Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

222 BOZÓKY, Géza: La cambiale in bianco nel nuovo progetto di legge Unghe­rese (Az üres váltó jogi szobályozása az új magyar törvénytervezetben) B. — A genfi harmadik nemzetközi konvenció szabályozta az üres váltót. Ezen alapul a magyar törvénytervezet. 241 K1ENNER Ferenc: Csokonai és a preromantika B. 284 MOZSOLICS A(mália) : Ein bronzezeitlicher Tongegenstand mit Blumendar­stellung aus Dárda (Bronzkori virágdíszes agyagtárgy Dárdáról) 3 t. — B. — A háború előtt több tárgy került a baranyai Dárdáról a pécsi mú­zeumba. Ezek között van a tanulmányban vizsgált agyagtárgy is, melynek ke­letkezési ideje a bronzkor második szakaszára tehető. SZEMLE 287 HAMVAS Béla: „A mai világ képe". Szellemi élet. Szerk. Komis Gyula. Bp. 1938. 294 (BARANYAY Tamás) B. T.: Eckhardt Sándor: A francia szellem. Bp. 1938, Ma­gyar Szemle Társaság 1938. (4. évfolyam) 8-10. szám október-december 299 MANSFELD Géza: Hormonok, hormonális kapcsolatok és anyagcsere ///. 320 KERÉNYI (Károly), Karl: Religio Academici (A tudós) B. — A tudósság tartalmi és fogalmi változását vizsgálja a történelemben. 330 PAKUCS Béla: Pécsi vasútterv 1842-ben B, - 1842-ben Pécsen keresztül tervezték vezetni a Pest-Fiume vasútvonalat. SZEMLE 345 ANGYAL (Endre) Andreas: Ergebnisse und Zielsetzungen der íiteraturwissen­schaftíichen Barockforschung im Ungarn (A magyar irodalomtudomány ered­ményei és céljai a barokk-kutatásban) ß. — Áttekinti a tárgyra vonatkozó kutatásokat Riedl Frigyestől a 30-as évekig és felhívja a figyelmet a 18. századi magyar irodalom kutatásának szükséges­ségére. 362 KARKOVÁNYI Mihály: Balogh Károly Martialisa. Bp. (1938), Studium 363 CSAPLÁROS István: Kölcsey Antónia naplója. Bev., kiad. Kozocsa Sándor. Bp. 1938. 1939. (5. évfolyam) 1. szám január—március 3 (HALASY-NAGY József) : Pro domo A folyóirat céljainak újrafogalmazása. 5 BIRKÁS Géza: A nemzetközi nyelv kérdése A világnyelvek mellett szükségesnek tartja a nemzetközi kapcsolatok nyelvéül egy műnyelv, esetleg az eszperantó elfogadását. - 1938. szept. 25. székfogl. ért. 20 TÓTH László: Hóman Bálint a történetíró (2, rész) 1. rész 38:81. - B. 60 ERCSEY Pál: Beszélgetés az igazi államról Plgton és Dionisios II. szirakuzai uralkodó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom