40 találat (0,316 másodperc)

Találatok

1. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (320. oldal)
[...] Prinz Birkás Géza Bognár Cecil Bozóky Géza Gorka Sándor Irk Albert [...] Tompa Ferenc Nagy Lajos Borzsák István Hogyan kerültek kapcsolatba a lappal [...]
2. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (333. oldal)
[...] 1938 Szerző 48 1 50 BOZÓKY Géza La cambiale in bianco [...] 24 1 illusztr 58 EREKY István A modern magyar közigazgatás kialakulása [...] Dunántúl 39 1 66 EREKY István Adalékok a modern magyar pénzügyi [...] 1943 Dunántúl 12 1 76 BOZÓKY Géza Gazdasági jogunk fejlődésének újabb [...]
3. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (337. oldal)
[...] jún szept Birlkás Géza Horvát István Makay István Visnya Ernő 1939 jan márc Birkás Géza Bozóky Géza Horvát István Koltay Kastner Jenő Makay István [...] 1941 1942 1 2 sz Bozóky Géza Horvát Ist­ván Mansfeld Géza Prőhle Károly Scipiades [...] Ernő 1943 1 2 sz Bo­zóky Géza Horvát István Prőhle Károly [...]
4. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (341. oldal)
[...] Bernáth Aurél Derkovits Gyula Szőnyi István képei Brüsz­szelben a Musée Royal [...] Bp 1937 Athenaeum SOMOGYI Ferenc Bozóky Géza Nemzetközi váltójog Pécs 1937 [...]
5. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (344. oldal)
222 BOZÓKY Géza La cambiale in bianco [...] Bp 1938 Studium 363 CSAPLÁROS István Kölcsey Antónia naplója Bev kiad [...]
6. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (350. oldal)
[...] Marconi Bp 1939 242 PETRÖCZI István Hankiss János Tormay Cecil Bp [...] ember a világnéze­tek sodrában 13 Bozóky Géza A magyar gazdasági jog [...]
7. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (354. oldal)
[...] Fitz József Zsedényi Béla Kováts István egy rk t Stitz János [...] öt világrészben 1941 dec 11 Bozóky Géza Êlettéi és gazdasági jog [...]
8. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (358. oldal)
1943 188 188 BALOGH István mankó büki Eöttevényi Olivér Ferenc Ferdinánd Bp 1942 191 BALOGH István mankó büki Máthé Elek Amerikai [...] egyetem tanári karában Elhunyt Ereky István Lissák Kálmánt egy ny r [...] az újabb vizsgálatok megvilágításában 214 BOZÓKY Géza Gazdasági jogunk fejlődésének újabb [...]
9. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (359. oldal)
[...] betegségek Tankönyv Bp 1942 364 BOZÓKY Géza Rudolf Lóránt Magyar kereskedelmi [...] növény­zete Pécs 1942 369 BALOGH István mankó büki Juhász Géza Népi [...]
10. TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL • Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története (362. oldal)
[...] Berzsenyi Dániel 39 230 Bezerédj István 41 42 376 bibliográfia 35 [...] Jenő 40 P 85 Borzsák István 36 226 Bozóky Géza 37 1 111 38 [...] Costa Giovanni 37 VI Csapláros István 37 7 1 38 363 39 104 105 Csapody István 43 174 Császár Elemér irodalomtörténész [...]
12. MŰHELY • RAJCZI PÉTER: A„Maurinum" (A pécsi egyetemi Szent Mór kollégium történetéből) (128. oldal)
[...] berlini olimpia vetített képekkel Székely István Vegyesházasság Egyházjogi témája hatalmas vitát [...] teol tanár Újpogányság 1940 ben Bozóky Géza egyet tanár A hitleri Németország Bozóky szinte tüntetően vallásos beállítottsága jelzi [...] padláson Végül a pécsi Szent István templom plébánosa azt rendbehozta és [...]
