2. oldal, 56 találat (0,263 másodperc)

Találatok

21. Történelem • Bene János: Nyíregyháza az I. világhábrúban (445. oldal)
[...] százados Tarnov 1914 nagysurányi Surányi Sándor Békéscsaba 40 éves nőtlen 5 [...] népfelkelő olasz harcté­ren 1918 Szabó Sándor Nyíregyháza 22 éves nőtlen 3 [...] olasz harc­tér 1918 Szilvasány László Szaniszló Szatmár megye 36 éves nős [...] gyalogezred honvéd Nyíregyháza 1918 Szitha Sándor Nyíregyháza 20 éves nőtlen 65 [...]
22. Adattár (65. oldal)
[...] Gergely fia Lőrinc és Petri Sándor fia Sándor dobosi ne­mesek mint szomszédok vesznek [...] Lőrinc fia Tamás és unokatestvére Sándor fia Sándor a dobosi uradalomban lévő részeiket [...] Péternek Ders fiai László és Szaniszló 1379 évi panasza szerint az [...]
23. Történelem • C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526) (105. oldal)
[...] Tuzséri Lukács Kenézi Domokos fia Szaniszló Endesi Dénes fia László Téti [...] Nagy Domokos Bulyi Tamás Petri Sándor fia Miklós Anarcsi László Sényői [...]
24. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (440. oldal)
[...] beregszászi plébános 453 477 Károlyi Sándor gr 113 114 k 213 [...] Domokos fe­lesége 31 Katalin kallói Szaniszló leánya Sápi Péter fe­lesége 357 [...] Zarándi Péter felesége 319 Katalin szaniszlói Mihály leánya 119 444 Katalin [...]
25. Adattár (196. oldal)
[...] felébe is ennek viszont nagybátyjuk Szaniszlói György fia Mihály ellentmondott 1361 ben a Szaniszlón lakó György fia Mihály fia [...] a Károlyiak kezén találjuk Részben Szaniszló Pesty 1864 Nagy Karoj Hnt [...] cs őse fiainak Sebesnek és Sándornak visszaadott Kékes és Fentős erdők [...]
26. Okmánytár (358. oldal)
[...] S cs Az összeírást Károlyi Sándor gróf közvetlenül a községnek sváb [...] Katona János vaida melly teleken Szaniszló felől kijáró Siká­tort foglalták Utánna [...]
28. Adattár (332. oldal)
[...] fia Lő­rinc fia Tamás és Sándor fia Sándor itteni birtokuk felének az Á [...] ben Ders fiai László és Szaniszló panasza szerint várasdobosi birtokrészeik hasznát [...]
29. Adattár (215. oldal)
[...] ben a Hontpázmány nb i Sándor fia Sándor és Petri Gergely fia Lőrinc [...] ben Ders fiai Lász­ló és Szaniszló panasza szerint pályi birtokrészeik hasznát [...]
30. TÁRGY- és NÉVMUTATÓ (524. oldal)
[...] 51 Szent Kereszt 57 Szent Szaniszló krakói székesegyház 84 Szilágyi Lajos [...] az országgyűlés üléséről 129 Szirmay Sándor 221 334 Szlavóniai magyar párt [...]
31. Adattár (197. oldal)
[...] nb i Tákosi Bereg m Sándor fia Gergely érdekében akik közül [...] Lónyai Jakab fia László fia Szaniszló tiltakozik hogy Bencenc fia János [...]
32. Mutató (személy-, hely- és földrajzi név) (468. oldal)
[...] Péter pilisi 373 Miklós fia Sándor Miskolc nb i 413 Miklós [...] Miklós fiai László János és Szaniszló madai 240 Miklós fiai Miklós [...]
33. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (345. oldal)
[...] már akkor nyilvánvaló volt Károlyi Sándor számára bár ennek ellentmondani látszik [...] ura kezeit akár Ferencnek akár Sándornak írt Az utolsó ilyen levele [...] 61105 1743 január 6 Károlyi Sándornak Kaplonyból Isten kegyelmébül Karolyban is [...] zálogba venni Egy külön levélben Szaniszló falut kérik 16 000 ft [...]
35. (172. oldal)
[...] Balázs és Albert Pettry i Sándor dicti Gergely Ist ván commetanei [...] i Lewkes János Bathor i Szaniszló fia István fiainak Jánosnak és [...]
36. Adattár (161. oldal)
[...] Mihályfalva Bihar m Ny ról Szaniszló határolta Szirmay II 23 Ref [...] Csépán és Miklós Tákosi Beregm Sándor elismerik hogy István fia András [...]
38. Adattár (274. oldal)
[...] D ről Mátészalka vagy Puszta Sándor Ny ról Nagydobos és Ópályi [...] Hnt 1892 1543 922 kh SZANISZLÓ 444 1306 320 t Zoyzlou [...]
39. AZ ECSEDI URADALOM ÉS NYÍREGYHÁZA • AZ ECSEDI URADALOM MEGSZERZÉSE (11. oldal)
[...] is szólította a vételre Ká­rolyi Sándort de az nem nagy kedvet [...] rám az ecsedi jószágbeli portióját Szaniszlót Szent Miklóst Tagyát Gyülváczot Dobot [...] mint mások 1 Miután Károlyi Sándor gróf visszautasította Bánffy ajánlatát ez [...] Mihály báró kamarai tanácsos Károlyi Sándornak igenis kívánja a Mlts Bánffy [...]
40. Adattár (231. oldal)
[...] nb i Petri Szabolcs m Sándor és fia Lőrinc idézésére kap [...] Pál Péternek László fia Demeternek Szaniszló fia Istvánnak és Bertalan fia [...]