Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

Bibliográfiai adatok PANNONIA Alcím: 1939. jan.-márc. A M. kir. Erzsébet Tudományegyetem évnegyedes folyó­irata. Pécs, 1936. jan. Pécs—Róma, 1937. jan. Pécs. Megjelenés: 10 szám évenként, rendszertelenül 2-4 füzetben. Szerk. : Kastner Jenő. 1935. nov.-dec. Koltay-Kastner Jenő, 1936. jan. Koltay-Kast­ner Jenő és Prinz Gyula, 1937. jan. Kerényi Károly és Prinz Gyula közreműködésével Halasy-Nagy József, 1939. jan. Halasy-Nagy József, 1941/1942. 1. sz. Gorka Sándor. Szerkesztő Bizottság: Alföldi András, Bozóky Géza, Deák János, Gerevich Tibor, Halasy-Nagy József, Koltay-Kastner Jenő, Kerényi Károly, Klemm Antal, Pröhle Ká­roly, Tolnai Vilmos, Entz Géza, Mansfeld Géza, Prinz Gyula, Rhorer László. 1939. után nincs feltüntetve. Igazgató-tanács: Fischer Béla, Prinz Gyula, Nendtvich Andor, Visnya Ernő, 1936. opr.—dec. Fischer Béla, Dambrovszky Imre, Nendtvich Andor, Visnya Ernő, 1937. júl.— dec. Fischer Béla, Scipiades Elemér, Makay István, Visnya Ernő, 1938. jún.— szept. Birlkás Géza, Horvát István, Makay István, Visnya Ernő, 1939. jan. —márc Birkás Géza, Bozóky Géza, Horvát István, Koltay-Kastner Jenő, Makay István, Mansfeld Géza, Prőhle Károly, Visnya Ernő, 1939. ápr.—jún. Birkás Géza, Bozáky Géza, Horvát István, Koltay-Kastner Jenő, Makay István, Mansfeld Géza, Prőhle Károly, Scipiades Elemér, Visnya Ernő, 1941/1942. 1-2. sz. Bozóky Géza, Horvát Ist­ván, Mansfeld Géza, Prőhle Károly, Scipiades Elemér, Visnya Ernő, 1943. 1-2. sz. Bo­zóky Géza, Horvát István, Prőhle Károly, Scipiades Elemér, Mansfeld Géza. Felelős kiadó: Pettykó János, 1937. jan. Halasy-Nagy József, 1941/42. 1. sz. Gor­ka Sándor. 1940. Pótfüzet: szerkesztő és felelős kiadó: Halasy-Nagy József. Kiadó: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1939. jan. M. Kir. Erzsébet Tudo­mányegyetem Tanácsa. Nyomda: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda RT. 1. évfolyam 1935. 1-3, 4-6, 7-8, 9 -10. sz. 4 füzet 2. évfolyam 1936. 1-3, 4-10. sz. 2 füzet 3. évfolyam 1937. 1-6, 7-10. sz. 2 füzet 4. évfolyam 1938. 1-2, 3-5, 6-7, 8­10. sz. 4 füzet 5. évfolyam 1939. 1. 2, 3, 4. sz. 4 füzet 6. évfolyam 1940. 1, 2, 3, 4, sz. 4 füzet 6. évfolyam 1940. Pótfüzet 1 füzet 7. évfolyam 1941/42. 1-2, 3-4. sz. 2 füzet 8. évfolyam 1943. 1-2, 3-4. sz. 2 füzet RÖVIDÍTÉSEK B. Bibliográfia P­pagina egy. egyetemi iP Pótfüzet in. Illusztrált r. rendes KNyE Keszthelyi Nyári Egyetem Ree. Recenziók M Melléklet rk. rendkívüli mt. magántanár székfoglaló ért. székfoglaló értekezés Nekr. Nekrológ t. tjnár; tábla ny. nyilvános 22. B. Helytörténetírás 1979 337

Next

/
Oldalképek
Tartalom