Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

1943: 188 ­188 BALOGH István, mankó-büki: Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942 191 BALOGH István, mankó-büki: Máthé Elek: Amerikai magyarok nyomában. Bp. 1942 KRÓNIKA 193 A pécsi egyetem orvostudományi karának negyedszázados jubileuma. 1943. máj. 8. 193 A pécsi egyetem tanévzáró közgyűlése. 1943. máj. 28. 194 A pécsi egyetem ifjúságának Pékár Mihály emlékünnepe. 1943. máj. 27. 195 A volt Pécsi és Pozsonyi Jogászok Szövetsége 1943. máj. 31-én tartotta évi közgyűlését. 195 A Dunántúli Tudományos Intézet felállítása. 1943. ápr. 20. 195 Változások a pécsi egyetem tanári karában Elhunyt Ereky István - Lissák Kálmánt egy. ny. r. t., Donhofíer Szilárdat rk, t-rá nevezték ki — Zechmesiter László a háború miatt lemondott a kémiai tanszék vezetéséről, s továbbra is a pasadenai műegyetemen marad, helyette Cholno­ky Lászlót bízták meg a tanszék vezetésével — Vécsy László, Pátkai Károly, Me­gay László, Sperl Károly, Szellő Ferenc egy. mt. minősítést kapott. 197 SÓS József: Mansfeld Géza negyedszázados egyetemi tanári jubileuma. 1943. ápr. 10. 198 GORKA Sándor: Zalai Fenyvessy Béla negyedszázados egyetemi tanári jubi­leuma. 1943. ápr. 10. 199 Kinevezések Agárdy Lászlót, Szellő Ferencet klinikai főorvossá - Ángyán Jánost, Duzár Jó­zsefet, Fenyvessy Bélát, Gorka Sándort az Országos Természettudományi Ta­nács tagjaivá — Tóth Zsigmondot a szakorvosvizsgáló-bizottság állandó tagjá­vá - Entz Bélát a Közigazgatási Bíróság Orvosi tanácsának tagjává — Molnár Kálmánt, Surányi-Unger Tivadart, Ángyán Jánost, Entz Bélát, Gorka Sándort az Országos Felsősoktatási Tanács tagjaivá nevezték ki. 200 Kitüntetések Állami kitüntetésekben részesültek Karg Norbert, Vargha Dámján, Duzár Jó­zsef, Koczkás Gyula. 200 A pécsi egyetem 1943-1944. tanévi Tanácsa Rektor: Ángyán János, dékánok: Sólyom Jenő, Holub József, Reuter Camillo. 200 Az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület Orvosi Szakosztálya (1943. év el­ső félévi működéséről) 1943. 8. évfolyam 3-4. szám M (Melléklet) ÁNGYÁN János: Gorka Sándor. 1878-1944. (Nekr.) 1 t.: Gorka Sándor arcképe. 201 ENTZ Béla: A daganatok öröklődése az újabb vizsgálatok megvilágításában 214 BOZÓKY Géza: Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai B. 254 PRŐHLE Károly: A hittudomány feladata kultúránk válságában 265 BALLENEGGER Róbert: Baranya termőföldje 272 BARANKAY Lajos: Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban ß. - Többek között a ,,tres faciunt collegium" mondás eredetéről. 312 ABAY Gyula: Nemzetiségi elv és magyarság B. 340 D, KOVÁCS Sándor; Jókai lelke és a magyar lélek

Next

/
Oldalképek
Tartalom