156 találat (0,198 másodperc)

Találatok

1. 1951-05-31 / 124. szám
[...] folyamatokra vonatkozó kísérletekről A továbbiakban Bozóky László Mák ranczi Béla és [...] vonat­kozó kísérleti eredményeiket Befejezésül Kovács István Kossuth díjas akadémikus számolt be [...]
2. 1956-05-13 / 112. szám
[...] ez alkalommal a ze­nét Bogáncs István üzemi párt titkár 100 forintos [...] 1 2 1 6 3 Bozóky Dunaföldvár 8 2 Vass 3 [...]
3. 1960-04-02 / 79. szám
[...] csapat 15 12 re Jók Bozóky Petrik Szaíafai illetve Kersák Christ [...] Bán Munka és sport Búzás István a Szekszárdi Sütő ipari Vállalat [...] Massányi Marót ed ző Németh István Alsó sor Tobak Já nos [...]
4. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
5. 1961-01-11 / 9. szám
[...] tőlük A csapat edzéseit Pfeiffer Ist­ván és Wittman Ádám irányítot­ta A [...] Szekszárdi Dózsa 451 ifjúsági 8 Bozóky Ilona dunaföldvári gimn 450 ifjúsági [...]
6. 1961-01-19 / 16. szám
[...] Dózsa 11 8 ifjúsági 4 Bozóky László Dunaföldvári gimnázium 11 8 [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
7. 1961-01-20 / 17. szám
[...] a cikói spor­tolókkal majd Babits István labdarúgó játék­vezető ismerte­tett néhány szabályt [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] Falvay Tibor Szekszárdi gimnázium Aradi István Bátaszéki VSK 9 Bakó Ferenc Szekszárdi Dózsa 10 Bozóky László Dunaföldvári gimn Folytatjuk Egyéni [...]
8. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
9. 1962-02-10 / 34. szám
[...] ki lesz az dős Eördögh Bozóky Koch hi a versenyző aki [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
10. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
11. 1964-01-24 / 19. szám
[...] Lengyel Gyula 157 5 Szabó István 156 Félnehézsúly 1 Bozóky Zoltán 120 kg kétfo fásból [...] dőlt meg Ezek közül kiemelke­dik Bozóky Zoltán 71 kg os sza­kítása [...] A járási tanács ülésén Antal Ist­vánt a járási tanács vb elnök [...] Bonyhádi Spartacus ve­zetői és Antal István vb elnök helyettes közös megbeszélést [...]
12. 1964-02-08 / 32. szám
[...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] 1 mínusz 5 fok között Bozóky Zoltán a dunaföldvári Magyar László [...]
13. 1964-03-20 / 67. szám
[...] járási TS elnöke és Molnár István a járá­si labdarúgó szövetség elnöke is megjelent A taggyűlésen Váradi István sportköri vezető tartott I beszámolót [...] Svincsók Paks 247 kg 2 Bozóky Dunaföldvái 230 5 kg Nehézsúly [...]
14. 1964-04-08 / 81. szám
[...] folyóirat kriti­kai része is amely­ben Bozóky Éva Bo huniczky Szefi Som [...] Bán Ervin és Cs Nagy István írt a közelmúltban megje­lent könyvekről [...] munkájának megjavítása Előadást tart Antal István a bonyhádi járási tanács elnök [...] veszélyeztetés miatt bű­nösnek találta Mangó Istvánt s ezért 5 hónapi felfüggesztett [...]
15. 1964-10-04 / 233. szám
[...] László Anna és Harcsai Kulcsár István tollából olvasha­tunk Ezúttal is gazdag a folyóirat versanyaga Pákolitz István Mezei András Demény Ottó Herényi [...] Ordas Iván Zalavárról írt Nemes István Zrínyi Miklósra emlékezik Dersi Tamás [...] Holta Ferenc Angyal Endre és Bozóky Éva írásait olvashatjuk az új [...]
16. 1969-03-15 / 62. szám
[...] díj­nyertes műveinek bemutató hang­versenye Bogyai István táncda laiból 14 10 Egy [...] Dunaföldvár a hétvégi ügyele­tet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] Jánosné Da nizs János Kovács István Lo hász Mihályné Tumpek Ádám né Pock István Hollós László Szabó János PIACI [...]
17. 1969-03-16 / 63. szám
[...] Dunaföldvár a hétvégi ügyeletet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] ál arcok 19 35 Albert Ist­ván és népi zenekara játszik 20 [...]
18. 1969-03-29 / 73. szám
[...] 45 Rádióreklám 13 50 Fenyő István könyvszemléje 14 00 Ci­gánydalok csárdások [...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
19. 1969-03-30 / 74. szám
[...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
20. 1969-04-03 / 77. szám
[...] A községi tanács el­nökének Gergely Istvánnak határozott véleménye hogy a községből [...] április 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tol­nai u [...] dél­től 5 én délig dr Bozóky István fogadja betegeit Lakása Duna­földvár Rákóczi [...] reggel 6 ig dr Fisi Ist­ván Sióagárd Kossuth u 13 5 [...]