 kr Bujovszky Miklós [...] Damits Károly 50 kr Dobay István I frt Dorasil Emil 50 [...] Beyer Fülöp 30 kr Noszkó István 30 kr Dianiska Frigyes 50 [...]
5.
[...] Lajos izr rendk halig Bielek István ág ev 10 Bozóky Mátyás r kath Bulyovszky Miklós [...] Damits Károly r kath Dobay István r kath Dohnányi Lajos ág [...]
6.
[...] Fischgrund Salamon Einzig Miklós Bella István Dianiska Albert Weisz Ignácz Vozárik [...] félévi tandíj felében elengedtetett Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr [...] tandíj negyedrésze elengedtetett Adamkovích Gyula Bozóky Mátyás Horváth János Sör ősi [...] 15 frt Vozárik Gyula Bella István Kazsley Béla és Lajcsák János [...]
7.
[...] Nyíregyháza Szabolcs vm 1873 Bielek István ág ev Máriavölgy Sáros vm 1875 50 Bozóky Mátyás r kath K Sz [...] Lubló Szepes vm 1874 Dobay István r kath Eperjes Sáros vm [...]
8.
[...] be­érkezett pályamű jutalmazott szerzője pedig Bozóky Mátyás joghallgató Meg kell emlékeznünk [...] elnököt választotta a ki Bielek István Meliórisz Béla és Szontágh Sándor [...]
9.
65 Bozóky Mátyás aljegyző Kovács Lajos pénztáros [...] Balogh Miklós Kresz Jenő Bielek István Lichtig Gyula Oravetz Endre Sörösi [...] Soma Z választmányi tagok Bielek István és Raisz Antal A Il [...] száma 62 Tisztviselői elnök Bielek István II éves jh alelnök Meliórisz [...]
10.
[...] Név vallás 15 p Hörk István á h p Hörk János [...] izr Blaufeld Henrik izr p Bozóky Gyula r kath fff 5 [...]
11.
[...] szerint Balkányi Aurél VIII oszt Bozóky Gyula és Richtmann Adolf VIII [...] gyű­lésen Király Gy VII Hörk István és Dianiska Albert VI és [...]
12.
[...] elengedtetett Tausz Fülöp Tomcsik Márton Bozóky Mátyás Sörösi Gyula Vrchovszky Ottó [...] joghallgatónak 15 frt és Bella István Lajcsák János és Kázsley Béla [...] Alexy Gyula Beyer Fülöp Noszkó István Sarudy Gyula és Okályi Viktor [...] 15 frt Lintner Tivadar Bella István Kázsley Béla és Lajcsák János [...]
13.
[...] Imre alelnök Adámkovich Győző főjegyző Bozóky Mátyás aljegyző Szeberényi Gyula pénztáros [...] Ferencz II félévben Elnök Bielek István alelnök Adámkovich Győző majd Szentiványi [...] Kálmán Flórián Károly és Mosánszky István laptárosok Mocsár Andor Fengya Igor [...] hozzá csatoltatott mélt Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt [...]
14.
[...] földrajz Heten­ként 2 óra Kézikönyv Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] 3 Latin nyelv Kézikönyvek Dávid István Kisebb latin nyelvtana gya­korló könyve [...]