4. oldal, 298 találat (0,257 másodperc)

Találatok

61. 8. rész • B) Orvosok (454. oldal)
[...] magyar u 8 10 Balassa István IV reáltanoda u 16 Balkányi [...] Dániel VH kertész u 43 István IX soroksári u 57 Baudis [...] 25 Beck Bódog IX sz István kórház Békésy Géza Vn felső [...] Józs VIH kerepesi út 29 Bozóky Jenő H kacsa u 23 [...]
62. 8. rész • H) Állatorvosok (469. oldal)
[...] Mártonné IX Ferencz u 10 Bozóky Mihályné VH Erzs körút 38 [...] u 7 Éliás Mária VH István tér 14 Erbstein Józsefné VH [...] u 18 Fischer Czeczilia VH István tér 9 Eliásné özv H [...] út 949 Füzy Györgyné VH István út 32 c Gaál Jónásné [...]
63. 10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) • B (706. oldal)
[...] VIH üllői út 4 Boskó István czipész V visegrádi u 11 [...] titkár V Erzsébet tér 19 István máv hivat ATI Izabella u [...] I sz György tér 3 István vasúti hivat I városmajor u [...] VI Szondy u 45 47 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
64. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (205. oldal)
[...] Plébános Tóthfalussy Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Karnagy Göndöcs István 15 Ó Buda III Lajos [...] Preseller Fer Magassy Antal Szabó István Kósa István I éves tanárjelöltek Andor Károly [...] pásztorról cz apáczák lelki igazga­tója Bozóky Szende Káplánok Kaizer Nándor Meidinger [...]
65. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (228. oldal)
[...] Thold József Sátori Jakab Rózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarez József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lillek István Schneider Árthur Gervay Károly Besenbeck [...] Travnicsek Ede Babik József Bató István Hivatalnokok Brunner István Zettel János Pribis Ferencz Némethy [...]
66. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (260. oldal)
[...] Béla Rendes tanárok Baumgartner Alajos Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Wonaszek Adolf Óraadó tanárok Dávid István és Gáspár Elek Hittanár Nóvák [...]
67. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (268. oldal)
[...] ár József Ulrich Adolf Drajkó István 10 VI ker Bajnok utczai [...] Benke Elek Fodor József Pastinszky István 14 VII ker fflurányi utczai [...] Brantner Albin Kempf Lajos Bonts István Gyulányi István Jan­ sek Ernő Yaszkó György [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...]
68. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (332. oldal)
[...] Lajos orsz képviselő Alelnökök Samu István tanár és Herczfeld L Lajos [...] Védnök Ludwigh Gyula Elnök Blnzsek István H elnök Nagy István Alelnökök Váry József Gyur­kovich Henrik Titkár Beretka István Jegyző Árendás Péter Pénztáros Németh [...] Lajos dr Ludwigh János Tit­károk Bozóky Ádám dr Bartha Oszkár Pénztá­ros [...]
69. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (461. oldal)
[...] V bálvány u 4 Görgey István IV régi posta u 10 [...] Danó X füzér u 9 István IV koronaherczeg u 8 Kiss [...] VIH muzeum körút 18 Bornemissza István VIH vig u 4 b [...] dr IH Lajos u 221 Bozóky Ádám dr H Batthyány u [...]
70. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • C) Orvosok (467. oldal)
[...] IV muzeum körút 7 Balassa István IV reáltanoda u 16 Bálint [...] V molnár u 47 Báthory István IX soroksári u 57 Batizfalvy István Zoltán IV Károly­körút 10 H [...] elöljáróság Beck Bódog IX sz István kórház Samu V váczi körút [...] József STB kerepesi út 29 Bozóky Jenő B kacsa u 23 [...]
71. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • I) Szülésznők (475. oldal)
[...] Borbála VH Hernád u 28 Bozóky Mihályné VH kerepesi út 68 [...] u 51 Éliás Mária VH István tér 14 Eltensperger Antónia IY [...] Miklós u 1 Ignáczné VH István tér 2 3 Károlyné VI [...]
72. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • B (752. oldal)
[...] IX üllői út 87 Boszrucker István kőm pallér VIII Baross u [...] munkás IX Ferencz körút 26 István Botha malommunkás V váczi út 100 István Bottá irodatiszt I fehérvári út [...] munkás VI csángó u 12 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
73. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (37. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] 25 Kolacsek Mária 3 Fejes István és neje 3 29 Özv [...] Sándor 3216 B ehr inger István 3200 Lenner Adolf 3215 Bartl [...]
74. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (280. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Tocsek Helén Óraadó tanárok Karkis István Oberolly János C Elemi iskolai [...] Thuránszky Iréu Rendes tanárok Karkis István Lubinszky Emilia Molnár Leontin Nagy [...] Pál Valter Vilmos óraadó dr Bo­zóky Endre Glück Károlv Szerelemhegvi Tivadar [...]
75. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (285. oldal)
[...] Igazgató Czike Ferencz Tanítók Ambrus István Element Alajos Gergely István Frimel János Oberg János Ehrlich [...] Sziklás Adolf Gyuris Géza Béti István Erdős Adolf Bartos Gyula Szilágyi [...] Huszti József Tamás Antal Szabó István Nagy Sándor Nádos Kálmán Endre [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos
76. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Kettner Ferencz Patka Kál­mán Dallos István Gurka Béla m t Tanycsek [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanítók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...] tanitó Gotléb György Tanitók Krasznai István mb Weisz Irma mb Zomor [...]
77. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segéd fogalmazó ifj Bácsay [...] Foster Oszkár Madocsái József Jeszenák Ist­ván br Tolcsvai Győző Tettey Emil [...]
78. 7. rész • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (496. oldal)
[...] dr ÜT Lajos u 221 Bozóky Ádám dr n fazekas tér [...] Királyi Pál u 7 Cséry István V váczi út 96 a [...] VI gyár u 34 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
79. 7. rész • I) Állatorvosok • K) Szülésznők (511. oldal)
[...] Borbála VH Hernád u 28 Bozóky Mihályné VH kerepesi út 68 [...] u 51 Éliás Mária VH István tér 14 Eltensperger Antónia IV [...] Miklós u 1 Ignáczné VH István tér 2 3 Károlyné VI [...]
80. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (802. oldal)
[...] nyugdijas IX üllői út 87 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd n [...] hiv IX Ferencz körút 44 István nyug min tisztv II kacsa [...] VH Hernád u 28 Bozsa István rendőr IX Lónyay u 43 [...] s IX Banolder u 3 István máv tisztviselő VH nefelejts u [...]