13. NAPTÁR • Évfordulók, 1990. (Horváth Eszter) (99. oldal)
[...] Dunántúli Természetvédelmi Hivatal vezetője 23 Bozóky Géza születésének 115 éve A [...] Társaság elnöke AUGUSZTUS 4 Késmárky István születésének 125 éve A pécsi [...]
14. MŰHELY • KEREKES IMRE: Az Actio Catholica Baranyában (271. oldal)
[...] népfrontot üdvözölte A gyűlés szónoka Bozóky Géza egyetemi tanár mondta ki [...] javaslatait az új jelszó Szent István országa jegyében Május 23 án [...]
15. MŰHELY • KEREKES IMRE: Az Actio Catholica Baranyában (275. oldal)
[...] Április 26 án kétnapos Szent István kurzus kezdődött A nagy államalapítónk [...] 39 es év jelszavához Szent István országa Holub József Tóth László és Bozóky Géza egyetemi tanárok más más [...]
16. NAPTÁR • Évforduló 1994-1995 (Horváth Eszter) (319. oldal)
23 Bozóky Géza születésének 120 éve A [...] Társaság elnöke AUGUSZTUS 4 Késmárky István születésének 130 éve A pécsi [...]
17. Budapest főváros orvosainak névjegyzéke (50. oldal)
[...] Teréz körut 37 Dezséri Boleman István vilinyei fürdő orvos VIII József [...] orvos VI Kazinczy utcza 2 Bozóky Jenő Szt János kórház Bradácli [...] 9 Bruckmayer Emil segédorv Szt István kórház Brünauer Ferencz VIII Vas [...] körut 2 Büchler Zsigmond Szt István kórház Budai Simon VI Király [...]
18. Általános névmutató a vidéken tartózkodó orvosokról (109. oldal)
[...] Ármin Bayer Sándor Boross József Bozóky Dezső Chyzer Béla Csákberky Dezső [...] Sándor K aiser Károly Kelen István Kende Mór Kiss Gyula Kmetykó [...] Izidor Sáska Dezső I Sass István I Schranz Viktor Simon Gyula [...]
19. (26. oldal)
[...] M Karola Krautszak M Margit Bozóky M Auguszta Wéber M Aquinata [...] Károly Pfeiffer Izsák dr Sallay István Dunántúli Építő vállalat KAJDI SCHMIRA [...]
20. (6. oldal)
[...] és szerzetesi fogadalom védői Béres István Városi István Ügyész Béres István Esztergomi érseki főszentszék Elnök Csárszky István Elnökhelyettes Lépőid Antal Zsinati bírák [...] Jegyző Bartmann Miklós Kötelékvédők Városi István Béres István Ügyész Béres István A Szentszék th ülnökei Novák Lajos p prel Bozóky Géza Mészáros János dr p [...]
21. (22. oldal)
22 Madarász István dr Nagyv em p prel [...] VII Damjanich u 44 Pathy István Eger em kiérd pleb Esztergom [...] Pozsonvi út 4 b Székely István Kalocsa ehni Bp Pálos kolostor [...] Simor kórház Bodó János Mogyorósbánya Bozóky Géza sz széki üln a [...]
22. (117. oldal)
[...] dr Szily Jenő prefect Olay István Bakky János Halász János Sz [...] el K Egri Székesfőkáptalan Pl Bozóky János kér jegyző Le Noszvaj [...] János Eperjessy Dénes Htó Erős István Htr Páll Ferenc Int i pref Gecse István htó Sz Jézus Társasága Isteni [...] el K n Pl Sáray István Le Kács
23. (177. oldal)
[...] rend felszentelt püspöke Uzdóczy Zadravecz István dr Budapest II Margit körút [...] 152 936 Rendtagok Uzdóczy Zadravecz István dr félsz püspök Hermann Hermenegild [...] igazgatója Kaizer Nándor tart őr Bozóky Ödön aranymisés áld Óberten Odillo [...]
