4. oldal, 73 találat (0,048 másodperc)

Találatok

61. 1932-05-05 / 36.szám
[...] P Hrab­lik Rezső és neje Farkas Julitól Hrablik Járos és neje [...] Rozália cigánykuti szántó 30 P Vitéz Dudás László Ödön Róza és [...] kolozsuton­túli szántó 3000 P Ipolyi Sándorné szül Romanek Ilonától Erős Gergely [...]
62. 1933-07-06 / 53.szám
[...] Béláné Jáki Aladárné dr Katona Sándorné Laping Miklósné gr Sternberg Jó­zsefné [...] özv Marosi Ferencné Roszival Rudolfné vitéz Zsámbéky Pálné II sz persely [...] Kálmánné özv Véber N né Farkas Buci Laping Elli Szatzlauer Kató [...]
63. 1934-10-28 / 84.szám
[...] Krizosztom főapát Schermann Egyed vikárius vitéz Szabó István esztergomi kir tanfel­ügyelő [...] és Schöner Fe­renc cikkét Novellát Farkas István és Tartaüy Ilona verset [...] 25 özv Kelemen Ferencné Makó Sándorné Hagara Béla Hagara Mária SCHRIKKER [...]
64. 1915-02-07 / 11.szám
[...] os gyalogezred új pa­rancsnoka A vitéz 76 osok új ez­redparancsnokot kaptak [...] szívesek voltak elvállalni dr Katona Sándorné 2 vég vánkushuzat varrását és [...] Julia Szentmiklós puszta 5 koronát Farkas Elek 4 kqronát Borossay Dávid [...]
65. 1924-09-28 / 78.szám
[...] ünnepség között iktatnak be két vitézt az adományo­zott vitézi telekbe Erdélyi [...] Mekler Ist­ván bérkocsitulajdonos neje sz Far­kas Julia t hó 21 én [...] községi bába nem azonos Keresztes Sándorné szül Kiss Erzsé­bet magánszülésznővel ki [...]
66. 1926-12-16 / 100.szám
[...] Einczinger Ferenc Nap­lemente c pasztelljét vitéz Szivós­Waldvogel József 3 sz Einczinger [...] 40 000 K t Horváth Sándorné dr Kapuy Ká­rolyné Szívós Waldvogel [...] 15 000 K t Kempelen Farkas Kopácsy József dr Rogrün Edéné [...]
67. 1932-12-18 / 100.szám
[...] Frey Vilmosné 20 drb hasé Farkas Jenőné 1 libamáj Gonda Fe­rencné [...] Istvánné 1 torta dr Katona Sán­dorné 1 torta Karcsay Mik ósné [...] drb zsúrkenyér 1 tál pástétom vitéz dr Zsiga Jánosné 1 libamáj [...]
68. 1934-01-01 / 1.szám
[...] zsákbamacskából 8 03 dr Katona Sándorné asztalától 3 50 bizományi árúkból [...] Taxner Béláné 20 drb sütemény vitéz dr Zsiga Jánosné 20 csomag [...] Eszter­házy Ferencné 20 üveg pezsgő Farkas Buci 1 drb libamáj dr [...]
69. 1929-11-28 / 91.szám
[...] Nyugalomba vonult kórházi lelkész Neinzl Farkas a budapesti Szent Gellért és [...] festésben a Dunaparttal A plakát vitéz Bayer Bajor Ágost festőművész tervezésében [...] sporférfi Somfay Elemérné dr Gombos Sándorné Keresztes Lajosné stb érdekes nyi­latkozatokat [...]
70. 1930-12-25 / 101.szám
[...] Magos Sándor helyett özv Magos Sándorné 5 P Huber Lajosné 5 [...] tucat kis Szent László szappan Farkas Jenőné 10 mtr flanell Gerő [...] Klein Gábor 5 pár zokni vitéz Matus Gyu láné 10 mtr [...]
71. 1928-01-15 / 5.szám
[...] Zoltán Gaál Franciska Porzsolt Kálmán Farkas Imre cikkei novel­lái tarkítják a [...] Kiffer J 5 P Schmidt Sán­dorné Dorog 1 doboz különféle Marosi [...] Bren­ner Antal 4 iiter bor Vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P Pathó [...]
72. 1927-10-02 / 77.szám
[...] ért közös erdőrész Kochwasser Alajosné Farkas János­tól 1000 P ért Erzsébet [...] várostól 374 P ért házhely Vitéz Tóth Lajosné 355 P ért [...] Battyány L u ház Komondi Sándorné Romanek János­nétól 120 P órt [...]
73. 1939 / 2. szám
[...] H Gy 2 2 Frank Sándorné 1 50 Schingler J né [...] 1 kgr liszt és cukor vitéz Zsámbéky Palné 1 doboz szaloncukor [...] drb sál 16 pár harisnya Farkas Tivadar 10 m flanel Varga [...]