Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Huber Kálmánné: A Pannónia folyóirat története

1941 42 177 179 182 183 185 186 187 187 189 190 190 191 192 193 194 195 199 199 199 200 177- 200 FIGYELŐ VERTAN Emil: A nyálkahártyafertőzés és a sebfertőzés megelőzése és gyógyítá­sa. Megjegyzések Mező Béla az Orvostudományi Közlemények 1941. évi 11. sz-ban megjelent közleményéhez HORVÁT Adolf Olivér: Képek a hazatért baranyai háromszög nyári növényze­téből A péimonostori hali erdő növényvilága. REUTER Camillo: Sokujjúság (polydactylia) mint az előkelőség jele Henrik Maltzahn détarábiai utazásáról 1873-ban megjelent könyv alapján. KÖNYVSZEMLE (HOLUB József:) Szabó Pál Zoltán: A török Pécs 1543-1686. Pécs 1941 HOLUB József: Vörös Márton: Pécs. Bp. 1941 MÁTHÉ Imre: Horvát Adolf (Olivér): A Mecsek-hegység és déli síkjának nö­vényzete. Pécs 1942 (GORKA Sándor) G.: Sorsunk. Közművelődési és szépirodalmi folyóirat. Kiad, a Janus Pannonius Társaság (GORKA Sándor) G. : A Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei. Szerk. Krisztics Sándor egy. t. ENTZ Béla: Huzella (Tivadar) Th: Die zwischenzeílige Organisation auf der Grundlage der Intercellulartheorie und der Intercellularpaihologie (A sejtközi organizáció intercelluláris elmélet és az intercelluláris patológia alapjai) Jena 1941 KRÓNIKA GORKA Sándor: Olvasóinkhoz Az új szerkesztő céljairól. A pécsi Erzsébet Tudományegyetem tanévmegnyitó közgyűlése. 1941. szept. 23. Esztergár Lajos polgármester kitüntetése egy, rk. t. címmel. 1941. nov. 5, Fischer Béla ny. alispán tiszteletbeli doktorrá avatása. 1941. dec. 3. Egyetemünk Erzsébet-ünnepe. 1941. nov. 19. Az Egyetem Barátai Egyesületének Közgyűlése. 1-941. máj. 6. Gorka Sándor főtitkári jelentése az Egyetem Barátai Egyesületének 1941. évi közgyűlésén Magántanári hírek Fitz József, Zsedényi Béla, Kováts István egy. rk. t., Stitz János, Nagy Iván mt. címet kapott. Kinevezések Domanovszky Ákos egyetemi könyvtárigazgatót lőkönyvtárnokká nevezték ki - Magasabb fizetési osztályba sorolták Jüngling Kálmán, Horváth Margit, Winis Nándor, Lötz Henrik egyetemi alkalmazottakat — Gagyi Józsefet a nagy­váradi Gyermekmenhely igazgató főorvosává nevezték ki. Az Erzsébet Egyetem Tudományos Egyesülete Orvosi Szakosztálya közgyűlése és új tisztikar megválasztása 1941. máj. 12-én új tisztikart választottak és 7 előadást tartottak. ,,Ad Astra" előadások Nagy Iván: Magyarok az öt világrészben. 1941 dec. 11. — Bozóky Géza: Êlettéi és gazdasági jog. Febr. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom