720 találat (0,282 másodperc)

Találatok

1. 1948-07-09 / 154. szám
[...] i hadifoglyok név­sora Gácsi Varga István Miskolc Gál Góza Miskolc Tóth [...] Mészáros Jó­zsef Bódvasz jlas Király István Adó­méra Mjhalik Géza Bódvászjlas Du­re [...] megoldást találunk A dolgozók egyetlen kérése sem ma­rad elintézetlenül azóta amióta [...] lek­Alkacs Zoltán Szjksz ó Adám Ist­ván Mezőkövesd Becsük Ist íi Szent [...]
2. 1948-09-17 / 213. szám
[...] a levélben íog a t kérése liogv adjuk vissza az egyház [...] tartotta a tőtárgya last Kapuvari István háborús bűntetté­ben Kapuvári az erdöbényet [...]
3. 1948-10-22 / 246. szám
[...] hangoztatta ogf a kongresszus központi kér­ése a termelés volt és az [...] terstörvényhatóság tisztifő orvosa dr Elek István Dr Hernádi Mihály a látottakról [...] rétegek néz­zék meg Dr Elek István Abauj vármegye 1 tisztifőorvosa a [...]
4. 1948-12-11 / 288. szám
A Konftetcial rt kérése DíisgytTmígyár dolgozóikoz Vá foz assáb [...] népi bizottsá­ga pénteki ülésén Zoltai István a MDP megyei közigazgatási fele­lőse [...]
5. 1948-12-23 / 298. szám
[...] ményben Az volt a MíNSz ké­rése hogy tagsági könyve alap­ján a [...] Sándor Sóiyom Dezső és Weisz István Első osz­tályú biró Kovács Soltész [...] Farkas József Sol­tész Pál Krausz István Farka László gzepessy Kálmán országos [...]
6. 1950-05-04 / 101. szám
[...] Lassan Anga József és Spisák István elv­társ vettek részt a vitában [...] Nagymarci András brigádja 157 Földi István brigádja 305 Ulrich István 302 Henyec István 206 százalékot ért eh Az [...] 527 szá­zalékot értek el Rusznyák István és Sáfrány István 342 Fekete László 274 százalékot [...]
7. 1950-05-21 / 117. szám
[...] az ügyet Többszáz sárospa­taki dolgozó kérése ez Amelyre re­méljük hogy az [...] mérkőzésen fog el­dőlni Ang raJ István Özd A mai sportműsor Az [...]
8. 1951-02-17 / 40. szám
[...] munk uné lszerátadás segítségével Énekes István fa­ros januári havi átlaga 87 [...] zajokkal vezet A brigád Négyes István sztahanovista munkamódszerét átvette s ezt [...] osztásuk rendes megó hetést biztosító kérésé tűk mellett hűségjutalomban részesülnek A [...]
9. 1951-06-03 / 127. szám
[...] baráti viszonyt és gazdasági együttműködést István A Szovjetunió célul tűzte mago [...] határozatáról Tarhóczky János és fia István elhatározta jelentkeznek bányamunkára Aláírták a [...] Anna kívánsága is A fiatal István hason lóképen azt a tervet [...] tér mészetesen magasabb lehet a kérésé tűk bár az öt kereső [...]
10. 1951-06-20 / 141. szám
[...] Balog György Bauman József Bálint István Frank István brigádja a ácsok legjobbjai A [...] Ferenc az ál ványozóknál Péter István brigádja dicsekedhetik a legszebb eredményekkel [...] a javaslatot Arra kérem Nagy Istvánt ne sajnálja a szemét nézzen [...] ők is segítséget nyújtanak ehhez Ké­rése is van Mi a község [...]
11. 1951-10-05 / 232. szám
[...] a vájáriskola tanulói is Danyi Ist­ván 1100 forintot Tőzsér János és [...] Városházién általános iskola szülői munkaközösségének kérése a városi tanácshoz Iskolánkban igen [...]
12. 1951-10-31 / 254. szám
[...] tarcali kőbánya vezetőségválasztó taggyűlésén Bodnár István DISz itkár megbírálta a régi [...] a tes vérüzem felhívása és kérése mert még a pártlapban a [...]
13. 1951-11-18 / 269. szám
[...] építés meggyorsításáért a békéért Meiíusz István eivtárs sztahanovista acélgyártó fnüvezető elmondja [...] veze tcségválaszió taggyűlése Mer usz Ist­ván eivtárs sztahanovista acélgyártó művezető is [...] Diósgyőri Gépgyár süllyesztékes kovácsmíihe lyének kérése a diósgyőri kohászati partértekezleihez Kedves [...] TÓTH BÉLA nlapszervezai titkár hrokorai István puinolti pártonkiviili dolgosó paraszt ecete [...]
14. 1951-11-20 / 270. szám
[...] az új prémiumrendszer is magasabb kerese tét biztosi a nagyobb teljesítményt [...] a pártszervezet elsősorban Lup ták István elvtárs a gépgyári Nagy­üzemi Pártbizottság [...] tekintsék a DISz támogatását NAGT ISTVÁN Diósgyőri Gépgyár Dísz bizottságának titleára [...] HARMATI SÁNDOR megyei titkár VASZIL ISTVÁN MB mezőgazd oszt vezető l [...]
15. 1952-01-27 / 22. szám
[...] A vonatok és az autók ké­rése folytán 19 nap alatt 1500 [...] A m egyei bíró­ság Tirpár Istvánt a ársadatm tulaj­don mee rnnsráiásáér [...]
16. 1952-01-31 / 25. szám
[...] a kormány tuniszi poétikája TOLDI ISTVÁN ÓZDI munkás első levele A [...] Magára marad a négy gyermek Ist­ván ekkor már 11 éves 1 [...] legeltetési társu­lat pásztornak alkalmazza Toldi Istvánt Sorsa így sem lett jobb [...] sajtónak amely at övé Toldi Istváné is és minden jelszer bódult [...]
17. 1952-02-06 / 30. szám
[...] termelő munkahelyre osszák be de kérése nem talált meghallgatásra Ez nemcsak [...] Rózsa Géza Ignácz Bálint Kovács István toborzott dolgozók esetéből hogy a [...] ók János Ke­mény Lajos Oláh István és Juhász Ist­ván p ld amutatását majd megállapította [...] méltó módon iinne pelni Horánszki István brigádja vállalta áogy 24 darab [...]
18. 1952-03-09 / 58. szám
[...] köszöneté met Rákosi elvtársnak Aratli István a sátoraljaújhelyi JB szervező titkára [...] rongyosan Ha akadt is munkám kerese em olyan csekély volt hogy [...] március 7 re elkészül­tek Kozma István tervét 280 százalékra teljesítette Hősies [...]
19. 1952-04-08 / 82. szám
[...] hívta az egyénileg gazdálkodókat Asztalos István dolgozó paraszt két szomszédját hívta [...] ázsiai és afrikai or ág kérése mellett Vorosilov elvtárs távirata Rákosi [...] A szovjet kormányküldöttség távirata Dobi Istvánhoz A szovjet kormányküldöttség a Népköztársaság [...] alábbi táviratot elnökéhez intézte Dobi Istvánhoz a Magyar Dobi Istvánnak a Magyar Népközttáraaság mlnÍBZtcrtanácsa elnö [...]
20. 1952-09-27 / 227. szám
[...] 16 holdas közép­paraszt 500 Molnár István 12 holdas 500 Csáki Bertalan [...] Nem­hogy munkaruhánk nem volt de kérésé tünkből még arra sem telt [...] példát mutatnak a jegyzésben Szat­mári István tanácselnök 12 ÓQa Bállá Esz­ter [...]