24. (228. oldal)
[...] Szakosztályvezetők Hitbuzgalmi Pilis maróty dr Bozóky Géza egyet ny r tanár [...] tanácsos Általános helyettese Toronyi Németh István titkár Igazgatótanácsba kiküldött dr Bezerédy István felsőházi tag Kála Országos tanácsba [...] Miskolc Egyházmegyei igazgató Szántay Szémán István dr Általános helyettese Zapotoczky I [...]
25. (251. oldal)
[...] 15 Baumgartner Károly 55 Bausz István 25 Bayler István 9 Bazsó István 71 Bea Antal 73 Beck [...] 39 Belon Gellért 101 Bclovich István 29 Bencsics József 69 Bencsik István 72 80 Bencsik Kornél 29 [...] 92 Boz mánszky Gyárfás 172 Bozóky Géza 22 Bozóky János 117 Bozóky Ödön 177
26. A Budapesti Orvosi Kamara tagjai (16. oldal)
[...] Szegen 1931 Léva kozkórüáz Bogseli István cir MaV B 131 rendelő [...] T 381 529 IV Türr István u 9 Bonis István dr OTI orvosfogalmazó K sz [...] 1910 I Bazin u 12 Bozóky Jenő dr nyug OTI orvos [...] 506 II Kacsa u 23 Bozóky László dr Oki Bp 1938 [...]
27. A Pécsi Orvosi Kamara tagjai (133. oldal)
[...] Péez Rákóczi u 28 Boskovits István dr OTI körzeti orvos CSERBA [...] nőgyógyászat Oki Pécs 1934 Döbrököz Bozóky István dr Stefánia Szövetség vezető orvosa [...] Pécs József u 9 Gsalogovits István dr körorvos OTI orvos vámőrségi [...]
28. A vidéki Orvosi Kamarák tagjainak helviségenkénti csoportosítása a szakképzettség feltüntetésével (213. oldal)
[...] Feldmann József dr seb Lates István dr Szávai János dr Toman [...] dr fog Dombegyháza 5 Eszes István dr Lányi Dezső dr Dombiratos [...] dr fog Bcrky József dr Bozóky István dr belb Farkas Gyula dr [...] Balás Guidó dr szem Bédi István dr Besznyák István dr Cserépfalvi Elza dr fog [...]
29. Betegségi biztosító intézetek (248. oldal)
[...] Barta Gusztáv clr Gyoma Balka István di Makó Redő Béla clr [...] Dobi Zoltán dr Békéscsaba Eszes István dr Szentes Farkas Endre dr [...] Pap Sándor dr Hódmezővásárhely Pogány István dr Szeged Potoczky Gyula dr [...] Zoltán dr Borsos László dr Bozóky Jenő dr Dirner Gusztáv dr [...]
30. Betegségi biztosító intézetek (261. oldal)
[...] Intézetek 261 Szeged Szatvmaz Kóródy István tír Szeged Felsőközpont Malusovits Leó [...] Gyeney László dr Tamási Gyűszű István dr Tolna Ilaiszer János dr Szekszárd Nagy István dr Szekszárd Bozóky István dr Dunafökl vá r vitéz [...] dr Igvártó Sándor dr Jakabházy István dr Makovényi István dr Müller Ti­bor dr Szacsvay [...]
31. Egyéb orvosi intézmények (281. oldal)
[...] Vezető és gyermekvédelmi tanácsadó orvos István csics József dr főorvos Anyavédelmi [...] Pápa Arnold dr főorvos Kiinger István dr Mátételke és Tataháza községek­ben [...] Udvardi József dr Csanádapáca Kary István dr Csákvár Grasser Henrik dr [...] Drégelypalánk Soltész Zoltán dr Dunaföldvár Bozóky István dr főorvos Duna­haraszti Molnár Mária [...]
32. A hét vidéki kerületi orvosi kamara tagjainak betűsoros névmutatója (286. oldal)
[...] névmutatója Bors y Endre 87 István 87 Lajos 103 Borús Béla [...] 114 Boskó József 114 Boskovits István 133 Boskovitz Dezső 133 Bossányi [...] János 147 Bozán Ferenc 114 Bozóky István 133 Bozsóki Géza 135 Boxhorn [...] Botoncl Béla 133 Csók György István 103 Sándor 133 Csókás István 163 Csoltói Gyula 148 Csorna [...]
33. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (51. oldal)
[...] 9 Kari könyvtár Könyvtár­nok Ferdinánd István evang lelkész IV JOG ÉS [...] váltójogi szeminárium Igazgató tanár Dr Bozóky Géza 10 Büntetőjogi szeminárium Igazgató [...] jogi szeminárium Igazgató­tanár Dr Ereky István Kérek még egy pohárka MECSEKIT [...]
34. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (52. oldal)
[...] Igazgató tanár mint helyettes Dr Bozóky Géza 14 Nemzetközi jogi intézet [...] sze­minárium Igazgató tanár Dr Weis István 17 Jogbölcseleti szeminárium II Igazgató tanár Dr Lo sonczy István 18 Magyar irodalomtörténeti intézet Igazgató [...] Viktor Lux János és Sárdi István Díjtalan gyakorno­kok Jankovics Jenő és [...]
35. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (73. oldal)
[...] Ge­bauer Miklós és dr Sipos István apát kanonokok Egyhm i főtanfelügyelő [...] erkölcsvédelmi sz o pilismaróti dr Bozóky Géza egyet ny r tanár [...] ritász egyhm i biztosa Komócsy István prelátus ka nonok a Kér [...]
36. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (84. oldal)
[...] adó és letéthivatal helyben Elnök Bozóky Károly dr Járásbíró Dr Csáky [...] Stefán Fe­renc Fogalmazó dr Fortvingler István titkár Landesz Lajos al­jegyző Telekkönyvvezető [...] FÜRDŐBE Végrehajtók Hegyi Károly Juhász István SZENTLÖRINCI KIR JÁRÁS­BÍRÓSÁG Tkv közj [...] Sennovitz Kálmán dr Járásbirák Tóth István dr Böröcz Jenő dr Fogaim [...]
37. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (403. oldal)
[...] Ferenc kereskedő Rákóczi út 39 Bozóky Géza dr egyetemi tanár Káptalan [...] üzletvezető Káp­talan u 8 Bózsa István könyvkeresk Já­nosul 3 Bozsányi Péter [...] u 32 Bőhrer Győző borbélymester Ist­vánul 12 Bőhrer Imre kőműves Mandula [...] Erreth L u 29 Böröcz István kocsimester Vitéz­it 16 Böröcz István tisztv Szigeti út 7 Böröcz [...]
38. (35. oldal)
[...] 4 Jászapáti Hevesivány Plh Szoó István 5 Jászkisér Pl Bozóky János H 3865 m Ak [...] 7 í Jásztelek Pl Kocsis István érd esp H 2799 m [...] Vaja 3 Ramoesaháza Plh Marosvölgyi István 4 Dombrád üresedésben H 1858 [...] Ktímorő 6 Gemzse Plh Füzesi István H 510 m Ak 1825 [...]
39. (153. oldal)
[...] 25 Bitek Elek 136 Bilics István 88 Bilkei Ferenc 83 Bilovits István 73 Binder István 17 Bindes Pál 76 Birinyi [...] 16 Bodorkós Gilbert 138 Body István 25 Bódy Kapiszirán 129 Boér [...] Ferenc 133 Bozi László 48 Bozóky János 35 Bozsik János 28 [...]
40. III. VÁLOGATOTT DOKUMENTUMRÉSZLETEK AZ 1686-1688. ÉVI HADJÁRATOKHOZ (276. oldal)
Őrmester Csengerj István Rácz György 3 káplár Kis [...] 8 Gyarmati János 9 Lonyai István 10 Péter István 11 Kotaj György 12 Polyánkaj János 13 Bertók István 14 Barna István 15 Szőlősy Ferencz 16 Horváth [...] 22 Németh János 23 Belenyesj István 24 Szőlősj István 25 Juhász Péter 26 Hegedűs