Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

1940: 167-253 1940. 6. évfolyam 2. szám április-június 167 KORNIS Gyula: Nagy Lajos és Hollós Mátyás A két magyar király összehasonlítása. 170 BERKY IMRE: A reneszánsz fejedelem Mátyás király. 184 IMRE József: Az orvoskari kartárs'i kötelesség lényege és határai 197 ENTZ Géza. Ifj.: Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége 2 t.: Antonius Härtel may er: Klimó püspök arcképe, Klimó püspök nyaralója Nádasdon, Giuseppe Antonio Sartori: Klimó püspök síremléke, Klimó püspök könyvtárszabályzata. - B. 222 BOGNÁR Cecil: A nőnevelés. Az ókortól napjainkig. Székiogl. ért. 1939. nov. 19. 229 TÓTH László: Magyarok Rómában a 19. században KÖNYVSZEMLE 238 (BABI CS ANDRÁS) B. A.: Gosztonyi Gyula: A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. Pécs 1939 238 SZABÓ Pál Zoltán: Prinz Gyula: A Magas Tiensán. 1 köt. Bp. (1939) 241 KOCZKÁS Gyula: B. L. Jacot - B. Collier: Marconi. Bp. (1939) 242 PETRÖCZI István: Hankiss János: Tormay Cecil. Bp. 1939 245 (BABICS András) B. A.: Dombay János: A zengővárkonyi őskori telep és te­mető. Bp. 1939 246 (MAKAY Gusztáv) m. g.: Mitrovics (Gyula) emlékkönyv, tudományos működé­sének ötvenedik évfordulójára. Kiadják tisztelői. Bp. 1939 248 (HALASY-NAGY Endre) h.: Grósz Emil: ötven év munkában. Bp. 1939. 249 HALASY-NAGY Endre: Bakay (Lajos)-emlékkönyv. Bp. 1939 KRÓNIKA 251 A Horthy Miklós-emlékmű leleplezése az Egyetem aulájában Madarassy Walter alkotása. 1940. márc. 1. 251 „Ad Astra" előadások 10. Faluhelyi Ferenc: A mai tengeri háború —11. Oravecz Pál: A fogászat tör­ténete a képzőművészet tükrében — 12. Kiss Jenő: A hívő ember a világnéze­tek sodrában — 13. Bozóky Géza: A magyar gazdasági jog fejlődésének útja a honfoglalástól napjainkig. 252 Az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület Orvosi Szakosztálya (1-5. tu­dományos ülése) 252 Kinevezések Domanovszky Ákost egyetemi könyvtárigazgatói, Cholnoky Lászlót intézeti ta­nári, Rőhlich Károlyt egy. rk. t. címmel tüntették ki. 253 Új egyetemi magántanárok kinevezése Bokrétás András, Hermann János, Tóth Géza. 253 Külföldi megbízatás Zechmeister László egy. ny. r. t. a californiai pasadenai műegyetem meghívá­sára elutazott. 253 Az egyetem vendégei A. C. Macartney oxfordi egy. t., Horváth Sándor fribourgi egy. t. 253 Az egyetem új tornacsarnoka 1939 őszén adták át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom